Elävä arkisto / Arkivet / Kultur /

Elmer Diktonius

Bild: Elmer Diktonius, YLE

Elmer Diktonius var en av de viktigaste finlandssvenska modernisterna, som också närmade sig samhället och politiken, i alla fall i sin tidiga diktning.

Elmer Diktonius (1896-1961) räknas till de finlandssvenska modernisterna. Diktonius debuterade 1921 med Min dikt. Han redigerade dessutom Edith Södergrans Landet som icke är efter hennes död.

Hans produktion omfattar elva diktsamlingar och romanen Janne Kubik, själv kallar han den ett träsnitt i ord.

Elmer Diktonius isolerade sig inte på svenska, utan närmade sig de finska modernisterna Tulenkantajat. Han översatte bl.a. Janne Kubik till finska: Janne Kuutio.

Förutom litteratur sysslade Elmer Diktonius också med musik, han komponerade och skrev musikkritik. Dessutom var han uttalat vänster och socialist. Han kände bl.a. Otto Wille Kuusinen.

Det har skrivits en hel del om Diktonius, nu på hösten kom Jörn Donners biografi om Diktonius ut. Många har också kritiserat honom för att bli mycket tamare mot slutet av sin diktkarriär.

Text: Ida Fellman

NYCKELORD: epik, finlandsvenskhet, litteratur, lyrik, modernism


Se och lyssna

Dikter av och med Elmer Diktonius

3 ljudklipp

Här får ni lyssna på dikter av Elmer Diktonius, upplästa av författaren själv.
Se och lyssna

Elmer Diktonius och musiken

2 ljud- och 2 videoklipp

Elmer Diktonius var inte bara intresserad av litteratur, utan också av musiken. Han komponerade själv och musiken var dessutom viktig i hans orddiktning.
Se och lyssna

P.O. Barck berättar minnen om Elmer Diktonius

1 ljudklipp

Redaktör och litteraturvetare P. O. Barck berättar om Elmer Diktonius och samhället omkring honom.
Se och lyssna

Quosego - tidskrift för modernismen

1 ljudklipp

Cid Erik Tallqvist talar här om modernisterna på 1920-talet utgående från tidskriften Quosego.
Se och lyssna

Modernisterna på Karelska näset

1 ljudklipp

Ralf Parland berättar om en konstnärskoloni i Kuokkala på Karelska näset, dit en mängd författare och konstnärer vallfärdade under 1920-1930-talet för att vistas tillsammans.
Se och lyssna

Pjäs om Elmer Diktonius

1 videoklipp

Lilla Teatern satte 1974 upp en pjäs om Elmer Diktonius, skriven av Tua Forsström och Claes Andersson. Timo Hämäläinen recenserar pjäsen och vi ser ett utdrag ur den.
Se och lyssna

Elmer Diktonius 100-årsdag

1 videoklipp

När Elmer Diktonius fyllde 100 år kom en film om honom och en redigerad utgåva av hans spännande brev.
Se och lyssna


 • Lyrik:
 • Min dikt, 1921
 • Hårda sånger, 1922
 • Brödet och elden, 1923
 • Taggiga lågor, 1924
 • Stenkol, 1927
 • Stark men mörk, 1930
 • Mull och moln, 1934
 • Gräs och granit, 1936
 • Jordisk ömhet, 1938
 • Varsel, 1942
 • Hård början, 1946
 • Annorlunda 1948
 • Novembervår 1951
 • Prosa:
 • Onnela, 1925
 • Ingenting och andra novellistiska skisser, 1928
 • Opus 12, 1933, essäer
 • Medborgare i republiken Finland 1935 och Medborgare 1940,
 • Höstlig bastu, 1943
 • Prosa 1925–1943, 1955
 • Meningar, 1957,aforismer och prosatexter
 • Janne Kubik : ett träsnitt i ord, 1932

Skriv ut Upp

Publicerad 10.10.2007

Sök i Arkivet

Arkivrulett

Elävä arkisto Facebookissa

Elävä arkisto TwitterissäRundradion Ab, Radiogatan 5, 00024 Rundradion, tel. (09) 14801
Info om Svenska YLE Respons Om TV-avgiften