Oppiminen

Takaisin

Ajattelen siis olen

Lauantaisin alkaen 26.9.2009 klo 9.00 sekä
maanantaisin alkaen 28.9. klo 10.00. Uusinta ke klo 10.00



Hauskalla ja uudella tavalla, osittain animaatiota käyttäen toteutettu ohjelma sisältää koululaisten filosofisia pohdintoja elämästä.

Jokainen lapsi on kiinnostunut itsestään ja suhteestaan muihin sekä ympäröivään maailmaan. Jos minä olen minä, niin muut ovat sitten kai muita. Mutta mistä tiedän, että juuri minä olen olemassa?

Ihminen on kysynyt itseltään kautta aikojen olennaisia kysymyksiä elämästä, jotka samalla sattuvat olemaan myös olennaisia filosofisia kysymyksiä. Monet niistä käsittelevät tietämisen problematiikkaa ja todellisuuden olemusta, arvoja, kauneutta, hyvän yhteiskunnan olemassaolon edellytyksiä, ihmisenä olemisen luonnetta. Se, ettei näihin kysymyksiin ole ilman muuta olemassa varmoja ja yksiselitteisiä vastauksia, ei tee tarpeettomaksi, vaan pikemminkin välttämättömäksi ryhtyä niitä käsittelemään.

Filosofinen ajattelu syntyy ihmettelystä. Ihmetellään ja epäillään jotakin asiaa tai esitettyä käsitystä. Pieni ihminen tukeutuu usein auktoriteetteihin ja uskoo suoralta kädeltä äitiä, isää, opettajaa tai television uutisia. Iän myötä kuitenkin kasvaa terve epäily - tarve kyseenalaistaa asioita. Voi herätä mullistava ajatus: "Asia voi olla toisinkin." Ja vaikka auktoriteetit olisivatkin oikeassa, on tärkeää selvittää, miksi he ovat oikeassa. Mistä tiedän, mikä on oikein ja mikä väärin? On myös vapauttavaa huomata, että perimmäisiin kysymyksiin on olemassa monia ajateltavissa ja perusteltavissa olevia vastauksia ja että ihmiset voivat olla näistä asioista eri mieltä.

Viisiosainen Ajattelen, siis olen -ohjelmasarja haastaa filosofoimaan lasten kanssa kotona ja koulussa. Sarjaan on haastateltu 8 - 12 v. oppilaita Lapinjärvellä, Loviisassa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Koululaiset nostivat kysymyshatusta kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Hattuun sai myös keksiä omaa mieltä askarruttaneita kysymyksiä toisille pohdittavaksi. Voiko joku olla kaunis, jos hän on kaunis, mutta paha? Millainen maailma olisi, jos kaikki olisivat samanlaisia? Voiko ajatella kahta asiaa samaan aikaan? Kuinka Jumala voi elää, kun se ei ole syntynyt? Minne ihminen päätyy, kun se kuolee?

Haastattelun aikana kaikki oppilaat piirsivät myös kuvia ajatuksistaan ja tarinoistaan. Koululaisten tekemät piirroshahmot lähtevät ohjelmasarjassa seikkailemaan koulun arkeen ja ajattelun näyttämölle. Lasten piirrosmaailma avaa filosofisten kysymysten käsittelylle uuden, havainnollisen näkökulman. Ohjelmasarjan aihealueet jakautuvat seuraavien teemojen alle:

1. Ajatukseni kuplivat
2. Kuka minä olen?
3. Omantunnon jäljillä
4. Sanani tarkoittavat
5. Mitä voin tietää?

Ensilähetyksen jälkeen ohjelmat löytyvät myös netistä osoitteesta www.opettaja.tv

Elämän filosofiset kysymykset saavat jatkoa vuoden vaihteen jälkeen yläkouluikäisille 2010. Silloin nähdään seitsemän eri nuoren pohdintoja ohjelmasarjassa Ajatusdemo.

Takaisin

Toimittaja: Tuula Rajavaara
Tuottaja: Mirja Holste
Tuotanto: YLE Oppiminen ja tiede

Katso ohjelman fillerit:
>Voiko olla ajattelematta?
>Haava
>Unientekijä
>Tervehtiminen