Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Päihteet ja tupakka

Tupakointi tärvelee keuhkot sitä varmemmin mitä nuorempana aloittaa


2.3.2006 Helsingin yliopisto/YLE Terveys

Yli puolet vakituisista tupakoitsijoista sairastuu ennen pitkää
keuhkoahtaumatautiin, osoittaa Helsingin yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus. Riski sairastumiseen on sitä suurempi mitä nuoremmalla iällä tupakoinnin aloittaa.


LL Jyrki Kotaniemi on selvittänyt väitöstutkimuksessaan astman,
keuhkoahtaumataudin ja hengitysoireiden esiintyvyyttä ja riskitekijöitä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin, Rovaniemen ja Rovaniemen maalaiskunnan sekä Kemijärven aikuisväestössä (ikäryhmä 20 - 69 v.).

Talvella 1995-96 lähetettiin 7 937:lle satunnaisesti valitulle,
tutkittavaan ikäryhmään kuuluvalle alueen asukkaalle kysely, jossa
selvitettiin astman, kroonisen bronkiitin ja hengitysoireiden
esiintyvyyttä sekä niihin liittyviä riskitekijöitä. Kyselyyn vastasi 6 633 henkilöä. Ei-vastanneista valittiin vielä satunnaistettu otos uuteen kyselytutkimukseen: tähän kyselyyn vastasi 183 henkilöä.

FinEsS-tutkimusyhteistyön puitteissa, samanaikaisesti Kotaniemen Lapissa tekemän tutkimuksen kanssa, tehtiin samoilla metodeilla noin 8 000 henkilön kyselytutkimus Helsingissä ja samoin myös Ruotsissa
Norrbottenissa, Tukholmassa ja Örebrossa sekä Virossa Narvassa,
Saarenmaalla ja Tallinnassa. Lapin aineistosta saatuja tuloksia verrattiin Helsingin ja Norrbottenin aineistoon.

Satunnaistettu otos Lapin kyselytutkimukseen osallistuneista kutsuttiin lisäksi polikliiniseen tutkimukseen: tähän tutkimukseen osallistui 683 henkilöä, mikä on 71,2 % kutsutuista. Kliinisen tutkimuksen tuloksista (mm. keuhkofunktiomittaukset) analysoitiin keuhkoahtaumataudin esiintyvyys.

Tulosten mukaan Lapin aikuisväestöstä 6,0 prosentilla esiintyi astmaa ja 4,4 prosentilla kroonista keuhkoputkitulehdusta. Tilastollisesti merkittäviä astman riskitekijöitä olivat ikä sekä astman esiintyminen suvussa. Tupakoivien osuus oli korkea: 38,5 % miehistä ja 27,9 % naisista tupakoi, ja lisäksi 24,5 % miehistä ja 14,6 % naisista oli entisiä tupakoijia.

Vertailu Helsingin ja Lapin lukujen kesken osoitti, että tupakointi, astma ja krooninen keuhkoputkitulehdus olivat yhtä yleisiä kummallakin tutkimusalueella. Kotaniemi tarkasteli myös kylmien olosuhteiden ja rasituksen vaikutusta oireiluun sairastavuuteen: erityisesti tupakoitsijoilla esiintyi kylmäaltistuksessa ja rasitustilanteissa runsaasti hengitysoireilua. Vaikka edustustason huippu-urheilijoilla (mm. hiihtäjillä) on useassa tutkimuksessa raportoitu hyvin korkea astman esiintyvyys, eivät ulkotyö tai hiihtoharrastus Kotaniemen tutkimuksen mukaan lisää astman esiintyvyyttä väestötasolla.

Kliinisen tutkimuksen tulokset osoittivat keuhkoahtaumataudin
esiintyvyydeksi tutkitussa ikäryhmässä 5,4 % (British Thoracic Society -kriteerit) tai 9,4 % (ns. GOLD -kriteerit). Yli 40 vuotta vähintään askin päivässä tupakoineilla taudin esiintyvyys oli kuitenkin peräti 53 ? 66 %. Vain parikymmentä prosenttia keuhkoahtaumatautitapauksista oli diagnosoitu aikaisemmin.

Keuhkoahtaumataudin riskiä lisäsi erityisesti tupakoinnin varhainen
aloittamisikä ja ahtauttavan keuhkosairauden esiintyminen suvussa.

Sivukartta

Savukeaskeihin rajut kuvavaroitukset?
Tupakka voi koukuttaa nuoren jo ensikokeilusta
Suomalaisia varoitetaan Tukholman HIV-epidemiasta
Jatkuvan juomisen haitat lisääntyneet
Savuton koti ehkäisee lasten tupakointia
Alkoholin humalajuominen lisää sairauspoissaoloja
Suurin osa lapsista nähnyt humalaisen aikuisen
Päihdeongelmaisten määrä kasvussa
Kotikäyttöiset huumetestit - kansalaisille ulkoistettua valvontaa?
Tietoa päihdetyön tueksi
Tupakanpolton puolittaminen ei auta riskien vähentämisessä
Ikääntyneet juovat yhä enemmän
Alkoholinkulutus kasvaa yhä Suomessa
Kohtuujuomisen terveellisyys harhaa?
Lapsuuden ahdistuneisuus ja masennus lisäävät ekstaasi-huumeen kokeilua
Puolet kieltäisi polttamisen työaikana
Neuvottelukunta jouduttaisi alkoholihaittoihin puuttumista
Kokaiinin käyttö kasvussa Euroopassa
Perheen tuki tärkeä tyttöjen päihteettömyyden edistämisessä
Huumeiden ja alkoholin käytöllä selvä yhteys
Alkoholi tappaa yhä useamman naisen
Tupakka sisältää tuhansia yhdisteitä
Alkoholipolitiikan perusta mureni viime vuonna
Hyssälä: Huumetilanne on hallinnassa
Alkoholi tuhoaa naisten aivot nopeammin kuin miesten
Ei heroiinikuolemia viime vuonna
Haluatko hallita juomistasi?
Opioidikorvaushoito tehoaa
Passiivinen tupakointi lapsuudessa lisää keuhosyövän riskiä
Huumeiden käytön kasvu pysähtynyt?
Miesten tupakointi vähentynyt yli puolella
Apteekkisopimus hillitsee lääkeriippuvuutta
Suomalainen juo yli 10 litraa alkoholia vuodessa
Päihdeperheiden lapset ovat arjen sankareita
Nuorten huumekuolemat kasvussa
Alkoholinkäyttöä hallitaan ruohonjuuritasolta
Vanhusten päihdeongelmat ovat lisääntyneet
Tupakan ostaminen alaikäisenä vaikeaa
Vertaistuki auttaa äitiä päihdeongelmassa
Alkoholibarometri: Kasvava kulutus lisää ongelmia
Suomessa etsitään hoitoa amfetamiinista riippuvaisille
Mini-interventio hillitsemään alkoholinkäyttöä
Moni keskeyttää armeijan huumeiden takia
Valtio tukemaan tupakkalakkoja?
Uusi laki lisää huumetestausta yrityksissä
Huumereseptien määrä lisääntynyt
Nuorten humalajuominen lisääntynyt
Nuorten asenne tupakkaa kohtaan muutoksessa: tupakan glamour karisee nuorten mielissä
Huumeidenkäyttäjien jälkihoitoon panostettava
Väkivaltarikokset, alkoholi ja huumeet
Tupakointi ja diabetes lisäävät erektiohäiriöitä
Kenestä tulee aggressiivinen humalassa?
Nuorilla on harhakuvia kavereidensa juomistavoista
Tupakointi johtaa usein marihuanan käyttäjäksi
Vapaaehtoista päihdetyötä 30 vuotta

TUTKITTUA ARKISTO. Päihteet ja tupakka

Suomalaiset toiseksi humalahakuisimpia EU:ssa
Kohtuullinen alkoholinkäyttö eduksi korkeasta verenpaineesta kärsiville
Kohtuullinen alkoholinkäyttö vähentää sydänkohtauksia - terveitä elämäntapoja noudattavilla miehillä
Tupakkakiellot ehkäisevät sydäninfarkteja
Kannabiksen käyttö altistaa kovemmille huumeille
Kahvi saattaa vähentää alkoholin haittoja maksalle
Alkoholin kohtuukäyttö ja sepelvaltimotauti
Nikotiini estää keuhkosyöpälääkkeiden toiminnan
Tupakointi tärvelee keuhkot sitä varmemmin mitä nuorempana aloittaa
Huumeidenkäyttäjiä hoitavien työntekijöiden tiedoissa ja asenteissa parantamista
Alkoholin suurkulutuksen ehkäiseminen tehokasta syöväntorjuntaa
Nuorten tupakointi vähentynyt
Nikotiinin vaikutus aivoissa on pitkäaikainen
Joka neljäs tehohoitojakso johtuu alkoholista
Alkoholin kulutuksen kasvu saattaa lisätä myös huumeiden käyttöä
Tupakointi ja ylipaino nopeuttavat solujen vanhenemista
Lihominen haittaa keuhkojen toipumista tupakoinnin lopettaneilla
Moni lapsi kasvaa päihdeperheessä
Nuorten tupakointi näyttää vähentyneen
Lääkepistos kerran kuussa alkoholiriippuvuuteen
Aivojen histamiinitason ja alkoholismin väliltä löydetty mahdollinen yhteys
Nuorena aloitettu alkoholinkäyttö lisää sydäntautien riskitekijöitä
Kiinasta maailman vanhimmat alkoholijuomat
Humalajuominen johtaa aikaiseen sydänkuolemaan
Tupakointi lisää alle 40-vuotiaiden sydänkohtausriskiä viisinkertaisesti
Huumenuori tietoinen poikkeavasta tilanteestaan
Passiivisen tupakoinnin haitat aliarvioitu?
Tupakka tappaa joka toisen tupakoijan
Alkoholin terveyshaitat vaihtelevat miehillä ja naisilla
Naiset ja miehet sairastuvat tupakoinnin vuoksi yhtä usein keuhkosyöpään
Kohtuullinen alkoholinkäyttö muuttaa veren hormonimääriä
Passiivinen tupakointi lyhentää ikää
Kokaiini aiheuttaa kerralla voimakkaan riippuvuuden
Mitkä ovatkaan yleisimmät kuolinsyyt?
Nuorten kannabisasenteet ovat lieventyneet
Tupakointi lisää silmänpohjan rappeumaa
Tupakka haittaa lisääntymistä
Vanhempien asenteet vaikuttavat nuoren raittiuteen
Ekstaasi-huume heikentää muistia
Tupakoinnin lopettaminen pienentää sydänkuoleman riskiä kolmanneksella
Sylkitesti sopii huumeiden testaukseen
Kevytsavukkeet eivät vähennä keuhkosyöpäriskiä
Aktiivinen tupakointi lisää rintasyöpäriskiä
Kannabis lisää mielenterveysongelmia
Kevytsavuke ei tavallista savuketta parempi
Heroiinin käyttö lisääntyy Suomessa, vähenee EU:ssa
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi