Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Tutkittua: Lapset

Aikuistuesta apua huonosti kohdelluille lapsille


16.11.2004 YLEn Tiedeuutiset/YLE Terveys

Sosiaalinen tuki auttaa huonosti kohdeltuja lapsia selviämään psyykkisesti paremmin, vaikka lapsilla olisi perinnöllinen taipumus masentuneisuuteen. Tämä havaittiin Yhdysvalloissa, Yalen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, jossa oli mukana yhteensä 100 lasta.

kuva: Mika Kanerva
Hieman yli puolet oli huostaanotettuja, eri tavoin huonosti kohdeltuja ja loput taloudellisesti samankaltaisista oloista peräisin olevia. Vertailuryhmän lapsilla ei ollut taustallaan pahoinpitelyjä tai laiminlyöntejä.

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että aivoissa olevan välittäjäaine serotoniinin säätelyyn liittyvän geenin 5-HTTLPR eri muodot liittyvät masennustaipumukseen. Aikuisilla joilla kyseinen geeni on ns. lyhyttä tyyppiä s/s ja jotka ovat lapsuudessaan joutuneet poikkeukselliseen stressiin perheessään, on masennusta selvästi enemmän kuin geenin pitempää muotoa l/l kantavilla, yhtäläisissä oloissa lapsuudessaan eläneillä.

Uudessa tutkimuksessa kartoitettiin lasten geenityyppi kyseisen serotoniinigeenin osalta ja selvitettiin myös millaista sosiaalista tukea he olivat saaneet. Sosiaalista tukea mitattiin erityisellä kysymyssarjalla, jossa selvitettiin mm. kuinka usein lapset voivat keskustella jonkun aikuisen kanssa huolistaan. Serotoniinigeenin jakautumassa ei ollut eroa huonosti kohdeltujen ja normaaleissa oloissa kasvaneiden välillä.

Masennusta oli selvästi useammin huonosti kohdelluilla lapsilla kuin normaalioloissa kasvaneilla. Aikuisilla masentuneisuutta lisäävä s/s-geenityyppi lisäsi kaikkien lasten ryhmässä masentuneisuutta samoin kuin vähäinen sosiaalinen tuki. Kun tarkasteltiin erikseen huonosti-kohdeltuja lapsia ja verrokkiryhmää, nousi esiin pahimman riskin ryhmä: huonostikohdellut lapset, joiden serotoniinigeeni oli tyyppiä s/s ja joilla oli vähän sosiaalista tukea. Näillä suurimmassa vaarassa olevilla lapsilla oli keskimäärin kaksinkertaiset masentuneisuutta kuvaavat pisteet muihin huonosti kohdeltuihin lapsiin verrattuna. Sen sijaan ero masennuksessa oli pieni muiden huonostikohdeltujen lasten ja normaaliperheissä eläneiden lasten välillä.

Tutkimus osoittaa, että huonosti kohdeltujen lasten psyykkisen terveyden kannalta heille on pyrittävä esimerkiksi huostaanotto-tilanteissa järjestämään turvallinen ja säännöllinen aikuistuki. Sillä voidaan ehkäistä vaurioita, jotka muuten säilyvät aikuisuuteen saakka.

Sivukartta

Masennus ja koulu-uupumus ovat lisääntyneet
Älykkäämpien lasten aivojen kehitys eroaa muista
Masentuneesta lapsesta tulee muita helpommin ylipainoinen ja astmaattinen
Lapsuuden syöpä ja kemikaalipäästöt
Antibiootti vähentää lasten aids-kuolemia?
Lapsen lääkekierteen alkusyy perheissä?
Aikuistuesta apua huonosti kohdelluille lapsille
Suomalaisista lapsista 15–20 prosenttia lihavia
Sisarusten tasa-arvoinen kohtelu on edullista lasten kehitykselle
Lapsuuden infektiot ja elinikä
Nielu- ja kitarisojen poisto ei auta harvemmin nuhakuumeita sairastavia lapsia
Kuorsaus aiheuttaa lapsille oppimishäiriöitä
Yhdeksäsluokkalaiset liikkuvat liian vähän
Sinkki nopeuttaa keuhkokuumeen parantumista lapsilla
Liikunta ja vähärasvainen ruokavalio parantavat ylipainoisten lasten verisuonia
Suomessa lähes maailman lihavimmat nuoret
Pään alueen säteilytys heikentää älyllisiä toimintoja lapsilla
Suomen lapsilla hyvä syöpähoito
Punahattu-uute (echinacea) ei vaikuta lasten flunssan oireisiin eikä nopeuta paranemista
Lapsi tarvitasee myönteisiä vuorovaikutusmalleja
Pelkät lääkkeet eivät riitä lasten kivun hoidossa
Videopelit vaaraksi aivojen kehitykselle
Suomalaistutkijat löysivät lukihäiriögeenin
Ylipainoisilla lapsilla enemmän käyttäytymishäiriöitä
Kuorsaavat lapset eivät menesty koulussa

ARKISTO: Terveystutkimukset aiheittain

Aivotoiminta ja dementia
Allergiat
Diabetes
Kolesteroli
Lapset
Lisäaineet ja ympäristömyrkyt
Mielenterveys
Ravinto ja vitamiinit
Sydän- ja verisuonitaudit
Syöpä
Vauvan aika
Muu tutkimus
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi