yle.fi
Elävä arkisto / Kulttuuri ja viihde /

Tiede ja aatteet

Suosittelemme

Luonnontieteen vaikutus maailmankatsomukseen

 

Ristivetoa-ohjelma sensuurin kourissa Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

Fysiikka ja empiiriset tieteet tuottavat paljon aineksia filosofiselle pohdiskelulle. Maailma ja maailmankuva -ohjelmasarjassa Hannu Reimen vieraana on kosmologi Kari Enqvist.
Katsele ja kuuntele

 

2 audioleikettä ja 1 videoleike

Radion ohjelmaneuvosto lakkautti Päivi Istalan ohjelmasarjan lokakuussa 1970. Kriittinen ohjelma asuntopolitiikasta oli neuvoston enemmistölle liikaa.
Katsele ja kuuntele


Kaikki teemat

Tähdet ja avaruus

40 audio- ja 30 videoleikettä

Sputnik kiertää maata, amerikkalaiset käyvät kuussa, Pekka Tiilikainen seuraa auringonpimennystä, ja älyllistä elämää etsitään avaruudesta.
Teemasivulle

Ufot puhuttavat aika ajoin

2 audio- ja 8 videoleikettä

Tieto ufoista, tunnistamattomista lentävistä esineistä jää silminnäkijähavaintoihin. Tutkijat selittävät ilmiöitä luonnollisilla syillä, eivätkä usko lentävien lautasten tulevan maapallon ulkopuolelta.
Teemasivulle

Atomiajan tiedettä

5 audioleikettä

1950-luvulla särjettiin atomeja ja suunniteltiin ilmastonmuutosta. Suomessa pohdittiin myös, voisiko ihmistä muuttaa röntgensäteillä.
Teemasivulle

Onko ihmisklooni mahdollinen

3 videoleikettä

Dolly oli ensimmäinen lammas, joka onnistuttiin kloonaamaan aikuisen lampaan DNA:sta. Lampaan kloonaaminen aiheutti kansainvälistä kohua, sillä nyt uumoiltiin myös ihmisen monistamista.
Teemasivulle

Historia

104 audio- ja 9 videoleikettä

Historiakatsaukset avaavat suomalaisuuden juuria ja kurkistavat Lähi-itään. Rantautuiko kristinusko Suomeen sittenkään vasta Ristiretkien mukana?
Teemasivulle

Tieteen rajalta ja tuolta puolen

11 audio- ja 18 videoleikettä

Paranormaaleja ilmiöitä, kokemuksia ja uskomuksia. Puhetta muun muassa avaruusvieraista, ajatustensiirrosta ja gellerismistä.
Teemasivulle

Filosofian klassikoita

7 audioleikettä

Esittelyjä Descartesista Nietzscheen.
Teemasivulle

Nobelisteja kautta aikain

16 audio- ja 16 videoleikettä

Alfred Nobelin perustaman säätiön rahastosta jaettava palkinto on maailman arvostetuin tieteellisistä tai taiteellisista saavutuksista myönnettävä palkinto.
Teemasivulle

60-luvun ääni ja vimma

8 audioleikettä

Olli Alhon vetämä 60-luvun ääni ja vimma -keskusteluohjelmasarja purki auki ja analysoi 60-luvun aatteellista maailma.
Teemasivulle

Jyväskylän Kesä 1966-1969

7 audio- ja 2 videoleikettä

Jyväskylän Kesä on Suomen ensimmäinen kesäfestivaali ja Pohjoismaiden vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty kulttuurifestivaali.
Teemasivulle

Yrjö Kallinen - kävelevä paradoksi

3 audio- ja 2 videoleikettä

Puolustusministerinä toiminut pasifisti, mystiikkaa tutkiva sosialisti, buddhalaisuutta kannattava kristitty, kouluja käymätön opetusneuvos...
Teemasivulle

Humanismin puolestapuhuja Georg Henrik von Wright

2 videoleikettä

Vuosina 1916 - 2003 elänyt Georg Henrik von Wright oli yksi Suomen merkittävimmistä filosofeista. Hänen katsottiin kuuluvan loogisen empirismin filosofiseen koulukuntaan. Hän osallistui vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kommentoi mm. Vietnamin sotaa.
Teemasivulle

Helinä Rautavaara - kulttuurien tutkija ja maailmanmatkaaja

16 videoleikettä

Elävän arkiston teema esittelee Helinä Rautavaaran ainutlaatuista filmi-, valokuva-, ja äänitemateriaalia. Tapaamme maailmanmatkaajan myös kotioloissa ja vierailemme Helinä Rautavaaran museossa.
Teemasivulle

Viikinkien aika

29 audioleikettä

Viikinkien aika – sarjassa toimittaja Jorma Kallenautio ja arkkitehti Aaro Söderlund tutustuttavat kuuntelijat Pohjolan varhaishistoriaan.
Teemasivulle

Avaruuden valloitus alkoi 1950-luvulla

25 audio- ja 23 videoleikettä

Suurvaltojen kilpajuoksu tähtiin lähti täydellä teholla käyntiin 1950-luvulla. Neuvostoliiton kiertoradalle ampuma Sputnik sai maailman todellisen avaruuskuumeen valtaan.
Teemasivulle

Viittomakieli taipuu moneksi

3 audio- ja 39 videoleikettä

Suomalaisista noin 5 000 käyttää viittomakieltä äidinkielenään. Lisäksi viittomakieltä käyttävät mm. heikkokuuloiset, viittomakielisten ystävät ja perheenjäsenet sekä työssään viittomakieltä tarvitsevat.
Teemasivulle

Salaliittoteoriat kumpuavat suurista tapahtumista

23 audio- ja 16 videoleikettä

Salaliittoteoria on teoria, jonka mukaan jonkin merkittävän tapahtuman, tapahtumasarjan tai kehityskulun takana on salaliitto eli komplotti.
Teemasivulle


Katso ja kuuntele myös nämä

Suomeen suostuneita - Robert Austerlitz Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

Yhdysvaltalainen tutkija ja professori Robert Austerlitz (1923-1994) edisti työllään suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta.
Katsele ja kuuntele

Assi Liikanen: Taide kohtaa elämän

1 audioleike

Onko taiteella sijaa laitosten arjessa? Tutkija Assi Liikanen puhuu taide- ja kulttuuritoiminnan mahdollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollon hoitolaitosten arjessa. Haastattelu on vuodelta 2003.
Katsele ja kuuntele

Margaret Meadin haastattelu

2 audioleikettä

Amerikkalainen antropologi kuohutti 1920-luvulla maailmaa Samoalla tekemillään tutkimuksilla. Saara Palmgren tapasi hänet vuonna 1976.
Katsele ja kuuntele

Yehudi Menuhin ja Veikko Sinisalo: Taiteen kautta ihmisen puolesta

1 audioleike

Maailmankansalainen, viulutaiteilija Yehudi Menuhin ja perisuomalainen näyttelijälegenda Veikko Sinisalo puhuivat molemmat taiteensa kautta ihmisen puolesta.
Katsele ja kuuntele

Maija-Riitta Ollila: Sahataanko meitä linssiin?

1 videoleike

Bisnes ja politiikka kulkee trendien perässä ja sumuttaa hämärillä termeillä ja lauma kulkee kuuliaisena perässä. Maarit Tastulan vieraana on filosofi Maija-Riitta Ollila.
Katsele ja kuuntele

Snellmanille yksilö oli olemassa kansakuntaa varten

1 audioleike

J. V. Snellmanin ajatus kansakunnan muodostamasta kokonaisuudesta on toistuvasti valjastettu nationalismin palvelukseen, tohtori Johannes Salminen sanoo. Yksimielisyyttä korostanut 1930-luku olikin ehkä snellmanilaisuuden luvattu vuosikymmen.
Katsele ja kuuntele

Talonpoikainen akateemikko Kustaa Vilkuna

5 videoleikettä

Akateemikko Kustaa Vilkuna tunnetaan erityisesti kansatieteen ja talonpoikaisen kulttuurin asiantuntijana. Presidentti Urho Kekkosen ystäväpiiriin kuulunut Vilkuna oli myös politiikan ja monen muun alan taustavaikuttaja.
Katsele ja kuuntele

Arvo Ylppö omin ja muitten silmin Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audio- ja 1 videoleike

Arkkiatri Arvo Ylpön pitkän iän salaisuus ei piillyt ruokaopeissa tai voimistelusysteemeissä vaan mukavalta tuntuvassa elämässä ja optimistisessa maailmankatsomuksessa.
Katsele ja kuuntele

Ludwig Wittgenstein

1 audioleike

Itävaltalais-englantilainen Ludwig Wittgenstein (1889-1951) tunnetaan loogis-analyyttisenä kielifilosofina. Hänelle filosofia oli enemmänkin aktiviteetti kuin oppirakennelma.
Katsele ja kuuntele

Viikon kieli: Saamelaiskielet

1 audioleike

Pohjoissaame on saamelaiskielistä suurin. Sitä puhutaan kolmen valtion alueella - Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Suomessa puhutaan pohjoissaamen lisäksi kahta muutakin saamelaiskieltä, koltansaamea ja inarinsaamea.
Katsele ja kuuntele

Maailmankuva ja maailmankatsomus

1 audioleike

Mikä ero on maailmankuvalla ja maailmankatsomuksella? Filosofi Ilkka Niiniluoto kertoo ajatuksiaan tiedosta, tieteestä ja maailmaa koskevista käsityksistä. Toimittajana on Hannu Reime.
Katsele ja kuuntele

Filosofia ja tieteet

1 audioleike

Filosofia ja tiede kulkevat käsi kädessä länsimaisen ajattelun historiassa. Helsingin yliopiston rehtori Ilkka Niiniluoto kertoo filosofian suhteesta tieteisiin. Toimittajana on Hannu Reime.
Katsele ja kuuntele

Matematiikka

1 audioleike

Maailma ja maailmankuva –sarjan ensimmäisessä osassa avataan näkökulmia matematiikkaan. Hannu Reimen haastateltavana on yliopistonlehtori Juha Oikkonen Helsingin yliopistosta.
Katsele ja kuuntele

Matematiikka osana kulttuuria

1 audioleike

Maailma ja maailmankuva –ohjelmasarjan toisessa osassa pohditaan matematiikan suhdetta muihin tieteisiin ja toisiin elämänaloihin. Hannu Reimen haastateltavana on Juha Oikkonen Helsingin yliopistosta.
Katsele ja kuuntele

Tieteellisen edistyksen vuosisadat

1 audioleike

Tieteen vallankumous tapahtui Euroopassa, mutta sen kotina on koko maailma. Maailma ja maailmankuva –sarjassa Hannu Reimen haastateltavana on emeritusprofessori, matemaatikko ja tiedekirjailija Raimo Lehti.
Katsele ja kuuntele

Tieteellinen ja uskonnollinen maailmankatsomus

1 audioleike

Maailma ja maailmankuva –sarjan tässä jaksossa Hannu Reimen pohdintojen aiheina ovat brittitutkija Daniel Harbourin käsitykset kahdesta erilaisesta maailmankatsomuksesta.
Katsele ja kuuntele

Ajatusjärjestelmiä ja aatteita

1 audioleike

Ismit ovat harvoin johdonmukaisia rakennelmia. Maailma ja maailmankuva –sarjan viidennessä osassa Hannu Reime pohtii ajatusjärjestelmiä ja aatteita, joita ihminen on rakennellut.
Katsele ja kuuntele

Tieteen ja maailmankatsomuksen suhde

1 audioleike

Luonnon salaisuudet, tiedon mahdollisuudet ja rajat sekä muut perimmäiset kysymykset ovat kiehtovia. Maailma ja maailmankuva -sarjan neljännessa osassa Hannu Reime tarkastelee luonnontieteilijöitten maailmankatsomuksellisia kirjoituksia.
Katsele ja kuuntele

Aasian tsunamin herättämiä mietteitä Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

Maailmassa tapahtuu paljon asioita, jotka aiheuttavat suuria kärsimyksiä. Suurin osa näistä on sellaisia, jotka ovat toisten ihmisten toisille aiheuttamia. Aasian tsunami oli ihmisen kontrollin ulkopuolella, siitä ei voitu syyttää ketään.
Katsele ja kuuntele

Vuoden 2008 Millennium-teknologiapalkinto

1 videoleike

Tekniikan akatemia -säätiön myöntämä maailman suurin teknologiapalkinto myönnettiin 11.6.2008 professori Robert Langerille innovaatioista lääkeaineiden annostelemiseksi ja keinokudosten kasvattamiseksi.
Katsele ja kuuntele

Millennium 2008 -voittaja Robert Langer

2 videoleikettä

Professori Robert Langer Yhdysvalloista on vuoden 2008 Millennium-teknologiapalkinnon saaja. Langeriin ja hänen ajatuksiinsa tutustutaan Lähikuvassa-ohjelmassa, joka on kuvattu Bostonissa MIT:n tutkimusyksikön tiloissa keväällä 2008.
Katsele ja kuuntele

Luonnontieteen vaikutus maailmankatsomukseen

1 audioleike

Fysiikka ja empiiriset tieteet tuottavat paljon aineksia filosofiselle pohdiskelulle. Maailma ja maailmankuva -ohjelmasarjassa Hannu Reimen vieraana on kosmologi Kari Enqvist.
Katsele ja kuuntele

Merkkituote: Mikä on kansa? Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

Kansaan vedotaan, kansaa haukutaan, kansan puolesta puhutaan, kansan nimissä toimitaan, mutta mikä ja missä on kansa?
Katsele ja kuuntele

Taiteen tukija Hanna Nurminen

1 videoleike

Herlinien teollisuussukuun kuuluva Hanna Nurminen tunnetaan monipuolisesta taustatyöstään suomalaisen kulttuurin parissa. Nurmisen tytär siepattiin toukokuussa 2009.
Katsele ja kuuntele

Merkkituote: Kävelemisen taito Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

Käveleminen on korvien välinen olotila. Tärkeintä onkin matkalla oleminen, ei perille pääsy. Onko käveleminen siis olemista vai tekemistä?
Katsele ja kuuntele

Viikon kieli: Katalaani

1 audioleike

Hannu Reimen toimittama ohjelmasarja kertoo Euroopan ja maailman kielistä sekä kieliryhmistä. Tässä jaksossa esitellään Euroopan Unionin suurin vähemmistökieli, katalonian kieli eli katalaani.
Katsele ja kuuntele

Viikon kieli: Latina Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

Internet on lisännyt latinanharrastajien kansainvälistä kanssakäymistä. Hannu Reimen haastateltavana on Tuomo Pekkanen, joka on toimittanut Reijo Pitkärannan kanssa YLEn latinankielistä viikkokatsausta (Nuntii Latini) vuodesta 1989 lähtien.
Katsele ja kuuntele

Viikon kieli: Englanti Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

Hannu Reimen toimittamassa sarjassa esitellään kieli, jota ei voi välttää kuulemasta päivittäin. Se on opiskelluin vieras kieli maailmassa, ja sitä puhutaan kaikilla mantereilla.
Katsele ja kuuntele

Viikon kieli: Ranska Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

”Ranska sopii opettamiseen, valistamiseen ja vakuuttamiseen; kreikka, latina, italia, englanti taivutteluun, tunteiluun ja huijaamiseen: puhukaa kreikkaa, latinaa, italiaa kansalle; mutta puhukaa ranskaa oppineelle.”
Katsele ja kuuntele

Viikon kieli: Saksa Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

Hannu Reime esittelee kielen, jota puhutaan eniten Euroopan Unionissa. Eurooppalaisen kulttuurin historiassa saksan kielen merkitys on ollut suuri.
Katsele ja kuuntele

Viikon kieli: Venäjä Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

Kun on ylittänyt Suomen itärajan, tulee venäjän kielellä toimeen, vaikka kulkisi Tyynelle merelle saakka. Hannu Reime esittelee maailmankielen, joka kuuluu kymmenen suurimman kielen joukkoon maailmassa.
Katsele ja kuuntele

Numerologiaa

2 videoleikettä

Numerologia on pseudotiede, jonka mukaan henkilön syntymähetken ja nimen lukuarvojen perusteella voidaan laskea luonteeseen, tulevaisuuteen ja jopa kuolinpäivään liittyviä asioita.
Katsele ja kuuntele

Astrologiaa - tähdet kertovat

2 videoleikettä

Astrologia on uskomus, jonka mukaan taivaankappaleiden asemista ja liikkeistä voidaan päätellä ihmisten persoonallisuuden piirteitä ja tulevia kohtaloita.
Katsele ja kuuntele

Tytöt, naiset ja matematiikka Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

Tytöillä ja pojilla on yleensä yhtäläinen kiinnostus ja osaamistaso matematiikan suhteen, mutta yläasteella tapahtuu usein muutos. Matematiikan tohtori Marjatta Näätänen uskoo kulttuurin ja asenteiden vaikuttavan tyttöjen intoon opiskella matematiikkaa.
Katsele ja kuuntele

Anteeksi, onko täällä näkynyt anarkisteja?

1 videoleike

Ohjelmassa yritetään löytää ihkaelävä anarkisti valtioneuvoston linnasta, armeijasta, kirpputorilta ja eduskunnasta.
Katsele ja kuuntele

Perinnetiede nykyajassa

1 audioleike

Kun 1960-luvulla alettiin kysyä, mikä oli se kansanperinteentutkimuksen ”kansa”, professori Matti Kuusi vastasi sen olevan ”ennakkoluulo”.
Katsele ja kuuntele

Amerikassa ei ole kiire Tämä ohjelma on ladattavissa myös tiedostona

1 audioleike

Amerikkalaisten polttavana ongelmana ei 1960-luvulla enää ollut kiire, vaan pikemminkin teknologian kehittymisen myötä lisääntynyt joutoaika.
Katsele ja kuuntele

E. N. Setälä – kielitieteilijä ja valtiomies

1 audioleike

Emil Nestor Setälä (1864-1935) vaikutti Suomen historiaan monella tavalla, kielitieteilijänä ja itsenäisyysvaiheen merkittävänä valtiomiehenä. Elävän arkiston katkelma Setälän puheesta on vuodelta 1923.
Katsele ja kuuntele

Juppi ja sohvaperuna tarttuivat suomen kieleen

3 videoleikettä

Kieleen tarvitaan uusia sanoja sitä mukaa kun uusia ilmiöitä ja esineitä syntyy. 60-lukulainen ei tarvinnut vielä sellaisia sanoja kuin tekstiviesti, työnarkomaani, salarakas taikka uusavuton.
Katsele ja kuuntele

Mato ja Natasha

1 videoleike

Leningrad cowboy Mato matkaa tutustumaan venäjän kieleen. Venäjän alkeiskurssilla hän kohtaa kauniin opettajatar Natashan. Miten mahtaa Mato selvitä ensimmäisestä oppitunnista?
Katsele ja kuuntele


Hae Elävästä arkistosta

Yllätä itsesi

Elävän arkiston nettiradio

Elävä arkisto -visa

Elävä arkisto Facebookissa

Elävä arkisto Twitterissä