Elävä arkisto / Arkivet / Kultur /

Georg Henrik von Wright

1916-2003

Bild: Georg Henrik von Wright, Kalle Kultala, 1986

Georg Henrik von Wright (1916-2003) var en av Finlands mest berömda filosofer. Han var under sitt liv aktiv i samhällsdebatten i Finland och kritiserade bland annat Vietnamkriget.

Von Wright arbetade som professor vid både Helsingfors Universitet och vid Cambridge University i England. Där följde han filosofen Ludwig Josef Johan Wittgenstein i fotspåren.

Von Wright arbetade främst inom området logisk empirism och skrev flera böcker. Hans mer kända verk är Humanismen som livshållning, Vetenskapen och förnuftet och självbiografin Mitt liv som jag minns det.

Text: Charlotta Hedman

NYCKELORD: analytisk filosofi, döda, filosofer, filosofi, humanism, ideer, ideologier, logisk empirism, marxism, världen


Se och lyssna

Georg Henrik von Wright kritiserar Vietnamkriget

1 videoklipp

Georg Henrik von Wright ställde sig starkt kritisk till Vietnamkriget. 1967 väckte han debatt genom att säga att USA:s inblandning i kriget var oförsvarlig. Han skrev en artikel som öppet kritiserade USA och samtidigt upprörde flera.
Se och lyssna

von Wrights tankar om krig och fred

1 videoklipp

Georg Henrik on Wright vill inte kalla sig pacifist, för det är idealism att tro att krig alltid kan undvikas. Men hur skall människan då sträva mot fred?
Se och lyssna

Von Wright och humanismen

1 videoklipp

Tekniken är det som har påverkat människan mest. Hur skall humanismen bevaras i vår teknologiska värld?
Se och lyssna

Vetenskapen och förnuftet

1 videoklipp

I boken Vetenskapen och förnuftet funderar akademiker Georg Henrik von Wright på hur filosofi kan förändra världen.
Se och lyssna

Utvecklingens blinda syfte

1 videoklipp

I den här intervjun diskuterar Georg Henrik von Wright vart samhället är på väg.
Se och lyssna

Georg Henrik von Wright har avlidit

1 videoklipp

Georg Henrik von Wright, en av Finlands mest berömda filosofer, avled 2003. Han var under sitt liv aktiv i samhällsdebatten i Finland och kritiserade bland annat Vietnamkriget.
Se och lyssna


  • Humanismen som livshållning och andra essayer (1978)
  • Wittgenstein (1982)
  • Vetenskapen och förnuftet (1986)
  • Myten om framsteget (1993)
  • Att förstå sin samtid (1994)
  • In the Shadow of Descartes: Essays in the Philosophy of Mind (1998)
  • Mitt liv som jag minns det (2001)

Skriv ut Upp

Publicerad 28.02.2007

Sök i Arkivet

Arkivrulett

Elävä arkisto Facebookissa

Elävä arkisto TwitterissäRundradion Ab, Radiogatan 5, 00024 Rundradion, tel. (09) 14801
Info om Svenska YLE Respons Om TV-avgiften