Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Mielenterveys

Psykoterapiasta apua masennukseen


18.08.2004 YLE Tiedeuutiset/YLE Terveys

Masennuksesta kärsivät potilaat hyötyivät selvästi psykodynaamisesta psykoterapiasta. Kuopion yliopistosairaalassa tehdyssä tutkimuksessa mukana olleista yksikään ei joutunut sairaseläkkeelle, jota tutkijat pitävät hyvänä saavutuksena. Masennus on tällä hetkellä tavallisin ennenaikaisen sairaseläkkeen syy.

Kuopiossa selvitettiin psykodynaamisen psykoterapian hyödyllisyyttä masennuspotilaiden hoidossa. Tutkimusjoukko muodostui potilaista, joiden hoito päättyi vuosina 1997-1999 aikuispsykiatrian poliklinikassa. Kuopion yliopistosairaala on yksi harvoista paikoista Suomessa, missä julkisen terveydenhuollon puitteissa tarjotaan psykodynaamista psykoterapiaa avohoidossa.

Poliklinikalle muualta terveydenhuollosta tulleiden potilaiden hoidon tarve arvioitiin työryhmässä ja lievempioireiset määrättiin lyhytterapiaan, vakavammin masentuneet pitempikestoiseen psykoterapiaan. Lääkehoidon tarve arvioitiin erikseen ja yli puolet potilaista sai lisäksi masennuslääkityksen.

Todellinen hoitotilanneTutkimuksessa ei ollut suoraan käytössä vertailuryhmää, vaan hoidon tuloksellisuutta verrattiin saman poliklinikan aiempiin potilaisiin. Lyhytterapiaa saaneilla oli vähemmän masennusoireita puolen vuoden kuluttua kuin tavanomaisen hoidon saaneilla vertailututkimuksessa. Tavanomaiseen hoitoon kuului masennuslääkitys sekä määräaikainen lääkärin seuranta. Vastaavasti kahden vuoden kuluttua hoidon alusta pitkäkestoisessa terapiassa olevilla oli vähemmän masennusoireita kuin tavanomaista hoitoa saaneilla masennuspotilailla.

Hoitoon tulleita ei satunnaistettu, mutta hoitotilanne oli todellinen eli kysymyksessä oli normaali sairaalan hoito, ei erikseen suunniteltu tutkimusasetelma. Tuloksia verrattiin aiemman kuopiolaistutkimuksen lisäksi Helsingissä tehtyyn tutkimukseen, jossa seurattiin masennuspotilaiden oireiden muutoksista hoitoon jonotettaessa. Myös siihen verrattuna sekä lyhyt- että pitkäkestoinen terapia vähensivät masennusoireita enemmän kuin pelkkä aika jonossa ollessa.

Muukin psykoterapia auttaaAuttoiko lääkehoidon ja psykoterapian yhdistelmä enemmän kuin pelkkä psykoterapia, ei selviä tästä tutkimuksesta, koska eri ryhmiin kuuluvia on liian vähän tilastollisen vertailun tekemiseen. Suurin osa hoitoa saaneista oli naisia, mikä heikentää hoidon vaikutuksen arvioimista miesten osalta. Sinänsä aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että psykoterapia tehoaa yhtä hyvin sekä naisiin että miehiin.

Suomen lääkärilehdessä julkaistussa tutkimuksessa masennuspotilaiden hoitona käytettiin psykodynaamista psykoterapiaa. Masennukseen näyttävät tehoavan muutkin psykoterapiamuodot eikä käytännön hoitotilanteessa todellisuudessa ole niin suuria eroja eri psykoterapiamuotojen välillä kuin ulkopuolelta katsoen luulisi.


Sisältö

Mielen taukopaikkoja luonnon helmassa
Psykoottiset sairaudet oletettua yleisempiä
Mielenterveys suuri haaste Euroopalle
Lisääntyykö kaappisyöppöjen määrä?
Sururyhmät lasten tukena
Kirkasvalolamppu auttaa heräämisessä
Päivittäinen luontoyhteys hoitaa mieltä
Vinkkejä kaamoksen torjuntaan
Lapset herkempiä stressin haittavaikutuksille
Tukea järkyttävään kokemukseen
Koulu-uupumus vakava ongelma
Lastenpsykiatrian hoitojonot ovat iso ongelma
Vanhemmat herkistyneet lasten mielenterveysongelmille
Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen vaikea saada apua
Mielenterveysongelmat asepalveluksen esteenä
Miten nuori joutuu huonoon seuraan?
Nuorten masentuvuus on vakava ongelma
Perheiltä puuttuu erotilanteessa tuki
Kaltoin kohdeltuja lapsia ja nuoria kymmeniätuhansia
Enkö mä kelpaa?
Itsemurhan ehkäisyyn tarvitaan välittämistä
Kiusaaja keskellämme: Luonnehäiriöinen perhepiirissä
Nykyaika suosii psykopaatteja
Anorektikon päiväkirja
Surun kauniit kasvot
Lasten masennuslääkitys lisääntynyt
Itsemurha on julma teko itselle ja läheisille
Nuorisopsykiatria laahaa tavoitteista jäljessä
Terveys ja työ stressaavat eniten
Paniikkihäiriön tutkimukseen miljoonatestamentti
Lasten psykiatrinen laitoshoito lisääntyi
Mielenterveysongelmien määrä kasvaa yhä
Akupunktio voi auttaa myös masennukseen
Työuupumus ei juoksemalla parane
Myönteisyys parantaa
Kun uni pakenee. Unettomuus ajan ilmiönä
Välillä työ saa väsyttää - jokainen on heikko vuorollaan
Uusiutuuko masennus helposti?

TUTKITTUA ARKISTO: Mielenterveys

Mielenterveysongelmaiset ovat suurentuneessa sydänperäisen kuoleman vaarassa
Aivokuvaus voi paljastaa skitsofrenialle alttiit
Irtisanomiset lisäävät mielenterveysongelmia
Matala verenpaine voi olla altistaa masennukseen
Masennus lisää luukatoa
Masennuksen hoito riittämätöntä
Masennus heikentää työtehoa vielä toipumisen jälkeenkin
Psyykkinen kuormitus altistaa selkäsairaudelle
Kirkasvalohoito yhtä tehokasta kuin lääke
Valohoito vaikuttaa lisämunuaisten kautta
Skitsofrenian ja dopamiinimäärän yhteys vahvistuu
Naisten ja miesten elimistö reagoi eri tavoin masennukseen ja stressiin
Terveyskeskuksen lääkärit kokevat lastenpsykiatrian tíetonsa rittämättömäksi
Skitsofreniapotilailla huonommat rasva-arvot
Masennuksen hoitomuotojen tehokkuudesta tutkimus
Kognitiivinen terapia ja lääkitys yhtä tehokkaita masennuksen hoidossa
Suomalaisten onni piilee arjessa, mutta työssä on liian kiire
B-vitamiinipuutos lisää riskiä masentua
Masennuslääkkeet ja itsemurhariski
Mäkikuismauute yhtä tehokasta kuin paroksetiini masennuksen hoidossa
Masennuksen hoitoon ei panosteta kuten muihin kansantauteihin
Älykkyys vähentää itsemurhariskiä
Väitös: Autismi luultua yleisempää
Nuoret aikuiset tyytymättömiä vartaloonsa
B-vitamiinien puute altistaa masennukselle
Optimistit vanhukset elävät pitempään
Lääkkeitä entistä enemmän nuorten psykiatrisessa hoidossa
Vanhusten psyykelääkkeiden käyttö yleistä
Masennuslääke voi olla riski lapselle
Korkea verenpaine laimentaa psyykkisiä kokemuksia
Moittiminen tuottaa mielihyvää
Psykoterapiasta apua masennukseen
Keliakialla yhteys masennukseen ja käytöshäiriöihin
Aivojen kuvantamista saatetaan käyttää jatkossa masennuksen toteamiseen
Itsemurhan tehneillä nuorilla mielialaan vaikuttavaa entsyymiä vähemmän
Vapaaehtoistyö ei paranna tekijän oloa
Hyväksytty lapsi on terveempi aikuinen
Masennus ja kohonnut verenpaine liittyvät toisiinsa
Depressiolla yhteys suun terveydentilaan
Masennus altistaa sepelvaltimotaudille
Estrogeeni lisää stressin vaikutuksia
Lumelääke vaikuttaa aivojen toimintaan
Skitsofrenia-potilaiden aivokudos tuhoutuu aaltona
Skitsofrenian riskitekijät Suomessa laskussa
Viagrasta apua myös aivoille
Kalasta apu myös masennukseen?
Tietokoneen käyttö masentaa
Kissasta stressitilanteessa enemmän apua kuin aviopuolisosta
Geenivika altistaa aivotaudille
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi