Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Päihteet ja tupakka

Mini-interventio hillitsemään alkoholinkäyttöä


8.9.2004 STT/YLE Terveys

Alkoholin kulutuksen lisääntyessä Suomessa ennakoidaan olevan pian 600 000 suurkuluttajaa. Tutkimusten mukaan näistä joka kymmenes tai jopa viidesosa vähentäisi selvästi juomistaan, jos lääkäri ottaisi alkoholinkäytön reilusti puheeksi vastaanotollaan, sanoo johtaja Tapani Melkas sosiaali- ja terveysministeriöstä.


kuva: Pekka Sipilä
Suuri osa väestöstä ja terveydenhuollon ammattilaisista hyväksyy jo ajatuksen, että alkoholin käyttö otetaan puheeksi lääkärissäkäynnin yhteydessä. Tästä huolimatta tällaista mini-interventiota ei ole vieläkään otettu jokapäiväiseksi työvälineeksi sen enempää työterveyshuollossa kuin terveyskeskuksissa.

Mini-interventioilla ei pyritä hoitamaan päihderiippuvuutta, vaan vähentämään riskikäyttäjien alkoholinkäyttöä. Kun päällepäin ei näy, vaikka alkoholia kuluisi reippaastikin yli riskirajan, on hoitavan lääkärin rohjettava kysyä asiaa suoraan. Melkaksen mielestä tämän ei pitäisi olla sen kummempaa kuin ruokailutottumuksista kysyminen silloin, kun kolesteroliarvot tai verenpaine huolettavat.


Puolet lääkäreistä ei kysy koskaanTuoreen tutkimuksen mukaan puolet perusterveydenhuollon lääkäreistä ei rohkene koskaan ottaa alkoholin käyttöä puheeksi vastaanotollaan. Silloin tällöin mini-intervention tekee 40 prosenttia lääkäreistä, ja vain joka kymmenes tekee sen säännöllisesti. Kuitenkin lähes kaikki lääkärit ovat sitä mieltä, että alkoholinkäyttö olisi syytä ottaa puheeksi, sanoo professori Kaija Seppä Tampereen yliopistosta.

Valtakunnallinen mini-interventioprojekti VAMP yrittää rohkaista lääkäreitä ja hoitajia kouluttamalla, tukemalla ja motivoimalla. Projektissa on mukana nyt jo 16 kuntaa eli neljäsosa Suomen väestöstä. Lisää kuntia toivotaan kuitenkin mukaan.

Suurimpina mini-intervention jarruina ovat olleet pelko, että potilaat eivät sitä hyväksyisi, ja huoli työmäärän lisääntymisestä. Myös toimenpiteen teho on asetettu kyseenalaiseksi. Nyt tutkimukset kuitenkin kertovat, että mini-interventio on kiistatta tehokasta. Myös 90 prosenttia potilaista hyväksyy sen.


Hyötyä myös kansantaloudelleMini-interventiosta hyötyy paitsi kansanterveys myös kansantalous. Yhdysvalloissa on laskettu, että jokainen tähän käytetty 10 000 dollaria, tuo 56 000 dollaria säästöä. Säästöä kertyy, kun terveyspalveluja tarvitaan vähemmän ja virkavallan apua tarvitaan harvemmin.

Suomessa ei ole vielä tehty vastaavaa tutkimusta, mutta paljon kertoo jo se, että alkoholin aiheuttaman haimatulehduksen hoito yliopistosairaalassa maksaa noin 30 000 euroa ja näitä tulehduksia ilmaantuu vuosittain yksi tapaus 2 000 asukasta kohden, sanoo Seppä.

Työterveyslaitos kannustaa puolestaan mini-intervention käyttöön työterveyshuollossa. Tavoitteena on peräti kymmenkertaistaa interventiot työterveyshuollossa vuoteen 2006 mennessä. Hankkeen aikana toimintaan kehitetään uusia työkaluja ja internetversioita.


Sivukartta

Savukeaskeihin rajut kuvavaroitukset?
Tupakka voi koukuttaa nuoren jo ensikokeilusta
Suomalaisia varoitetaan Tukholman HIV-epidemiasta
Jatkuvan juomisen haitat lisääntyneet
Savuton koti ehkäisee lasten tupakointia
Alkoholin humalajuominen lisää sairauspoissaoloja
Suurin osa lapsista nähnyt humalaisen aikuisen
Päihdeongelmaisten määrä kasvussa
Kotikäyttöiset huumetestit - kansalaisille ulkoistettua valvontaa?
Tietoa päihdetyön tueksi
Tupakanpolton puolittaminen ei auta riskien vähentämisessä
Ikääntyneet juovat yhä enemmän
Alkoholinkulutus kasvaa yhä Suomessa
Kohtuujuomisen terveellisyys harhaa?
Lapsuuden ahdistuneisuus ja masennus lisäävät ekstaasi-huumeen kokeilua
Puolet kieltäisi polttamisen työaikana
Neuvottelukunta jouduttaisi alkoholihaittoihin puuttumista
Kokaiinin käyttö kasvussa Euroopassa
Perheen tuki tärkeä tyttöjen päihteettömyyden edistämisessä
Huumeiden ja alkoholin käytöllä selvä yhteys
Alkoholi tappaa yhä useamman naisen
Tupakka sisältää tuhansia yhdisteitä
Alkoholipolitiikan perusta mureni viime vuonna
Hyssälä: Huumetilanne on hallinnassa
Alkoholi tuhoaa naisten aivot nopeammin kuin miesten
Ei heroiinikuolemia viime vuonna
Haluatko hallita juomistasi?
Opioidikorvaushoito tehoaa
Passiivinen tupakointi lapsuudessa lisää keuhosyövän riskiä
Huumeiden käytön kasvu pysähtynyt?
Miesten tupakointi vähentynyt yli puolella
Apteekkisopimus hillitsee lääkeriippuvuutta
Suomalainen juo yli 10 litraa alkoholia vuodessa
Päihdeperheiden lapset ovat arjen sankareita
Nuorten huumekuolemat kasvussa
Alkoholinkäyttöä hallitaan ruohonjuuritasolta
Vanhusten päihdeongelmat ovat lisääntyneet
Tupakan ostaminen alaikäisenä vaikeaa
Vertaistuki auttaa äitiä päihdeongelmassa
Alkoholibarometri: Kasvava kulutus lisää ongelmia
Suomessa etsitään hoitoa amfetamiinista riippuvaisille
Mini-interventio hillitsemään alkoholinkäyttöä
Moni keskeyttää armeijan huumeiden takia
Valtio tukemaan tupakkalakkoja?
Uusi laki lisää huumetestausta yrityksissä
Huumereseptien määrä lisääntynyt
Nuorten humalajuominen lisääntynyt
Nuorten asenne tupakkaa kohtaan muutoksessa: tupakan glamour karisee nuorten mielissä
Huumeidenkäyttäjien jälkihoitoon panostettava
Väkivaltarikokset, alkoholi ja huumeet
Tupakointi ja diabetes lisäävät erektiohäiriöitä
Kenestä tulee aggressiivinen humalassa?
Nuorilla on harhakuvia kavereidensa juomistavoista
Tupakointi johtaa usein marihuanan käyttäjäksi
Vapaaehtoista päihdetyötä 30 vuotta

TUTKITTUA ARKISTO. Päihteet ja tupakka

Suomalaiset toiseksi humalahakuisimpia EU:ssa
Kohtuullinen alkoholinkäyttö eduksi korkeasta verenpaineesta kärsiville
Kohtuullinen alkoholinkäyttö vähentää sydänkohtauksia - terveitä elämäntapoja noudattavilla miehillä
Tupakkakiellot ehkäisevät sydäninfarkteja
Kannabiksen käyttö altistaa kovemmille huumeille
Kahvi saattaa vähentää alkoholin haittoja maksalle
Alkoholin kohtuukäyttö ja sepelvaltimotauti
Nikotiini estää keuhkosyöpälääkkeiden toiminnan
Tupakointi tärvelee keuhkot sitä varmemmin mitä nuorempana aloittaa
Huumeidenkäyttäjiä hoitavien työntekijöiden tiedoissa ja asenteissa parantamista
Alkoholin suurkulutuksen ehkäiseminen tehokasta syöväntorjuntaa
Nuorten tupakointi vähentynyt
Nikotiinin vaikutus aivoissa on pitkäaikainen
Joka neljäs tehohoitojakso johtuu alkoholista
Alkoholin kulutuksen kasvu saattaa lisätä myös huumeiden käyttöä
Tupakointi ja ylipaino nopeuttavat solujen vanhenemista
Lihominen haittaa keuhkojen toipumista tupakoinnin lopettaneilla
Moni lapsi kasvaa päihdeperheessä
Nuorten tupakointi näyttää vähentyneen
Lääkepistos kerran kuussa alkoholiriippuvuuteen
Aivojen histamiinitason ja alkoholismin väliltä löydetty mahdollinen yhteys
Nuorena aloitettu alkoholinkäyttö lisää sydäntautien riskitekijöitä
Kiinasta maailman vanhimmat alkoholijuomat
Humalajuominen johtaa aikaiseen sydänkuolemaan
Tupakointi lisää alle 40-vuotiaiden sydänkohtausriskiä viisinkertaisesti
Huumenuori tietoinen poikkeavasta tilanteestaan
Passiivisen tupakoinnin haitat aliarvioitu?
Tupakka tappaa joka toisen tupakoijan
Alkoholin terveyshaitat vaihtelevat miehillä ja naisilla
Naiset ja miehet sairastuvat tupakoinnin vuoksi yhtä usein keuhkosyöpään
Kohtuullinen alkoholinkäyttö muuttaa veren hormonimääriä
Passiivinen tupakointi lyhentää ikää
Kokaiini aiheuttaa kerralla voimakkaan riippuvuuden
Mitkä ovatkaan yleisimmät kuolinsyyt?
Nuorten kannabisasenteet ovat lieventyneet
Tupakointi lisää silmänpohjan rappeumaa
Tupakka haittaa lisääntymistä
Vanhempien asenteet vaikuttavat nuoren raittiuteen
Ekstaasi-huume heikentää muistia
Tupakoinnin lopettaminen pienentää sydänkuoleman riskiä kolmanneksella
Sylkitesti sopii huumeiden testaukseen
Kevytsavukkeet eivät vähennä keuhkosyöpäriskiä
Aktiivinen tupakointi lisää rintasyöpäriskiä
Kannabis lisää mielenterveysongelmia
Kevytsavuke ei tavallista savuketta parempi
Heroiinin käyttö lisääntyy Suomessa, vähenee EU:ssa
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi