Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Päihteet ja tupakka

Alkoholin kohtuukäyttö ja sepelvaltimotauti


28.5.2006 BMJ/Radion tiedeuutiset/YLE Terveys

Päivittäin alkoholia kohtuullisesti juovilla miehillä on pienempi riski sairastua sydäntauteihin kuin harvemmin alkoholia käyttävillä, osoittaa Tanskassa 25 000 miehellä tehty tutkimus.Naisilla sama ei päde, mutta kerran viikossa alkoholia käyttävien naisten sydäntautiriski oli pienempi kuin harvemmin alkoholia nauttivien. Naisia oli tutkimuksessa mukana 28 000.

Koehenkilöt kuuluvat suureen tanskalaiseen kansalliseen terveystutkimusohjelmaan. He olivat keski-ikäisiä, 50-65-vuotiaita ja seuranta-aika oli keskimäärin kuusi vuotta. Alkoholin käyttöä kartoitettiin tutkimuksen alussa ja siinä kysyttiin alkoholin kulutuksesta edellisen vuoden aikana. Sen jälkeen alkoholin käyttötottumuksia ei tarkasteltu uudelleen.

Kohtuullisen alkoholinkäytön ja sydäntautiriskin pienenmisen yhteys on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa, mutta useimmissa on ollut mukana vain miehiä. Tanskalaismiehet käyttivät keskimäärin 11 alkoholiannosta viikossa ja naiset 5,5. Seuranta-aikana heistä sepelvaltimotautiin sairastui 749 naista (2,6%) ja 1283 miestä (5%). Naisilla kerran viikossa nautittu alkoholi oli edullisempi sydäntaudin ilmaantumista ajatellen verrattuna alkoholin nauttimiseen vielä harvemmin.

Yllättävää oli, että oli melko samantekevää nauttiko nainen alkoholia kerran viikossa vai joka päivä. Edellinen tapa pienensi sydäntautiriskiä 36%:lla, jälkimmäinen 25%:lla. Tanskan kansanterveyslaitoksen tutkijoiden mukaan tämä osoittaa, että naisilla merkitsee enemmän nautitun alkoholin määrä kuin se miten usein sitä nautitaan.

Miehillä tiheään eli päivittäin nautittu alkoholi oli tutkimuksen mukaan edullisinta. Kerran viikossa alkoholia nauttivien miesten sydäntautiriski oli 7% pienempi mutta joka päivä alkoholia ottavalla riski oli 41% pienempi. Vertailukohtaja olivat miehet, jotka joivat alkoholia harvemmin kuin kerran viikossa. Edes määrä ei vaikuttanut alkoholin hyödyllisyyteen tutkituilla miehillä.

Mutta tutkijat varoittavat jälleen kerran ottamasta tuloksia liian kirjaimellisesti. Todennäköisesti kaikkein eniten alkoholia käyttävät eivät vastanneet kyselyyn; tutkimus tehtiin postikyselynä. Toiseksi kohteena olivat jo kypsään keski-ikään tulleet ihmiset, joilla sydäntautiriski on noussut. Tulos ei kerro mitä alkoholin päivittäinen tai viikottainen käyttö merkitsee nuoremmille.

Kolmanneksi alkoholin liikakäytön haitat ovat huomattavat niin Tanskassa kuin Suomessakin. Suhteellisen pieni, enimmillään 41% vähentyminen sydäntautiin sairastumisessa ei korvaa alkoholin liikakäytöstä aiheutuvia sairauksia ja sosiaalisia haittoja. Tulokset analysoitiin ottaen huomioon tavanomaiset sydäntautien riskitekijät kuten ikä, tupakointi, koulutus, liikunnan määrä sekä ruokavalio.


Sivukartta

Savukeaskeihin rajut kuvavaroitukset?
Tupakka voi koukuttaa nuoren jo ensikokeilusta
Suomalaisia varoitetaan Tukholman HIV-epidemiasta
Jatkuvan juomisen haitat lisääntyneet
Savuton koti ehkäisee lasten tupakointia
Alkoholin humalajuominen lisää sairauspoissaoloja
Suurin osa lapsista nähnyt humalaisen aikuisen
Päihdeongelmaisten määrä kasvussa
Kotikäyttöiset huumetestit - kansalaisille ulkoistettua valvontaa?
Tietoa päihdetyön tueksi
Tupakanpolton puolittaminen ei auta riskien vähentämisessä
Ikääntyneet juovat yhä enemmän
Alkoholinkulutus kasvaa yhä Suomessa
Kohtuujuomisen terveellisyys harhaa?
Lapsuuden ahdistuneisuus ja masennus lisäävät ekstaasi-huumeen kokeilua
Puolet kieltäisi polttamisen työaikana
Neuvottelukunta jouduttaisi alkoholihaittoihin puuttumista
Kokaiinin käyttö kasvussa Euroopassa
Perheen tuki tärkeä tyttöjen päihteettömyyden edistämisessä
Huumeiden ja alkoholin käytöllä selvä yhteys
Alkoholi tappaa yhä useamman naisen
Tupakka sisältää tuhansia yhdisteitä
Alkoholipolitiikan perusta mureni viime vuonna
Hyssälä: Huumetilanne on hallinnassa
Alkoholi tuhoaa naisten aivot nopeammin kuin miesten
Ei heroiinikuolemia viime vuonna
Haluatko hallita juomistasi?
Opioidikorvaushoito tehoaa
Passiivinen tupakointi lapsuudessa lisää keuhosyövän riskiä
Huumeiden käytön kasvu pysähtynyt?
Miesten tupakointi vähentynyt yli puolella
Apteekkisopimus hillitsee lääkeriippuvuutta
Suomalainen juo yli 10 litraa alkoholia vuodessa
Päihdeperheiden lapset ovat arjen sankareita
Nuorten huumekuolemat kasvussa
Alkoholinkäyttöä hallitaan ruohonjuuritasolta
Vanhusten päihdeongelmat ovat lisääntyneet
Tupakan ostaminen alaikäisenä vaikeaa
Vertaistuki auttaa äitiä päihdeongelmassa
Alkoholibarometri: Kasvava kulutus lisää ongelmia
Suomessa etsitään hoitoa amfetamiinista riippuvaisille
Mini-interventio hillitsemään alkoholinkäyttöä
Moni keskeyttää armeijan huumeiden takia
Valtio tukemaan tupakkalakkoja?
Uusi laki lisää huumetestausta yrityksissä
Huumereseptien määrä lisääntynyt
Nuorten humalajuominen lisääntynyt
Nuorten asenne tupakkaa kohtaan muutoksessa: tupakan glamour karisee nuorten mielissä
Huumeidenkäyttäjien jälkihoitoon panostettava
Väkivaltarikokset, alkoholi ja huumeet
Tupakointi ja diabetes lisäävät erektiohäiriöitä
Kenestä tulee aggressiivinen humalassa?
Nuorilla on harhakuvia kavereidensa juomistavoista
Tupakointi johtaa usein marihuanan käyttäjäksi
Vapaaehtoista päihdetyötä 30 vuotta

TUTKITTUA ARKISTO. Päihteet ja tupakka

Suomalaiset toiseksi humalahakuisimpia EU:ssa
Kohtuullinen alkoholinkäyttö eduksi korkeasta verenpaineesta kärsiville
Kohtuullinen alkoholinkäyttö vähentää sydänkohtauksia - terveitä elämäntapoja noudattavilla miehillä
Tupakkakiellot ehkäisevät sydäninfarkteja
Kannabiksen käyttö altistaa kovemmille huumeille
Kahvi saattaa vähentää alkoholin haittoja maksalle
Alkoholin kohtuukäyttö ja sepelvaltimotauti
Nikotiini estää keuhkosyöpälääkkeiden toiminnan
Tupakointi tärvelee keuhkot sitä varmemmin mitä nuorempana aloittaa
Huumeidenkäyttäjiä hoitavien työntekijöiden tiedoissa ja asenteissa parantamista
Alkoholin suurkulutuksen ehkäiseminen tehokasta syöväntorjuntaa
Nuorten tupakointi vähentynyt
Nikotiinin vaikutus aivoissa on pitkäaikainen
Joka neljäs tehohoitojakso johtuu alkoholista
Alkoholin kulutuksen kasvu saattaa lisätä myös huumeiden käyttöä
Tupakointi ja ylipaino nopeuttavat solujen vanhenemista
Lihominen haittaa keuhkojen toipumista tupakoinnin lopettaneilla
Moni lapsi kasvaa päihdeperheessä
Nuorten tupakointi näyttää vähentyneen
Lääkepistos kerran kuussa alkoholiriippuvuuteen
Aivojen histamiinitason ja alkoholismin väliltä löydetty mahdollinen yhteys
Nuorena aloitettu alkoholinkäyttö lisää sydäntautien riskitekijöitä
Kiinasta maailman vanhimmat alkoholijuomat
Humalajuominen johtaa aikaiseen sydänkuolemaan
Tupakointi lisää alle 40-vuotiaiden sydänkohtausriskiä viisinkertaisesti
Huumenuori tietoinen poikkeavasta tilanteestaan
Passiivisen tupakoinnin haitat aliarvioitu?
Tupakka tappaa joka toisen tupakoijan
Alkoholin terveyshaitat vaihtelevat miehillä ja naisilla
Naiset ja miehet sairastuvat tupakoinnin vuoksi yhtä usein keuhkosyöpään
Kohtuullinen alkoholinkäyttö muuttaa veren hormonimääriä
Passiivinen tupakointi lyhentää ikää
Kokaiini aiheuttaa kerralla voimakkaan riippuvuuden
Mitkä ovatkaan yleisimmät kuolinsyyt?
Nuorten kannabisasenteet ovat lieventyneet
Tupakointi lisää silmänpohjan rappeumaa
Tupakka haittaa lisääntymistä
Vanhempien asenteet vaikuttavat nuoren raittiuteen
Ekstaasi-huume heikentää muistia
Tupakoinnin lopettaminen pienentää sydänkuoleman riskiä kolmanneksella
Sylkitesti sopii huumeiden testaukseen
Kevytsavukkeet eivät vähennä keuhkosyöpäriskiä
Aktiivinen tupakointi lisää rintasyöpäriskiä
Kannabis lisää mielenterveysongelmia
Kevytsavuke ei tavallista savuketta parempi
Heroiinin käyttö lisääntyy Suomessa, vähenee EU:ssa
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi