yle.fi
Elävä arkisto / Kotimaa / Politiikan vuosikymmenet /

Kansakunnan kalenteri

Vuosina 1808-1809 käyty Suomen sota muutti merkittävästi maan valtiollista asemaa. Sodan seurauksena Suomi siirtyi Venäjän valtioyhteyteen ja sai autonomisen aseman.

Porvoon valtiopäivillä 1809 keisari Aleksanteri I piti kuuluisan puheensa, jossa hän korosti, että Suomi on nyt korotettu ”kansakunnaksi kansakuntien joukkoon”. Sen merkkinä olivat mm. omat valtiopäivät ja keskushallinto.

Nyt tästä merkittävästä tapahtumasta on kulunut 200 vuotta. Osana juhlavuoden tapahtumia Yleisradio esittää tv-kanavillaan 48-osaisen sarjan Kansakunnan kalenteri. Myös YLEn Elävä arkisto on hankkeessa mukana ja julkaisee vuoden 2009 aikana koko sarjan.

Kansakunnan kalenteri peilaa tämän päivän Suomea ja Suomea vuonna 1809 suhteessa toisiinsa. Mikä on muuttunut ja mikä on samanlaista? Teeman alussa on myös muita aiheeseen liittyviä artikkeleita.

Teksti: Reijo Perälä

AVAINSANAT: autonomia, autonomian aika, Kansakunnan kalenteri, kansallisuusaate, Porvoo, Porvoon tuomiokirkko, Porvoon valtiopäivät, suomalaisuus, Suomen sota


Katsele ja kuuntele

Porvoon valtiopäivät 1809

3 videoleikettä

Suomalaiset korotettiin maaliskuussa 1809 "kansakunnaksi kansakuntien joukkoon", kun Venäjän keisari kutsui Suomen ensimmäiset valtiopäivät koolle Porvooseen.
Katsele ja kuuntele

Miksi vuosi 1809 on Suomelle merkkivuosi?

1 videoleike

Suomi ei olisi itsenäinen valtio ja suomen kielellä olisi vain vähemmistökielen asema, jos Suomi olisi jäänyt Ruotsin valtioyhteyteen pari sataa vuotta sitten, sanoo professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta.
Katsele ja kuuntele

Vallanjako ennen ja nyt

1 videoleike

Kansakunnan kalenteri avaa ikkunan vuoden 1809 ja tämän päivän vallanjakoon. Löytyykö yhtäläisyyksiä ja mikä asia on toisin? Aihetta pohtii mm. Paavo Lipponen.
Katsele ja kuuntele

Kansa ja kirkko

1 videoleike

Kirkko oli mahtitekijä vuoden 1809 Suomessa. Tänä päivänä tilanne on toinen. Suomi on maallistunut.
Katsele ja kuuntele

Onko Suomi tasa-arvoinen?

1 videoleike

Vuonna 1809 Suomi oli sääty-yhteiskunta, kun Suomesta tuli Venäjän autonominen alue. Mutta onko Suomi luokkayhteiskunta myös tänä päivänä?
Katsele ja kuuntele

Kuolemanrangaistukset ennen ja nyt

1 videoleike

Kuolemantuomiota käytettiin Suomessa rangaistuksena vielä 1800-luvun alussa. Mikä on tilanne tänä päivänä, kun osa ihmisistä vaatii ankarampia rangaistuksia?
Katsele ja kuuntele

Työ ja työttömyys

1 videoleike

Kun Suomi eli 1800-luvulla omavaraistalouksissa, töitä tehtiin vuodenaikojen mukaan. Työttömyyttä ei tunnettu sanan nykyisessä merkityksessä, vaan se yhdistettiin köyhyyteen.
Katsele ja kuuntele

Keitä me olemme?

1 videoleike

Mitä merkitsee olla suomalainen? Missä ovat juuremme ja mistä me tulemme?
Katsele ja kuuntele

Uskontojen Suomi

1 videoleike

Kirkko hallitsi pitkään suomalaisten elämää ja arkipäivää. Vaikka kirkon jäsenmäärä on ollut tasaisessa laskussa, uskontojen kirjo on monipuolistunut maahanmuuton myötä.
Katsele ja kuuntele

Ihminen ja ympäristö

1 videoleike

Suhde luontoon on aina ollut ihmiselle tärkeä, vaikka ympäristösuojelun käsite on nykymuodossaan suhteellisen uusi.
Katsele ja kuuntele

Saman katon alla

1 videoleike

Entisaikaan lähes koko suku asui saman katon alla. Jälkikasvun lisäksi perheeseen kuuluivat myös isovanhemmat.
Katsele ja kuuntele

Sankarien Suomi

1 videoleike

Runeberg synnytti tarinoissaan Suomen sodan sankarit. Talvi- ja jatkosodassa sotilaat tekivät sen itse.
Katsele ja kuuntele

Tarjotaanko viholliselle viinaa?

1 videoleike

Kun Suomen sodan katkera loppu syksyllä 1808 häämötti, esiin nousi kysymys, miten viholliseen pitäisi suhtautua. Oulussa miehittäjälle ja entiselle viholliselle järjestettiin tanssit ja kunnon juhlat.
Katsele ja kuuntele

Päättääkö EU kaikki asiat?

1 videoleike

Kun Suomi teki ratkaisun EU-jäsenyydestä, samalla tehtiin selvä valinta lännen suuntaan. Suomen sodan jälkeen 1809 suuntana oli itä.
Katsele ja kuuntele

Suomen erillisasema määriteltiin Porvoossa

1 videoleike

Porvoon valtiopäivillä Suomi nousi kansakunnaksi kansakuntien joukkoon. Suomi sai autonomian ja oman keskushallinnon.
Katsele ja kuuntele

Monikielinen Suomi

1 videoleike

Ruotsin kieli oli Suomessa pitkään virka- ja hallintokieli, vaikka tavallinen rahvas oli suomenkielistä.
Katsele ja kuuntele

Vammaisten oikeuksia annostellaan lusikalla

1 videoleike

Vammaisten perusoikeuksia annostellaan lusikalla, sanoo vammaisaktivisti Jenni-Juulia Wallinheimo.
Katsele ja kuuntele

Opintiellä

1 videoleike

Kun Suomesta 1809 tuli suuriruhtinaskunta ja autonominen alue, maassa toimi yksi yliopisto eli Turun Akatemia.
Katsele ja kuuntele

Näin suomalainen asuu

1 videoleike

Puolet Suomen väestöstä asuu pääkaupunkiseudulla ja moni asuu yksin. Yksinäisyys voi olla myös ongelma, vaikka usein yksin asuminen on vapaehtoinen valinta.
Katsele ja kuuntele

Viihteen rajat

1 videoleike

Missä kulkee viihteen ja korkeakulttuurin raja? Onko viihde tarkoitettu rahvaalle ja korkeakulttuuri yhteiskunnan yläluokalle?
Katsele ja kuuntele

Ruotsinkielinen Suomi

1 videoleike

Vaikka ruotsinkielinen väestö muodostaa Suomessa selkeän kielivähemmistön, on myös ruotsinkielisten keskuudessa selkeitä eroja.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Sauna

1 videoleike

Vuonna 1809 suomalaiset syntyivät, peseytyivät ja kenties kuolivatkin savusaunoissa. Mitä saunominen merkitsee nykysuomalaiselle?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Lainsäädäntö

1 videoleike

Vaikka Suomi 1809 liitettiin osaksi Venäjää, jäivät meille voimaan Ruotsin valtakunnan lait. Miksi lainsäädäntö edelleenkin on niin hidasta?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Valtiovalta

1 videoleike

Senaatin perustaminen loi perustan Suomen kansallisvaltiolle. Miten ajatukset valtiovallasta eroavat nykynuorella ja veteraanipoliitikolla Paavo Lipposella?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Kirjat

1 videoleike

200 vuotta sitten vain harva omisti Suomessa muita kuin hengellisiä kirjoja. Kirjastoja oli lähinnä kartanoissa. Mitä nykysuomalainen lukee?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Koti

1 videoleike

Vuonna 1809 koti oli yhteisöllinen paikka. Samassa taloudessa asui monta sukupolvea ja erilaista palvelusväkeä. Miten tämän päivän Suomessa asutaan?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Kirkko

1 videoleike

Vuonna 1809 rikos hallitsijaa vastaan oli rikos jumalaa vastaan. Millaisessa valta-asemassa kirkko tänä päivänä on vai onko minkäänlaisessa?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Tasa-arvo Suomessa

1 videoleike

Naisten asema määrittyi vuonna 1809 isän tai aviomiehen mukaan. Miten nykynaisen asema määritellään tänä päivänä?
Katsele ja kuuntele

Suomalaisten mökkikulttuuri

1 videoleike

Vuonna 1809 suurin osa suomalaisista asui maaseudulla. Tänä päivänä siellä on puoli miljoonaa kesämökkiä.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Onko sodan uhkaa?

1 videoleike

Vuonna 1809 päättynyt Suomen sota oli sivupolku Euroopan sotien pitkässä ketjussa.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Murteet

1 videoleike

Vuonna 1809 murteet olivat voimakkaasti erilaisia, eikä yhtenäistä kirjakieltä ollut. Kansakunnan kalenterissa pohditaan murteen ja slangin merkitystä. Mitä eroa on murteella ja slangilla? Miksi kieli muuttuu?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Suomalaisuus

1 videoleike

Vuonna 1809 ulkomailla asui muutama tuhat suomalaista. Tänä päivänä maailmalla asuu 600 000 suomalaista, joista melkein puoli miljoonaa Ruotsissa.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Suomen sodat

1 videoleike

1807 Napoleon ja Aleksanteri I sopivat, että hyökkäys Suomeen pakottaisi Ruotsin liittymään sulkuun Englantia vastaan. Miten Suomi on selvinnyt sodistaan? Millaisia jälkiä Ruotsin ja Venäjän valta on jättänyt suomalaisiin?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: koulujärjestelmä

1 videoleike

Ennen vanhaan lukkarit toteuttivat kirkkolakia ja valvoivat, että kansa oppi lukemaan. Tästä suomalaisuus alkoi viritä. Minkälainen on nykypäivän koulujärjestelmä? Mikä on hyvää ja mikä huonoa?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Siirtolaisuus

1 videoleike

Muuttoliike pysyi Itämeren alueen sisällä ja piti yllä Pohjolan yhtenäiskulttuuria. 1900-luvun alun Amerikan siirtolaisuus muutti tilanteen.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Haminan rauhansopimus

1 videoleike

Haminan rauhansopimuksella Ruotsin suomalaiset maakunnat liitettiin Venäjän keisarikuntaan autonomiseksi erillisalueeksi.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Viittomakieli

1 videoleike

Vuonna 1809 Suomessa ei ollut omaa viittomakieltä. Porvooseen rakennettiin ensimmäinen kuurojen koulu vuonna 1846.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Suomalainen identiteetti

1 videoleike

Vuonna 1809 suomalaisen identiteetin vaikutteet olivat eurooppalaisia. Tänä päivänä kulttuurivaihto on globaalia.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Vapaa-aika

1 videoleike

Vuoden 1809 maatalousvaltaisessa Suomessa vapaa-aikaa määräsivät vuodenajat ja säätila. Niukkoja lepohetkiä vietettiin laulun, leikin ja tarinoiden merkeissä. Miten nykyajan ihmiset viettävät vapaa-aikaansa?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Autonomia

1 videoleike

Aleksanteri I vahvisti Suomen sodan aikana annetut lupaukset Porvoon valtiopäivillä maaliskuussa 1809. Suomi sai autonomian Venäjän keisarikunnassa. Mitä tämä merkitsi Suomelle?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Suomen kieli

1 videoleike

Vuonna 1809 suomen kielen aseman vahvistutta, siirtyi kansanmurteista sanoja yleiskieleen ja uusia sanoja keksittiin.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Syrjintä

1 videoleike

Vuonna 1637 tuli voimaan laki, jonka mukaan Ruotsi-Suomessa irtolaisina tavatut romanit voitiin hirttää.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Suomalainen sitkeys

1 videoleike

Suomen identiteetti alkoi muodostua 1809 jälkeen ja perustui maakunnallisiin eroavaisuuksiin. Minkälainen on suomalainen?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Juhlapyhät

1 videoleike

Vuonna 1809 joulu ja pääsiäinen olivat tärkeitä juhlapyhiä. Niissä yhdistyivät uskonnollinen hartaus ja pakanalliset uskomukset.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Uskonto

1 videoleike

Vuonna 1809 kaikkien oli kuuluttava Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Vuonna 1892 perustettiin itsenäisen Suomen ortodoksinen piispainistuin.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Suomalainen rehellisyys

1 videoleike

Vuonna 1809 sodan olosuhteissa papisto kehotti kansaa alistumaan kaikkivaltiaan suojelukseen ja ”noudattamaan Korkean Esivallan lakeja sekä pysymään erossa rikollisista yrityksistä”.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Suomalainen työntekijä

1 videoleike

Vuonna 1809 omavaraistalous oli yleistä. Tiloilla asui koko suku ja kaikki osallistuivat talon töihin. Minkälainen on nykypäivän työtä tekevä suomalainen?
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Suomalainen kulttuuri

1 videoleike

Vuonna 1809 oli Venäjän edun mukaista se, että suomalaiskansallinen kulttuuri säilytti omaleimaisuutensa.
Katsele ja kuuntele

Kansakunnan kalenteri: Nainen ja tasa-arvo

1 videoleike

Vuonna 1864 naimattomasta naisesta tuli täysivaltainen 25-vuotiaana. Silloin hän saattoi itse hallita omaisuuttaan ja valita puolisonsa.
Katsele ja kuuntele


Tietolaatikko

  • Kansakunnan kalenteri lähetetään YLE Teemalla maanantaisin klo 17.55 ja uusintana tiistaisin klo 20.55. Perjantaisin sarjaa lähetetään TV1:n aamu-tv:ssä. Sarjassa on 48 osaa ja ne nähdään televisiossa vuoden 2009 aikana.
  • Elävään arkistoon sarjan jaksot julkaistaan YLE Teeman ensilähetyksen jälkeen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Elävä arkisto

Internet

Tulosta sivu Ylös

Julkaistu 08.01.2009

Hae Elävästä arkistosta

Yllätä itsesi

Elävän arkiston nettiradio

Elävä arkisto -visa

Elävä arkisto Facebookissa

Elävä arkisto Twitterissä