Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Päihteet ja tupakka

Huumeiden ja alkoholin käytöllä selvä yhteys


21.10.2005 YLE Terveys/ Terveyden edistämisen keskus

Huumeiden käytöllä on selkeä yhteys alkoholin kulutukseen. Vaikka juomisesta ja huumeista on totuttu puhumaan ikään kuin täysin erillisinä asioina, ne tuntuvat kuitenkin kulkevan rinta rinnan.

Kuva: Juuso juntunen YLE
- Alkoholin suurkuluttajista lähes joka kolmas on joskus käyttänyt huumausaineita, ja lääkkeiden väärinkäyttökin on tuttua melkein 15 prosentille heistä, toteavat Stakesin erikoistutkijat Pekka Hakkarainen ja Leena Metso. Stakesin viime vuoden päihdetutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti huumeiden käytön yhteyttä alkoholin kulutukseen ja juomatapoihin.

Miesten osuus huumeita käyttävistä vastaajista oli odotetusti naisia suurempi. Useita eri huumeita käyttäneistä peräti kaksi kolmasosaa on miehiä. Kannabiksen käyttäjät puolestaan ovat tyypillisimmin nuorinta väkeä, mikä kuvastuu myös siinä, että lähes puolet ryhmästä on opiskelijoita tai koululaisia.

Kannabiksen käyttäjistä ja useita huumeita käyttäneistä noin puolet asuu joko yksin tai muiden henkilöiden kuin perheen kanssa. Myös työttömyys on suurinta näissä ryhmissä. Pääkaupunkiseudun keskeinen asema tulee vahvasti esiin kaikissa huumeita käyttäneissä ryhmissä.

- Nuorten kaupunkimaisissa elämäntavoissa kannabiksen käyttö limittyy tiheän ravintoloissa käynnin ja humalahakuisten juomatapojen ilmentämään irrotteluun ja bailaamiseen. Irrallisuus perheen ja työelämän kaltaisista sidoksista edistää heittäytymistä näihin kaupunkikulttuurin rientoihin. Lisääntyvä ravintoloissa käynti, humalajuominen ja bailaaminen todennäköisesti tuottavat kontakteja huumeiden käyttäjiin, ja humalatila ehkä laskee kynnystä omakohtaisiin huumekokeiluihin, Hakkarainen ja Metso pohtivat.

Tutkijat hämmästelevät sitä, että humalajuominen on tavallisinta kannabiksen käyttäjille.

- Kannabiksen käyttäjien humalahakuisuus on ehkä vähän yllättävää siinä suhteessa, että joskus, varsinkin käyttäjien puheessa kuulee esitettävän, että kannabiksen käyttö vähentäisi kiinnostusta alkoholin käyttöön. Tämän tutkimuksen mukaan vain hyvin pieni osa kannabiksen käyttäjistä pidättäytyy humalajuomisesta kokonaan. Sen sijaan tiheästi toistuvan humalajuomisen ilmentämä alkoholin riskikulutus on kannabiksen käyttäjillä yleistä.

Ilmentymä huume- ja alkoholikulttuurien yhteen kietoutumisesta on myös hoitopalveluista tuttu sekakäyttäjien joukko, joka alkoholin runsaan kulutuksen lisäksi käyttää erilaisia huumausaineita ja lääkeaineita. Myös varhaisella iällä aloitettu humalajuominen näyttäisi lisäävän huumeiden käytön riskiä.


Valtakunnallista Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 22.10.-30.10.2005


Sivukartta

Savukeaskeihin rajut kuvavaroitukset?
Tupakka voi koukuttaa nuoren jo ensikokeilusta
Suomalaisia varoitetaan Tukholman HIV-epidemiasta
Jatkuvan juomisen haitat lisääntyneet
Savuton koti ehkäisee lasten tupakointia
Alkoholin humalajuominen lisää sairauspoissaoloja
Suurin osa lapsista nähnyt humalaisen aikuisen
Päihdeongelmaisten määrä kasvussa
Kotikäyttöiset huumetestit - kansalaisille ulkoistettua valvontaa?
Tietoa päihdetyön tueksi
Tupakanpolton puolittaminen ei auta riskien vähentämisessä
Ikääntyneet juovat yhä enemmän
Alkoholinkulutus kasvaa yhä Suomessa
Kohtuujuomisen terveellisyys harhaa?
Lapsuuden ahdistuneisuus ja masennus lisäävät ekstaasi-huumeen kokeilua
Puolet kieltäisi polttamisen työaikana
Neuvottelukunta jouduttaisi alkoholihaittoihin puuttumista
Kokaiinin käyttö kasvussa Euroopassa
Perheen tuki tärkeä tyttöjen päihteettömyyden edistämisessä
Huumeiden ja alkoholin käytöllä selvä yhteys
Alkoholi tappaa yhä useamman naisen
Tupakka sisältää tuhansia yhdisteitä
Alkoholipolitiikan perusta mureni viime vuonna
Hyssälä: Huumetilanne on hallinnassa
Alkoholi tuhoaa naisten aivot nopeammin kuin miesten
Ei heroiinikuolemia viime vuonna
Haluatko hallita juomistasi?
Opioidikorvaushoito tehoaa
Passiivinen tupakointi lapsuudessa lisää keuhosyövän riskiä
Huumeiden käytön kasvu pysähtynyt?
Miesten tupakointi vähentynyt yli puolella
Apteekkisopimus hillitsee lääkeriippuvuutta
Suomalainen juo yli 10 litraa alkoholia vuodessa
Päihdeperheiden lapset ovat arjen sankareita
Nuorten huumekuolemat kasvussa
Alkoholinkäyttöä hallitaan ruohonjuuritasolta
Vanhusten päihdeongelmat ovat lisääntyneet
Tupakan ostaminen alaikäisenä vaikeaa
Vertaistuki auttaa äitiä päihdeongelmassa
Alkoholibarometri: Kasvava kulutus lisää ongelmia
Suomessa etsitään hoitoa amfetamiinista riippuvaisille
Mini-interventio hillitsemään alkoholinkäyttöä
Moni keskeyttää armeijan huumeiden takia
Valtio tukemaan tupakkalakkoja?
Uusi laki lisää huumetestausta yrityksissä
Huumereseptien määrä lisääntynyt
Nuorten humalajuominen lisääntynyt
Nuorten asenne tupakkaa kohtaan muutoksessa: tupakan glamour karisee nuorten mielissä
Huumeidenkäyttäjien jälkihoitoon panostettava
Väkivaltarikokset, alkoholi ja huumeet
Tupakointi ja diabetes lisäävät erektiohäiriöitä
Kenestä tulee aggressiivinen humalassa?
Nuorilla on harhakuvia kavereidensa juomistavoista
Tupakointi johtaa usein marihuanan käyttäjäksi
Vapaaehtoista päihdetyötä 30 vuotta

TUTKITTUA ARKISTO. Päihteet ja tupakka

Suomalaiset toiseksi humalahakuisimpia EU:ssa
Kohtuullinen alkoholinkäyttö eduksi korkeasta verenpaineesta kärsiville
Kohtuullinen alkoholinkäyttö vähentää sydänkohtauksia - terveitä elämäntapoja noudattavilla miehillä
Tupakkakiellot ehkäisevät sydäninfarkteja
Kannabiksen käyttö altistaa kovemmille huumeille
Kahvi saattaa vähentää alkoholin haittoja maksalle
Alkoholin kohtuukäyttö ja sepelvaltimotauti
Nikotiini estää keuhkosyöpälääkkeiden toiminnan
Tupakointi tärvelee keuhkot sitä varmemmin mitä nuorempana aloittaa
Huumeidenkäyttäjiä hoitavien työntekijöiden tiedoissa ja asenteissa parantamista
Alkoholin suurkulutuksen ehkäiseminen tehokasta syöväntorjuntaa
Nuorten tupakointi vähentynyt
Nikotiinin vaikutus aivoissa on pitkäaikainen
Joka neljäs tehohoitojakso johtuu alkoholista
Alkoholin kulutuksen kasvu saattaa lisätä myös huumeiden käyttöä
Tupakointi ja ylipaino nopeuttavat solujen vanhenemista
Lihominen haittaa keuhkojen toipumista tupakoinnin lopettaneilla
Moni lapsi kasvaa päihdeperheessä
Nuorten tupakointi näyttää vähentyneen
Lääkepistos kerran kuussa alkoholiriippuvuuteen
Aivojen histamiinitason ja alkoholismin väliltä löydetty mahdollinen yhteys
Nuorena aloitettu alkoholinkäyttö lisää sydäntautien riskitekijöitä
Kiinasta maailman vanhimmat alkoholijuomat
Humalajuominen johtaa aikaiseen sydänkuolemaan
Tupakointi lisää alle 40-vuotiaiden sydänkohtausriskiä viisinkertaisesti
Huumenuori tietoinen poikkeavasta tilanteestaan
Passiivisen tupakoinnin haitat aliarvioitu?
Tupakka tappaa joka toisen tupakoijan
Alkoholin terveyshaitat vaihtelevat miehillä ja naisilla
Naiset ja miehet sairastuvat tupakoinnin vuoksi yhtä usein keuhkosyöpään
Kohtuullinen alkoholinkäyttö muuttaa veren hormonimääriä
Passiivinen tupakointi lyhentää ikää
Kokaiini aiheuttaa kerralla voimakkaan riippuvuuden
Mitkä ovatkaan yleisimmät kuolinsyyt?
Nuorten kannabisasenteet ovat lieventyneet
Tupakointi lisää silmänpohjan rappeumaa
Tupakka haittaa lisääntymistä
Vanhempien asenteet vaikuttavat nuoren raittiuteen
Ekstaasi-huume heikentää muistia
Tupakoinnin lopettaminen pienentää sydänkuoleman riskiä kolmanneksella
Sylkitesti sopii huumeiden testaukseen
Kevytsavukkeet eivät vähennä keuhkosyöpäriskiä
Aktiivinen tupakointi lisää rintasyöpäriskiä
Kannabis lisää mielenterveysongelmia
Kevytsavuke ei tavallista savuketta parempi
Heroiinin käyttö lisääntyy Suomessa, vähenee EU:ssa
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi