Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Mielenterveys

Terveyskeskuksen lääkärit kokevat lastenpsykiatrian tíetonsa rittämättömäksi


22.08.2005 YLE Tiedeuutiset/YLE Terveys

Terveyskeskuslääkäreillä on heikot mahdollisuudet vastata lastenpsykiatrian tarpeisiin. Lääkärit kokevat, että heidän koulutuksensa on riittämätöntä kohdata lasten psykiatrista hoitoa tarvitsevia potilaista.


Uuden väitöstutkimuksen mukaan pitkä kokemus lääkärinä parantaa mielenterveysongelmaisten lasten hoitoa. Tampereen yliopistossa väitelleen Anneli Heikkisen tutkimuksen lähtökohta oli oma työkokemus kouluterveydenhuollossa ja lapsiperheiden parissa. Heikkinen huomasi, että lasten mielenterveysongelmat lisääntyvät kaiken aikaa. Kyseessä on iso ongelma. Noin viidesosalla lapsista esiintyy psyykkisiä ongelmia tai ongelmakäyttäytymistä.

On arvioita, että jopa puolet oireilevista lapsista tarvitsee psykiatrista hoitoa. Väitöstyössään Heikkinen selvitti, minkälaisia valmiuksia terveyskeskuslääkäreillä on kohdata mielenterveys-ongelmaisia lapsia:

"Tutkimuksessa ihan selvästi tuli esiin se, että terveyskeskuksessa työskentelevät lääkärit kokivat mielenterveysasioihin liittyvät valmiutensa monissa kohdin riittämättömiksi."

Anneli Heikkisen väitöstutkimukseen sisältyi reilun 300 lääkärin lastenpsykiatria-koulutus Tampereen seudulla: "Tämä koulutus-interventio, minkä toteutimme terveyskeskuksissa, veimme sen ihan terveyskeskustasolle. Koulutus painottui moniammatilliseen pienryhmätyöskentelyyn. Valitettavasti yhden päivän moniammatillisen koulutuksen vaikutukset lääkärien työskentelyvalmiuksiin jäivät vaatimattomiksi."

Lääkäreiden omia kokemuksia ammattitaidostaan on varsin vähän tutkittu. Terveyskeskuslääkäreiden huonot valmiudet kohdata psyykepotilaina lapsia on tutkijan mukaan vakava juttu. Erikoisesti lapsipotilaiden kanssa lääkärin ammattitaito punnitaan. Useat mielenterveysongelmaiset lapset jäävät pahimmillaan hoitamatta, koska vanhemmat tuovat lapsensa lääkäriin päänsäryn tai vatsavaivojen vuoksi, vaikka sairauden laatu olisi psyykkistä.

"Jos lääkärit kokevat ammatilliset taitonsa huonoiksi, se on vahvasti ristiriidassa terveyskeskuslääkärin työn kanssa, jossa kohtaa psyykkisistä ongelmista kärsiviä lapsia. Niinpä lääkärit kokevat tilanteensa hankalaksi ja he arvioivat kriittisesti omia valmiuksiaan", Heikkinen kuvaa.

Lapsen psyyken ongelmien hoito on moniammatillista yhteistyötä. Tutkija Heikkisen mukaan terveyskeskuslääkäreiden eri ammattikunnat ylittävä verkosto on varsin suppea. Tutkimuksessa nousi esiin, että yhteistyöverkostot olivat parhaiten hallussa pitkään samassa paikassa työssä olleilla lääkäreillä.

"Toivon, että terveyskeskuslääkärien valmiuksiin kohdata työssään psyyken oireilevia lapsia kiinnitettäisiin väitöstutkimukseni myötä enemmän huomiota. Tulevaisuudessa lääkärikoulutuksen tulisi olla sellaista, että mahdollistaisi lääkäreille lastenpsykiatriset taidot", väitöstutkija summaa.

(Mari Keinänen, Helsingin yliopisto 22.8.2005)


Sisältö

Mielen taukopaikkoja luonnon helmassa
Psykoottiset sairaudet oletettua yleisempiä
Mielenterveys suuri haaste Euroopalle
Lisääntyykö kaappisyöppöjen määrä?
Sururyhmät lasten tukena
Kirkasvalolamppu auttaa heräämisessä
Päivittäinen luontoyhteys hoitaa mieltä
Vinkkejä kaamoksen torjuntaan
Lapset herkempiä stressin haittavaikutuksille
Tukea järkyttävään kokemukseen
Koulu-uupumus vakava ongelma
Lastenpsykiatrian hoitojonot ovat iso ongelma
Vanhemmat herkistyneet lasten mielenterveysongelmille
Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen vaikea saada apua
Mielenterveysongelmat asepalveluksen esteenä
Miten nuori joutuu huonoon seuraan?
Nuorten masentuvuus on vakava ongelma
Perheiltä puuttuu erotilanteessa tuki
Kaltoin kohdeltuja lapsia ja nuoria kymmeniätuhansia
Enkö mä kelpaa?
Itsemurhan ehkäisyyn tarvitaan välittämistä
Kiusaaja keskellämme: Luonnehäiriöinen perhepiirissä
Nykyaika suosii psykopaatteja
Anorektikon päiväkirja
Surun kauniit kasvot
Lasten masennuslääkitys lisääntynyt
Itsemurha on julma teko itselle ja läheisille
Nuorisopsykiatria laahaa tavoitteista jäljessä
Terveys ja työ stressaavat eniten
Paniikkihäiriön tutkimukseen miljoonatestamentti
Lasten psykiatrinen laitoshoito lisääntyi
Mielenterveysongelmien määrä kasvaa yhä
Akupunktio voi auttaa myös masennukseen
Työuupumus ei juoksemalla parane
Myönteisyys parantaa
Kun uni pakenee. Unettomuus ajan ilmiönä
Välillä työ saa väsyttää - jokainen on heikko vuorollaan
Uusiutuuko masennus helposti?

TUTKITTUA ARKISTO: Mielenterveys

Mielenterveysongelmaiset ovat suurentuneessa sydänperäisen kuoleman vaarassa
Aivokuvaus voi paljastaa skitsofrenialle alttiit
Irtisanomiset lisäävät mielenterveysongelmia
Matala verenpaine voi olla altistaa masennukseen
Masennus lisää luukatoa
Masennuksen hoito riittämätöntä
Masennus heikentää työtehoa vielä toipumisen jälkeenkin
Psyykkinen kuormitus altistaa selkäsairaudelle
Kirkasvalohoito yhtä tehokasta kuin lääke
Valohoito vaikuttaa lisämunuaisten kautta
Skitsofrenian ja dopamiinimäärän yhteys vahvistuu
Naisten ja miesten elimistö reagoi eri tavoin masennukseen ja stressiin
Terveyskeskuksen lääkärit kokevat lastenpsykiatrian tíetonsa rittämättömäksi
Skitsofreniapotilailla huonommat rasva-arvot
Masennuksen hoitomuotojen tehokkuudesta tutkimus
Kognitiivinen terapia ja lääkitys yhtä tehokkaita masennuksen hoidossa
Suomalaisten onni piilee arjessa, mutta työssä on liian kiire
B-vitamiinipuutos lisää riskiä masentua
Masennuslääkkeet ja itsemurhariski
Mäkikuismauute yhtä tehokasta kuin paroksetiini masennuksen hoidossa
Masennuksen hoitoon ei panosteta kuten muihin kansantauteihin
Älykkyys vähentää itsemurhariskiä
Väitös: Autismi luultua yleisempää
Nuoret aikuiset tyytymättömiä vartaloonsa
B-vitamiinien puute altistaa masennukselle
Optimistit vanhukset elävät pitempään
Lääkkeitä entistä enemmän nuorten psykiatrisessa hoidossa
Vanhusten psyykelääkkeiden käyttö yleistä
Masennuslääke voi olla riski lapselle
Korkea verenpaine laimentaa psyykkisiä kokemuksia
Moittiminen tuottaa mielihyvää
Psykoterapiasta apua masennukseen
Keliakialla yhteys masennukseen ja käytöshäiriöihin
Aivojen kuvantamista saatetaan käyttää jatkossa masennuksen toteamiseen
Itsemurhan tehneillä nuorilla mielialaan vaikuttavaa entsyymiä vähemmän
Vapaaehtoistyö ei paranna tekijän oloa
Hyväksytty lapsi on terveempi aikuinen
Masennus ja kohonnut verenpaine liittyvät toisiinsa
Depressiolla yhteys suun terveydentilaan
Masennus altistaa sepelvaltimotaudille
Estrogeeni lisää stressin vaikutuksia
Lumelääke vaikuttaa aivojen toimintaan
Skitsofrenia-potilaiden aivokudos tuhoutuu aaltona
Skitsofrenian riskitekijät Suomessa laskussa
Viagrasta apua myös aivoille
Kalasta apu myös masennukseen?
Tietokoneen käyttö masentaa
Kissasta stressitilanteessa enemmän apua kuin aviopuolisosta
Geenivika altistaa aivotaudille
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi