Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Mielenterveys

Skitsofrenian ja dopamiinimäärän yhteys vahvistuu


24.10.2005 YLE Tiedeuutiset/ Nature Neuroscience

Skitsofrenian synty liittyy, ainakin joissain tapauksissa aivojen tärkeän välittäjäaineen dopamiinin virheelliseen määrään. Tätä käsitystä vahvistaa uusi Yhdysvalloissa tehty tutkimus.

Skitsofrenia on psyykkinen sairaus, jota esiintyy kaikkialla maailmassa vajaalla prosentilla väestöstä. Se alkaa yleensä nuorena aikuisena, kroonistuu ja aiheuttaa pysyvän syrjäytymisen ansiotyöstä. Sen syitä ei tunneta, mutta siihen liittyy monesti perinnöllinen alttius. Skitsofrenialle altistavia geenejä on etsitty ja yhden sille altistavan perimän virheen tiedetään sijaitsevan kromosomissa 22.

Nimellä 22q11.2-mikrodeleetio tunnettu virhe tarkoittaa, että kyseisestä kromosomista puuttuu palasia. Mutaation kantajista joka kolmas sairastuu skitsofreniaan. Sama geenivirhe aiheuttaa myös kehityshäiriön, ns. velokardiofasiaalisen oireyhtymän, joka on tunnistettavissa tyypillisistä fysiologisista muutoksista.

Stanfordin yliopistossa tutkittiin 24 lasta, joilla on tämä mutaatio 22q11.2 perimässään. Heille valittiin 23 verrokkia, joilla oli joku muu, taustaltaan tuntematon kehitysjäiriö. Verrokit olivat samanikäisiä, älykkyydeltään samantasoisia ja sukupuoleltaan ja rodultaan samanlaisia. Koehenkilöt tutkittiin ensin lapsina ja toisen kerran viisi vuotta myöhemmin teini-ikäisinä tai nuorina aikuisina. Ensimmäisellä kerralla kukaan ei ollut psykoottisesti häiriintynyt, mutta jälkimmäisellä tutkimuskerralla seitsemän mutaation 22q11.2 kantajista oli sairastunut skitsofreniaan tai johonkin muuhun psykoottiseen häiriöön. Verrokeista vain yksi oli sairastunut psykoottiseen häiriöön.

Kaikkien koehenkilöiden älykkyys sekä psyykkinen tila määriteltiin standarditesteillä. Psykoottiseen häiriöön sairastuneiden verbaalinen älykkyys oli laskenut, muilla se ei ollut heikentynyt. Skitsofrenian kaltaisen psyykkisen häiriön kannalta kriittiseksi osoittautui kromosomin 22 muuttuneella alueella sijaitseva geeni COMT, joka liittyy aivojen yhteen tärkeimpään välittäjäaineeseen, dopamiiniin ja sen hajottamiseen. Aivojen normaalin toiminnan kannalta dopamiinin määrä ei saa olla liian pieni mutta ei myöskään liian suuri. Siksi COMT-geenin tarkalleen oikea toiminta on välttämätöntä.

Koehenkilöiden aivojen rakenne selvitettiin kuvauksilla. COMT-geenin mutaatio aiheutti kantajien aivoissa muutoksen otsalohkon alueella; se oli pienentynyt epänormaalisti. Otsalohkon alue on tärkeä ihmisen toiminnan ohjaukselle ja päättelykyvylle. Mutaation kantajien älykkyysosamäärä oli heikompi kuin muilla ja heillä oli enemmän psykoottisia oireita.

Sinänsä kaikista skitsofreniatapauksista vain noin 5% johtuu mutaatiosta 22q11.2, mutta Stanfordin yliopiston tutkijat katsovat havaintojensa osoittavan dopamiinin keskeisen merkityksen skitsofreenistyyppisten häiriöiden kehittymiselle, ainakin joissain tapauksissa. Todennäköisesti skitsofrenia voi kehittyä eri syistä.

Sisältö

Mielen taukopaikkoja luonnon helmassa
Psykoottiset sairaudet oletettua yleisempiä
Mielenterveys suuri haaste Euroopalle
Lisääntyykö kaappisyöppöjen määrä?
Sururyhmät lasten tukena
Kirkasvalolamppu auttaa heräämisessä
Päivittäinen luontoyhteys hoitaa mieltä
Vinkkejä kaamoksen torjuntaan
Lapset herkempiä stressin haittavaikutuksille
Tukea järkyttävään kokemukseen
Koulu-uupumus vakava ongelma
Lastenpsykiatrian hoitojonot ovat iso ongelma
Vanhemmat herkistyneet lasten mielenterveysongelmille
Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen vaikea saada apua
Mielenterveysongelmat asepalveluksen esteenä
Miten nuori joutuu huonoon seuraan?
Nuorten masentuvuus on vakava ongelma
Perheiltä puuttuu erotilanteessa tuki
Kaltoin kohdeltuja lapsia ja nuoria kymmeniätuhansia
Enkö mä kelpaa?
Itsemurhan ehkäisyyn tarvitaan välittämistä
Kiusaaja keskellämme: Luonnehäiriöinen perhepiirissä
Nykyaika suosii psykopaatteja
Anorektikon päiväkirja
Surun kauniit kasvot
Lasten masennuslääkitys lisääntynyt
Itsemurha on julma teko itselle ja läheisille
Nuorisopsykiatria laahaa tavoitteista jäljessä
Terveys ja työ stressaavat eniten
Paniikkihäiriön tutkimukseen miljoonatestamentti
Lasten psykiatrinen laitoshoito lisääntyi
Mielenterveysongelmien määrä kasvaa yhä
Akupunktio voi auttaa myös masennukseen
Työuupumus ei juoksemalla parane
Myönteisyys parantaa
Kun uni pakenee. Unettomuus ajan ilmiönä
Välillä työ saa väsyttää - jokainen on heikko vuorollaan
Uusiutuuko masennus helposti?

TUTKITTUA ARKISTO: Mielenterveys

Mielenterveysongelmaiset ovat suurentuneessa sydänperäisen kuoleman vaarassa
Aivokuvaus voi paljastaa skitsofrenialle alttiit
Irtisanomiset lisäävät mielenterveysongelmia
Matala verenpaine voi olla altistaa masennukseen
Masennus lisää luukatoa
Masennuksen hoito riittämätöntä
Masennus heikentää työtehoa vielä toipumisen jälkeenkin
Psyykkinen kuormitus altistaa selkäsairaudelle
Kirkasvalohoito yhtä tehokasta kuin lääke
Valohoito vaikuttaa lisämunuaisten kautta
Skitsofrenian ja dopamiinimäärän yhteys vahvistuu
Naisten ja miesten elimistö reagoi eri tavoin masennukseen ja stressiin
Terveyskeskuksen lääkärit kokevat lastenpsykiatrian tíetonsa rittämättömäksi
Skitsofreniapotilailla huonommat rasva-arvot
Masennuksen hoitomuotojen tehokkuudesta tutkimus
Kognitiivinen terapia ja lääkitys yhtä tehokkaita masennuksen hoidossa
Suomalaisten onni piilee arjessa, mutta työssä on liian kiire
B-vitamiinipuutos lisää riskiä masentua
Masennuslääkkeet ja itsemurhariski
Mäkikuismauute yhtä tehokasta kuin paroksetiini masennuksen hoidossa
Masennuksen hoitoon ei panosteta kuten muihin kansantauteihin
Älykkyys vähentää itsemurhariskiä
Väitös: Autismi luultua yleisempää
Nuoret aikuiset tyytymättömiä vartaloonsa
B-vitamiinien puute altistaa masennukselle
Optimistit vanhukset elävät pitempään
Lääkkeitä entistä enemmän nuorten psykiatrisessa hoidossa
Vanhusten psyykelääkkeiden käyttö yleistä
Masennuslääke voi olla riski lapselle
Korkea verenpaine laimentaa psyykkisiä kokemuksia
Moittiminen tuottaa mielihyvää
Psykoterapiasta apua masennukseen
Keliakialla yhteys masennukseen ja käytöshäiriöihin
Aivojen kuvantamista saatetaan käyttää jatkossa masennuksen toteamiseen
Itsemurhan tehneillä nuorilla mielialaan vaikuttavaa entsyymiä vähemmän
Vapaaehtoistyö ei paranna tekijän oloa
Hyväksytty lapsi on terveempi aikuinen
Masennus ja kohonnut verenpaine liittyvät toisiinsa
Depressiolla yhteys suun terveydentilaan
Masennus altistaa sepelvaltimotaudille
Estrogeeni lisää stressin vaikutuksia
Lumelääke vaikuttaa aivojen toimintaan
Skitsofrenia-potilaiden aivokudos tuhoutuu aaltona
Skitsofrenian riskitekijät Suomessa laskussa
Viagrasta apua myös aivoille
Kalasta apu myös masennukseen?
Tietokoneen käyttö masentaa
Kissasta stressitilanteessa enemmän apua kuin aviopuolisosta
Geenivika altistaa aivotaudille
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi