Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Mielenterveys

Lisääntyykö kaappisyöppöjen määrä?


31.1.2006 Rita Trötschkes

Ahmintahäiriö eli BED on uusi syömishäiriö, joka on nykyään yleisempi kuin anoreksia ja bulimia nervosa. Tyypillistä syömishäiriöille on se, että niitä esiintyy länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, missä ruokaa on tarjolla liikaa ja valintoja pitää tehdä. Syömiskäyttäytymisestä ja lihavuudesta syyllistäminen ei ongelmaan auta, vaan vaikean syömishäiriön taustalla olevia tunne- ja mielenterveysongelmia on syytä ratkaista.

kuva: Anna Keski-Rahkonen
- Binge eating disorder (BED) eli ahmintahäiriö on sairaus, jossa ahmitaan hallitsemattomasti suuria määriä ja tunnetaan siitä voimakasta häpeää ja itseinhoa. Ahmintahäiriöön ei liity bulimialle tyypillistä tahallista oksentamista tai runsasta liikuntaa.

Bulimia nervosa nostettiin itsenäiseksi diagnoosiksi vuonna 1979 ja BED 1980-luvulla. BED on luultua huomattavasti yleisempi sairaus, sillä apua etsiviä on selkeästi enemmän kuin hoitopaikkoja.

- BED-oireyhtymää kutsutaan Suomessa toisinaan lihavan ahmintahäiriöksi, mutta noin puolet ahmintahäiriötä sairastavista ei kuitenkaan ole vielä edes ylipainoisia, sanoo lääketieteen tohtori Anna Keski-Rahkonen Helsingin yliopistosta. Hän tutkii syömishäiriötä Columbian yliopistossa New Yorkissakin.


Ahmija elää syödäkseenkuva: Tiehallinto
Ahmintahäiriön yleisyydestä Suomessa ei ole vielä tarpeeksi tietoa, mutta sen arvellaan jatkuvasti yleistyvän. Yhdysvalloissa ahmintahäiriötä olevan noin 2%:lla väestöstä. Muista syömishäiriöistä poiketen BED saattaa olla liki yhtä yleinen miehillä kuin naisilla, ja painottuu nuoreen aikuisikäiseen väestöön.

- Ahmintahäiriötä ajatellaan olevan kahta eri tyyppiä: toinen on sellainen, että ihminen ahmii hallitsematta eikä kompensoi syömistä muilla toiminnoilla ollenkaan, mutta on muuten psyykkisesti suhteellisen terve. Tämä on hyväennusteinen alatyyppi, ja se paranee usein vähitellen itsestään - BED:n vaikeahoitoisempi muoto on sellainen häiriö, jossa ahmintaoireisiin liittyy myös mieliala- tai ahdistuneisuusoireita tai persoonallisuushäiriöitä, kuvailee Anna Keski-Rahkonen.

Kovaa ja kivistä betoniin valettua psykiatrian teoriaa BED:n suhteen ei ole vielä olemassa.

Mikä hoito auttaa?kuva: Tiehallinto
Anna Keski-Rahkosen mukaan monimuotoista ahmintahäiriötä ei pystytä parantamaan hoitamalla vain lihavuutta. Häiriöön on monenlaisia tehokkaita hoitoja, mutta ahmintahäiriön ja siihen usein liittyvän lihavuuden hoidon välillä vallitsee ristiriita.

Nopeatempoinen ja raju laihduttaminen voi pahentaa entisestään ahmintataipumusta. Ahmimisen ja lihavuuden samanaikainen hoitaminen on haastavaa, sillä maltillisempaa laihdutustahtia vaativien ahmijoiden tunnistaminen lihavien joukosta voi olla vaikeaa.

Apuvälineinä voidaan käyttää mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden seulontaa ja erityisiä ahmintaoireiden tunnistamiseen laadittuja kyselyjä ja haastatteluita.

Ensisijainen hoitotavoite ahmimishäiriölle on ahmintojen hallinta. Tässä auttavat esimerkiksi ruokapäiväkirjan pito, jonka tavoitteena on säännöllisen ja terveen ateriarytmin palauttaminen.

Ruokapäiväkirjaan kannattaa kirjata myös ahmintoja laukaisevat tilanteet ja tunteet. Ravitsemusterapeutin, lääkärin tai terveydenhoitajan tapaamiset tukevat usein ruokapäiväkirjan pitoa.

kuva: Tiehallinto
Myös itsehoito-oppaista, käyttäytymis- ja oppimisterapioista ja lääkkeistä on apua ahminnan hoidossa. Näiden käyttö on suositeltavaa etenkin jos ahmintoihin liittyy mieliala- tai ahdistuneisuusoireita. Mikäli ahmintahäiriöön liittyy myös lihavuutta, pitkäjänteisempänä tavoitteena on hidas ja maltillinen (esim. 5-10%) painonpudotus.

- Hoidon yleinen ongelma on näennäistehokkuus: ahminen ja siihen liittyvät psyykkiset oireet saadaan psykoterapian, lääkehoidon tai ruokapäiväkirjan avulla tilapäisesti hallintaan, mutta potilaan terveydentilan kannalta huomattavasti merkittävämpi lihavuusongelma jää vähälle huomiolle tai kokonaan hoitamatta. Potilaan kokonaistilanteen pitkäjänteinen seuranta on erityisen tärkeää, sillä ahmintaoireella on voimakas uusiutumistaipumus.

Anna Keski-Rahkosen mukaan laihdutusleikkaus on BED-potilaiden hoitokeino silloin, kun muu hoito on epäonnistunut. Laihdutusleikkausta suositellaan kuitenkin äärimmäisen harvoin. Anna Keski-Rahkonen miettii saako BED-potilaita edes leikata. Suomessa ahmintahäiriötä pidetään kuitenkin laihdutusleikkauksen vasta-aiheena, sillä ahmintataipumus saattaa sekä heikentää leikkauksen tehoa että lisätä leikkauksen komplikaatioriskiä.


Taudin tunnistaminen vaikeaakuva: Tiehallinto
BED:n hoito on keskitetty lähinnä yliopistosairaaloihin. Erikois-sairaanhoidossa BED tunnetaan jo hyvin, mutta terveyskeskustasolla puuttuu tietämystä.

- Julkinen sektori voisi priorisoida BED-potilaiden tukea, hoitoa ja seurantaa enemmän, vaikka - tietysti – ”käsiin kuolevat” anorektikot pitää hoitaa ensin.

Joka kerta kun ahmintahäiriöstä kirjoitetaan julkisuudessa, pirisevät Helsingin yliopistollisen keskussairaalan syömishäiriöpoliklinikan puhelimet. Valitettavasti siellä ei ole tarpeeksi resursseja kaikkien BED-oireisten hoitamiseen, vaikka BED-diagnoosin tunnistetaankin.

Hoitoresursseja pitäisi saada lähemmäksi oireista kärsiviä, varsinkin kun ahmintahäiriö vaatii usein pitkäjänteistä seurantaa. Onneksi Pohjanmaalla on hiljattain aloittanut syömishäiriöisten yksikkö ja Kuopion seudullakin saa alan hoitoa.


Syömishäiriöiden ehkäisyyn tulee panostaakuva: Tiehalinto
- Lihavuuden ja syömishäiriöiden suunnitelmalliseen ehkäisyyn
väestötasolla tulisi Suomessa ryhtyä viipymättä, sillä ehkäisy lienee
tuloksellisempaa kuin näiden häiriöiden haasteelliseksi osoittanut hoito, sanoo Anna Keski-Rahkonen.

Hiljattain tehtyjen tutkimusten (julkaistu 2004) mukaan yhdysvaltalaisissa kouluissa toteutut syömishäiriöisten ehkäisyohjelmat ovat tuottaneet tulosta. Lihavuuden ehkäisyn aloitus varhaisessa iässä on aiheellista, mutta syömishäiriöiden suunnattu ehkäisy kannattaa aloittaa vasta yläasteiässä.

- Amerikkalaisessa yhteiskunnassa energiaa on vaikeampi saada kulumaan kuin suomalaisessa arjessa. Siellä ei tehdä mitään ilman autoa: lapset haetaan koulubusseilla kotoa, lapset liikkuvat koko päivän autojen ja muiden mekaanisten laitteiden kuten hissien ja liukumattojen varassa eikä lähiöissä ole riittävästi jalkakäytäviä, joilla edes kävellä, luettelee Anna Keski-Rahkonen.

- Suomi ei ole vielä tällaisessa jamassa, mutta samaan suuntaan mennään. Meidän kansanterveystavoitteemme kannustaa lapsia ja nuoria arkiliikuntaan ja terveisiin ruokatottumuksiin, jotka ehkäisevät lihomista. Korostamme myös yleisen terveyskäyttäytymisen merkitystä: tupakoinnin ja alkoholin käytön aloittaminen ei kannata.


Oman ruumiin käyttöohjeet kouluihinkuva: Tiehallinto
Anna Keski-Rahkosen mielestä terveydenhuolto ei pärjää yksin ahmintahäiriön taltuttamisessa, joten hän ehdottaa, että opettajat pannaan asialle.

- Koska kulttuurimme palkitsee sellaisia, jotka kykenevät äärimmäiseen laihuuteen, tulisi koulun terveystietoon upottaa terveen painon hallitsemisen keinoja ja antaa asiallista tietoa äärimmäisten laihdutuskeinojen haitallisuudesta.

Oppiaineisiin voisi lisätä ”ajokortin” siitä, mitä ja miten kannattaa syödä, ehdottaa Anna Keski-Rahkonen. Teini-ikäisille tulisi opettaa oman kehon hyväksymistä, sillä itsetunnon kasvatta-minen ja ulkonäön hyväksyminen ehkäisevät myös syömishäiriöitä. Murrosikäisen nuoren vartalon kommentointi sen sijaan on riskialtista.

Terveyskasvatus pitää ulottaa Suomessa myös ammattikoulua käyviin nuoriin, sillä siellä kasaantuvat monet ongelmakäytökset kuten se, että koulukulttuuri ei sanktioi tupakointia tai sitä, että käyttää välillä reilusti alkoholia, sanoo Anna Keski-Rahkonen. Lihavuus on perus- tai ammattikoulutettujen keskuudessa huomattavasti muuta väestöä yleisempää.

Myös vanhempien lapsilleen antama malli on todettu ratkaisevan tärkeäksi. Terveet syömistottumukset välittyvät perheen kautta. Mikään ei vaikuta nuoren terveyskäsityksiin yhtä paljon kuin äiti ja isä.

Ahmintahäiriö ei ole välttämättä itse aiheutettua, vaan taipumus sairauteen on periytynyt vanhemmilta ja häiriö laukeaa kriisin kohdatessa.

Suomessa on puhuttu siitä, että lasten psykiatriaan kannattaa investoida, mutta myös lasten vanhemmat tulisi hoitaa vapaaksi päihteistä ja muista vaivoista, jolloin hoidettavia lapsiakin olisi vähemmän.


Ahmintahäiriöstä kärsivän itsehoito-oppaista ei toistaiseksi ole
saatavilla suomeksi, mutta englanniksi ja ruotsiksi löytyvät kirjat:

Cynthia Bulik ja Nadine Taylor. Runaway Eating: The 8-Point Plan to
Conquer Adult Food and Weight Obsessions
Christopher Fairburn: Overcoming binge eating

Helene Glant: Sluta hetsäta! Handbok för dig som vågar försöka själv


BED- diagnostiset kriteerit- BED on psykiatrinen tautiluokitusToistuvalle ahmintakohtaukselle on tunnusomaista:
 • Suurten ruokamäärien syönti, joka selvästi ylittää useampien muiden syömismäärät vastaavassa tilanteessa.

 • Tunne siitä, ettei kykene keskeyttämään syömistään, kuuluu myös tilanteeseen.

 • Useampien ahmintajaksojen aikana vähintään kolme seuraavista:

  - Tavallista nopeampi syöminen
  - Syöminen jatkuu kunnes on epämiellyttävän täynnä
  - Suurten määrien syöminen, vaikka ei ole nälkäinen
  - Yksin syöminen, koska häpeää syömäänsä ruokamäärää
  - Itseinho, masennus ja syyllisyyden tunne syömisen johdosta


 • Sisältö

  Mielen taukopaikkoja luonnon helmassa
  Psykoottiset sairaudet oletettua yleisempiä
  Mielenterveys suuri haaste Euroopalle
  Lisääntyykö kaappisyöppöjen määrä?
  Sururyhmät lasten tukena
  Kirkasvalolamppu auttaa heräämisessä
  Päivittäinen luontoyhteys hoitaa mieltä
  Vinkkejä kaamoksen torjuntaan
  Lapset herkempiä stressin haittavaikutuksille
  Tukea järkyttävään kokemukseen
  Koulu-uupumus vakava ongelma
  Lastenpsykiatrian hoitojonot ovat iso ongelma
  Vanhemmat herkistyneet lasten mielenterveysongelmille
  Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen vaikea saada apua
  Mielenterveysongelmat asepalveluksen esteenä
  Miten nuori joutuu huonoon seuraan?
  Nuorten masentuvuus on vakava ongelma
  Perheiltä puuttuu erotilanteessa tuki
  Kaltoin kohdeltuja lapsia ja nuoria kymmeniätuhansia
  Enkö mä kelpaa?
  Itsemurhan ehkäisyyn tarvitaan välittämistä
  Kiusaaja keskellämme: Luonnehäiriöinen perhepiirissä
  Nykyaika suosii psykopaatteja
  Anorektikon päiväkirja
  Surun kauniit kasvot
  Lasten masennuslääkitys lisääntynyt
  Itsemurha on julma teko itselle ja läheisille
  Nuorisopsykiatria laahaa tavoitteista jäljessä
  Terveys ja työ stressaavat eniten
  Paniikkihäiriön tutkimukseen miljoonatestamentti
  Lasten psykiatrinen laitoshoito lisääntyi
  Mielenterveysongelmien määrä kasvaa yhä
  Akupunktio voi auttaa myös masennukseen
  Työuupumus ei juoksemalla parane
  Myönteisyys parantaa
  Kun uni pakenee. Unettomuus ajan ilmiönä
  Välillä työ saa väsyttää - jokainen on heikko vuorollaan
  Uusiutuuko masennus helposti?

  TUTKITTUA ARKISTO: Mielenterveys

  Mielenterveysongelmaiset ovat suurentuneessa sydänperäisen kuoleman vaarassa
  Aivokuvaus voi paljastaa skitsofrenialle alttiit
  Irtisanomiset lisäävät mielenterveysongelmia
  Matala verenpaine voi olla altistaa masennukseen
  Masennus lisää luukatoa
  Masennuksen hoito riittämätöntä
  Masennus heikentää työtehoa vielä toipumisen jälkeenkin
  Psyykkinen kuormitus altistaa selkäsairaudelle
  Kirkasvalohoito yhtä tehokasta kuin lääke
  Valohoito vaikuttaa lisämunuaisten kautta
  Skitsofrenian ja dopamiinimäärän yhteys vahvistuu
  Naisten ja miesten elimistö reagoi eri tavoin masennukseen ja stressiin
  Terveyskeskuksen lääkärit kokevat lastenpsykiatrian tíetonsa rittämättömäksi
  Skitsofreniapotilailla huonommat rasva-arvot
  Masennuksen hoitomuotojen tehokkuudesta tutkimus
  Kognitiivinen terapia ja lääkitys yhtä tehokkaita masennuksen hoidossa
  Suomalaisten onni piilee arjessa, mutta työssä on liian kiire
  B-vitamiinipuutos lisää riskiä masentua
  Masennuslääkkeet ja itsemurhariski
  Mäkikuismauute yhtä tehokasta kuin paroksetiini masennuksen hoidossa
  Masennuksen hoitoon ei panosteta kuten muihin kansantauteihin
  Älykkyys vähentää itsemurhariskiä
  Väitös: Autismi luultua yleisempää
  Nuoret aikuiset tyytymättömiä vartaloonsa
  B-vitamiinien puute altistaa masennukselle
  Optimistit vanhukset elävät pitempään
  Lääkkeitä entistä enemmän nuorten psykiatrisessa hoidossa
  Vanhusten psyykelääkkeiden käyttö yleistä
  Masennuslääke voi olla riski lapselle
  Korkea verenpaine laimentaa psyykkisiä kokemuksia
  Moittiminen tuottaa mielihyvää
  Psykoterapiasta apua masennukseen
  Keliakialla yhteys masennukseen ja käytöshäiriöihin
  Aivojen kuvantamista saatetaan käyttää jatkossa masennuksen toteamiseen
  Itsemurhan tehneillä nuorilla mielialaan vaikuttavaa entsyymiä vähemmän
  Vapaaehtoistyö ei paranna tekijän oloa
  Hyväksytty lapsi on terveempi aikuinen
  Masennus ja kohonnut verenpaine liittyvät toisiinsa
  Depressiolla yhteys suun terveydentilaan
  Masennus altistaa sepelvaltimotaudille
  Estrogeeni lisää stressin vaikutuksia
  Lumelääke vaikuttaa aivojen toimintaan
  Skitsofrenia-potilaiden aivokudos tuhoutuu aaltona
  Skitsofrenian riskitekijät Suomessa laskussa
  Viagrasta apua myös aivoille
  Kalasta apu myös masennukseen?
  Tietokoneen käyttö masentaa
  Kissasta stressitilanteessa enemmän apua kuin aviopuolisosta
  Geenivika altistaa aivotaudille
  Lähetä linkki
  Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

  Vastaava ohjelmatoimittaja.

  Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi