Akuutti - Terveyttä, tietoa, tunteita

YLE

 

YLE A-Ö

teksti-tv s.374 tekstitys s.334 digiteksti-tv s.374 MHP-lisäpalvelu

Akuutti eilen - tänään - huomenna

Akuutti - Suomen ensimmäinen ja edelleen ainoa terveysmakasiiniohjelma syntyi syksyllä 1994 vastaamaan kasvavaan terveystiedon janoon. Akuutti halusi kertoa terveyspalveluista, antaa luotettavaa ja kriittistä tietoa eri hoitomenetelmistä sekä kertoa terveyteen ja sairauteen vaikuttavista tekijöistä; kaikkea tätä ymmärrettävästi ja ihmisläheisesti.

Juontajat Terveyttä Akuutista - jo 12 vuotta!

Akuutti jatkaa tutulla inhimillisellä linjallaan myös tänään – yli kymmenen vuoden iässä. Akuutti kertoo, milloin on syytä mennä lääkäriin ja mitä uusia hoitoja lääketiede tarjoaa. Akuutti antaa myös itsehoitovinkkejä; kuinka flunssa saadaan talttumaan kotikonstein, mikä auttaa niskan-jomotukseen, millä tavoin voi löysätä kuukautisia edeltävää kireyttä tai vaikuttaa keski-iässä ilmeneviin eturauhasvaivoihin?

Tavoitteena on siis fyysisesti terveempi ja henkisesti rikkaampi elämä! Lääketieteen uusimpia saavutuksia Akuutti seuraa niin kotimaassa kuin maailmallakin. Akuutin asema riippumattomana ja puolueettomana terveysohjelmana on muun muassa lääketeollisuuden hallitsemalla alueella haaste, johon ohjelma on pystynyt erilaisista vaikutusyrityksistä huolimatta hyvin vastaamaan. Akuutissa ei puhu raha, vaan aidosti ihmistä kiinnostavat asiat, lääketieteen saavutukset sekä yhteiskuntaa liikuttavat kysymykset.

Koko Suomen ohjelma

Akuutissa annetaan puheenvuoro asiantuntijoille, mutta myös kritiikkiä esitetään; diagnoosi- ja hoitovirheitä sattuu kaiken aikaa ja potilaan kohtelussa on parantamisen varaa. Lisäksi koko ajan tehdään säästöratkaisuja, joilla huononnetaan kansalaisten oikeutta saada tasa-arvoista ja hyvää hoitoa varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Akuuttia tehtiin vuonna 2004 yli 40 paikkakunnalla ympäri Suomea. Joka viikko ohjelmaa seuraa yli puoli miljoonaa katsojaa.

Palkittu Akuutti

Opetusministeriö myönsi vuoden 2005 Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon Akuutti –ohjelmasarjan tekijöille. Palkinnon perusteluissa todettiin mm. seuraavaa: Akuutti on vuodesta 1994 kertonut suomalaisille terveyspalveluista. Se on tarjonnut selkeästi dokumentoitua tietoa terveyteen ja sairauteen liittyvistä kysymyksistä ja erilaisista hoitomenetelmistä, kritiikkiä unohtamatta. Akuutti ei ole pääkaupunkikeskeinen ohjelma, vaan sitä tehdään Oulussa ja siinä haastatellaan eri puolilla Suomea asuvia ihmisiä. Akuuttia kiitettiin myös erinomaisena esimerkkinä kokonaiskonseptiajatteluun perustuvasta monimediaisesta kokonaisuudesta, jossa televisio-ohjelma ja verkko ansiokkaasti täydentävät toisiaan. Verkon kautta Akuutti etsii kontaktia katsojaan ja pyrkii dialogiin tämän kanssa. Akuutti on selvästi kiinnostunut katsojistaan ja on valmis palvelemaan heidän tiedontarvettaan.

Vuonna 2003 Akuutti sai Neurologiasäätiön myöntämän tunnustuksen onnistuneesta terveyteen ja sairauksien hoitoon liittyvästä tiedon välittämisestä. Tunnustus ”inhimillisestä ja hyvästä terveysviestinnästä” annettiin Akuutille Neurologiasäätiön järjestämässä kansainvälisessä kongressissa Helsingissä 29.8.2003.

Myös Invalidiliitto palkitsi Akuutin vuonna 2004, Kunniakämmenellä. Palkinnon perusteluissa Akuutin kerrotaan tarttuneen ripeästi ajankohtaisiin ja kipeisiin aiheisiin kuten ihmisoikeuksiin ja vammaisten kohteluun. Invalidiliitto on palkinnut Akuutin myös aiemmin, vuonna 1997.

Akuutin tulevaisuus

Akuutti on monimediaalinen ohjelma, joka ei pelkää tarttua tulevaisuuden haasteisiin. Se, mikä ei televisio-ohjelmaan mahdu, kerrotaan ohjelman nettisivuilla. Osoitteesta www.yle.fi/akuutti löytyvät muun muassa kattavat linkit sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisiin järjestöihin sekä juttutiivistelmät ohjelmassa nähdyistä jutuista. Ohjelmaan on myös suunniteltu digi-tv -lisäpalvelu, jonka ansiosta katsojat saavat ohjelman aikana ja tunti sen jälkeen lisätietoa muun muassa ohjelmassa kerrotuista tutkimuksista, lääkärin vastauksista tai he voivat tehdä vaikkapa erilaisia terveyteen liittyviä testejä.

Vuorovaikutus katsojiin on Akuutille tärkeä asia. Omalääkärin sekä kerran kuussa vierailevan erikoislääkärin vastaanotto antavat katsojalle mahdollisuuden kysyä alan asiantuntijoilta omaan terveyteen liittyvistä asioista. Ohjelmapalautetta (juttuvinkkejä ja lääkärille osoitettuja kysymyksiä) tulee paljon, noin 100 yhteydenottoa viikossa.

Hiljattain alkanut yhteistyö Euroopan Yleisradioliiton EBU:n eri terveysohjelmien kanssa tarjoaa Akuutin katsojille yhä monipuolisempaa ja ajankohtaisempaa tietoa terveydestä ja lääketieteestä myös muualta Euroopasta.

Karin Mariola
tuottaja
YLE Asiaohjelmat/Akuutti

Akuutti - TV2 PL 277 90101 OULU | YLE | Asiaohjelmat ©2006