Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Tutkittua: Lapset

Pelkät lääkkeet eivät riitä lasten kivun hoidossa


15.11.2002 YLE teema

Lapsipotilaiden kivun hoito edellyttää monipuolista kivunlievitystä, koska kipu on kokonaisvaltainen kokemus. Huonosti hoidettu kipu aiheuttaa pelkoa sairaalahoitoa kohtaan ja lisää kipuvastetta myöhemmissä kiputilanteissa. Toistuvat kipukokemukset voivat jättää elinikäisen jäljen kipujärjestelmään.

Muut kuin lääkkeelliset kivunlievityskeinot muodostavat lääkkeiden kanssa perustan tehokkaalle kivun hoidolle. Niitä ei saisi unohtaa teknologisesti korostuneessa nyky-yhteiskunnassa, vaikka kehittyneiden menetelmien ansiosta pystytään hoitamaan yhä vakavammin sairaita lapsia. Lapsella on eettisesti oikeus saada asianmukaista hoitoa kivun lievitykseen ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on eettinen velvollisuus antaa sitä, terveydenhuollon maisteri Tarja Pölkki toteaa.

Pölkin hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja lasten leikkauksen jälkeisestä kivun hoidosta tarkastettiin tänään Kuopion
yliopistossa.


Kipua hoidettava monella menetelmälläTutkimuksessa kuvattiin ei-lääkkeellisten kivunlievitysmenetelmien käyttöä 8–12-vuotiaiden lasten leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa.

Tutkimuksessa selvitettiin lasten kivun hoitoon yhteydessä olevia
tekijöitä. Tieto kerättiin kyselylomakkeilla hoitajilta ja vanhemmilta, jotka osallistuivat lapsen kivun hoitoon Suomen yliopistollisten sairaaloiden lasten kirurgisilla osastoilla.

Tulosten mukaan lasten kivun hoidossa tulee lääkehoidon lisäksi
käyttää monipuolisia kivunlievitysmenetelmiä. Hoitajat ja vanhemmat antoivat mielestään lapselle emotionaalista tukea ja auttoivat heitä selvitymään päivittäisissä toiminnoissa leikkauksen jälkeen. Sen
sijaan hyviksi todettuja kivunlievityskeinoja, kuten positiivisten
mielikuvien käyttöä ja rentoutumista, sekä hierontaa ja kylmä-
/lämpöhoitoa käytettiin vain vähän. Myös lasten kokemusten mukaan kivunlievitysmenetelmiä ei käytetty riittävästi kaikilta osin.

Vanhempien roolia tulee selkeyttää lapsen kivun hoidossa. Vanhemmilla oli mielestään mahdollisuus osallistua lapsensa sairaalahoitoon, mutta heille ei opetettu keinoja, miten auttaa kivuliasta lasta. He katsoivat tarvitsevansa enemmän emotionaalista tukea ja tietoa lapsen kivusta ja sen hoitokeinoista. Monet vanhemmista tunsivat huolta, pelkoa ja avuttomuutta lapsen sairaalassaoloaikana.

Lasten näkemysten kuuleminen on keskeistä kivun hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkimuksessani sairaalahoidossa olevat lapset osasivat kertoa kipua helpottavista menetelmistä. Kuitenkin lähes puolet hoitajista ilmoitti kysyvänsä vain rutiininomaisesti lapsen mielipidettä parhaiten auttavasta kivunlievitysmenetelmästä. Lapsilla oli myös ehdotuksia kivun hoidostaan osastolla. He toivoivat hoitajien kiinnittävän enemmän huomiota sairaalaympäristön viihtyisyyteen ja odottivat vanhempien olevan enemmän heidän luonaan sairaalassa.

Tutkimuksessa saatua tietoa voidaan käyttää kehitettäessä
lapsipotilaiden kivun hoitoa, hoitotyön koulutusta sekä muuta
terveydenhuoltoalan koulutusta. Sairaaloihin tulisi laatia
kirjalliset hoito-ohjeet kivunlievitysmenetelmistä. Kun lapsi tulee
sairaalaan leikkausta varten, nämä ohjeet olisivat hoitajien,
vanhempien ja lasten käytettävissä. Jatkossa on tärkeää tutkia
erilaisten kipua lievittävien menetelmien vaikuttavuutta lasten kivun hoidossa.

Muutkuin lääkkeelliset kivunlievityskeinot muodostavat lääkkeiden kanssa perustan tehokkaalle kivun hoidolle. Niitä ei saisi unohtaa teknologisesti korostuneessa nyky-yhteiskunnassa, vaikka kehittyneiden menetelmien ansiosta pystytään hoitamaan yhä vakavammin sairaita lapsia. Lapsella on eettisesti oikeus saada asianmukaista hoitoa kivun lievitykseen ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on eettinen velvollisuus antaa sitä.


Kivun lievitystä tarkasteltiin hoitajien, vanhempien ja lasten omasta näkökulmasta. Tutkimus kuului osana laajempaan projektiin “Lasten kivun arviointi ja hoito” Kuopion yliopistossa hoitotieteen laitoksella.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 162 hoitajaa ja 192 lasten vanhempaa. Lisäksi haastateltiin 52 kouluikäistä lasta, jotka olivat sairaalahoidossa yhden yliopistollisen sairaalan lasten kirurgisilla osastoilla. Aineisto kerättiin vuosina 1999–2000. Tutkimuksessa suunniteltiin myös mielikuvaretki-äänite, jonka vaikutusta testattiin lasten leikkauksen jälkeisen kivun lievittämisessä kahden vuoden ajan yhdessä yliopistosairaalassa.

Sivukartta

Masennus ja koulu-uupumus ovat lisääntyneet
Älykkäämpien lasten aivojen kehitys eroaa muista
Masentuneesta lapsesta tulee muita helpommin ylipainoinen ja astmaattinen
Lapsuuden syöpä ja kemikaalipäästöt
Antibiootti vähentää lasten aids-kuolemia?
Lapsen lääkekierteen alkusyy perheissä?
Aikuistuesta apua huonosti kohdelluille lapsille
Suomalaisista lapsista 15–20 prosenttia lihavia
Sisarusten tasa-arvoinen kohtelu on edullista lasten kehitykselle
Lapsuuden infektiot ja elinikä
Nielu- ja kitarisojen poisto ei auta harvemmin nuhakuumeita sairastavia lapsia
Kuorsaus aiheuttaa lapsille oppimishäiriöitä
Yhdeksäsluokkalaiset liikkuvat liian vähän
Sinkki nopeuttaa keuhkokuumeen parantumista lapsilla
Liikunta ja vähärasvainen ruokavalio parantavat ylipainoisten lasten verisuonia
Suomessa lähes maailman lihavimmat nuoret
Pään alueen säteilytys heikentää älyllisiä toimintoja lapsilla
Suomen lapsilla hyvä syöpähoito
Punahattu-uute (echinacea) ei vaikuta lasten flunssan oireisiin eikä nopeuta paranemista
Lapsi tarvitasee myönteisiä vuorovaikutusmalleja
Pelkät lääkkeet eivät riitä lasten kivun hoidossa
Videopelit vaaraksi aivojen kehitykselle
Suomalaistutkijat löysivät lukihäiriögeenin
Ylipainoisilla lapsilla enemmän käyttäytymishäiriöitä
Kuorsaavat lapset eivät menesty koulussa

ARKISTO: Terveystutkimukset aiheittain

Aivotoiminta ja dementia
Allergiat
Diabetes
Kolesteroli
Lapset
Lisäaineet ja ympäristömyrkyt
Mielenterveys
Ravinto ja vitamiinit
Sydän- ja verisuonitaudit
Syöpä
Vauvan aika
Muu tutkimus
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi