Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Päihteet ja tupakka

Huumenuori tietoinen poikkeavasta tilanteestaan


18.08.2004 STT/YLE Terveys

Huumehoidossa olevat nuoret ovat hyvin tietoisia poikkeavasta tilanteestaan, toteaa tuore väitöstutkimus. Hoitoon ohjatut nuoret ovat omaksuneet yhteiskunnan huumekielteisyyden. Nuoret jäsentävät asioita hyvin selkeiden rajojen kautta.

Kuva: Juuso Juntunen
- Nuoret vertasivat omaa olemistaan asiassa kuin asiassa huomattavissa määrin normaaliin, tavalliseen elämään. Normaali liittyi huumeettomuuteen ja erilaisuus huumeiden käyttöön. Nämä rajanvedot olivat erittäin selkeitä, ja nuoret sijoittivat
itsensä vaihtelevasti puheissaan rajan molemmille puolin, kertoo huumehoidossa olevien nuorten minäkuvaa ja huumeiden käytön merkitystä sosiaalityön väitöstyössään tutkinut valtiotieteiden maisteri Elina Virokannas.

Helsingin Diakonissalaitoksella tutkimuspäällikkönä työskentelevä Virokannas haastatteli tutkimukseen 17:ää laitoshoidossa vähintään 2 kuukautta ollutta 14-18-vuotiasta nuorta. Haastattelut tehtiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa hoitoyksikössä, johon nuoria tulee eri puolilta maata. Virokannas analysoi nuorten puhetta ja tarkkaili puheessa rakentuvia jäsennyksiä.

Väitöstutkimus "Normaalin rajan molemmilla puolilla" on tehty Suomen Akatemian Terve-ohjelmassa, jota koordinoi Stakes ja Nuorisotutkimusverkosto. Väitös tarkastetaan perjantaina Helsingin yliopistossa.

Virokannas muistuttaa, että tutkimus ei kuvaa nuorten kokeilukäyttöä. Haastatellut nuoret ovat pitkäaikaisen huumeiden käytön takia huostaan otettuja tai hoitoon ohjattuja.

- Tutkimus koski hyvin marginaalista ryhmää. Joillakin huumeiden käyttö oli alkanut jo 13-14-vuotiaana ja pari vuotta myöhemmin koulu oli mennyt poskelleen, Virokannas kertoo.


Ihannointi ja raitistuminen vuorottelevatRajan yli liikkuminen kertoo Virokannaksen mukaan nuorten keskeneräisestä tilanteesta, kun asioita selvitellään laitoshoidossa.

- Ainoastaan yksi haastatelluista pysyi koko ajan vankasti käyttäjäidentiteetin puolella - hän ei aikonut lopettaa käyttöä. Kaikki muut puhuivat välillä käytön aikaisista kokemuksista ihannoivasti ja välillä taas raitistumisesta, Virokannas selventää.

Yhtenä selitysmallina rajanvedon selkeydelle tutkimuksessa esitetään Suomen yhteiskunnan voimakas huumekielteisyys, jonka myös käyttäjät omaksuvat.

- Haastatellut tajusivat, että heidän tilannettaan pidetään erittäin ongelmallisena. Ja he hyväksyvät sen - eivät siis näe itseään normaalina ja muita epänormaalina, Virokannas tarkentaa.

Kukaan haastatelluista ei ollut huumemyönteinen, vaikka lopettaminen ei useimmalle ollutkaan itsestään selvää.

- Moni mainitsi, että on paha olla ja että huumeet tuovat tai ovat tuoneet jotain mielihyvää elämään. Mutta myöhemmässä vaiheessa saatettiin sanoa, että huumeista halutaan eroon ja että kunpa ei olisi ikinä huumeista kuullutkaan, Virokannas kertoo.


Käyttäjätutkimuksella ongelman ytimeenKäyttäjänäkökulma on Virokannaksen mukaan suomalaisissa huumeisiin liittyvissä tutkimuksissa harvinainen. Hän peräänkuuluttaa lisää käyttäjätutkimusta myös epätietoisuuden hälventäjänä.

- Meillä suurin osa tutkimuksista käsittelee valtaväestön mielipiteitä huumeiden käytöstä. Enemmän painoa tulisi asettaa sille, miksi nuoren on niin paha olla tässä yhteiskunnassa. Miksi täytyy ruveta turruttamaan omia aistejaan, Virokannas kysyy.

Hän huomauttaa, että alaikäisiä nuoria koskevaa tutkimusta ei ole kansainvälisestikään tehty paljon. Tutkimuksen jäsentyneen tiedon Virokannas toivoo auttavan hoitotyötä tekeviä.

- Nuori itse tiedostaa tilanteen erittäin voimakkaasti. Nuoren vakavaan tilanteeseen pitää aina puuttua, ja pahimman kriisin ollessa ohi on asia käsiteltävä. Ei ihmiselle voi
sanella mitä pitää tehdä, vaan selvittää tilanne, Virokannas pohtii.


Sivukartta

Savukeaskeihin rajut kuvavaroitukset?
Tupakka voi koukuttaa nuoren jo ensikokeilusta
Suomalaisia varoitetaan Tukholman HIV-epidemiasta
Jatkuvan juomisen haitat lisääntyneet
Savuton koti ehkäisee lasten tupakointia
Alkoholin humalajuominen lisää sairauspoissaoloja
Suurin osa lapsista nähnyt humalaisen aikuisen
Päihdeongelmaisten määrä kasvussa
Kotikäyttöiset huumetestit - kansalaisille ulkoistettua valvontaa?
Tietoa päihdetyön tueksi
Tupakanpolton puolittaminen ei auta riskien vähentämisessä
Ikääntyneet juovat yhä enemmän
Alkoholinkulutus kasvaa yhä Suomessa
Kohtuujuomisen terveellisyys harhaa?
Lapsuuden ahdistuneisuus ja masennus lisäävät ekstaasi-huumeen kokeilua
Puolet kieltäisi polttamisen työaikana
Neuvottelukunta jouduttaisi alkoholihaittoihin puuttumista
Kokaiinin käyttö kasvussa Euroopassa
Perheen tuki tärkeä tyttöjen päihteettömyyden edistämisessä
Huumeiden ja alkoholin käytöllä selvä yhteys
Alkoholi tappaa yhä useamman naisen
Tupakka sisältää tuhansia yhdisteitä
Alkoholipolitiikan perusta mureni viime vuonna
Hyssälä: Huumetilanne on hallinnassa
Alkoholi tuhoaa naisten aivot nopeammin kuin miesten
Ei heroiinikuolemia viime vuonna
Haluatko hallita juomistasi?
Opioidikorvaushoito tehoaa
Passiivinen tupakointi lapsuudessa lisää keuhosyövän riskiä
Huumeiden käytön kasvu pysähtynyt?
Miesten tupakointi vähentynyt yli puolella
Apteekkisopimus hillitsee lääkeriippuvuutta
Suomalainen juo yli 10 litraa alkoholia vuodessa
Päihdeperheiden lapset ovat arjen sankareita
Nuorten huumekuolemat kasvussa
Alkoholinkäyttöä hallitaan ruohonjuuritasolta
Vanhusten päihdeongelmat ovat lisääntyneet
Tupakan ostaminen alaikäisenä vaikeaa
Vertaistuki auttaa äitiä päihdeongelmassa
Alkoholibarometri: Kasvava kulutus lisää ongelmia
Suomessa etsitään hoitoa amfetamiinista riippuvaisille
Mini-interventio hillitsemään alkoholinkäyttöä
Moni keskeyttää armeijan huumeiden takia
Valtio tukemaan tupakkalakkoja?
Uusi laki lisää huumetestausta yrityksissä
Huumereseptien määrä lisääntynyt
Nuorten humalajuominen lisääntynyt
Nuorten asenne tupakkaa kohtaan muutoksessa: tupakan glamour karisee nuorten mielissä
Huumeidenkäyttäjien jälkihoitoon panostettava
Väkivaltarikokset, alkoholi ja huumeet
Tupakointi ja diabetes lisäävät erektiohäiriöitä
Kenestä tulee aggressiivinen humalassa?
Nuorilla on harhakuvia kavereidensa juomistavoista
Tupakointi johtaa usein marihuanan käyttäjäksi
Vapaaehtoista päihdetyötä 30 vuotta

TUTKITTUA ARKISTO. Päihteet ja tupakka

Suomalaiset toiseksi humalahakuisimpia EU:ssa
Kohtuullinen alkoholinkäyttö eduksi korkeasta verenpaineesta kärsiville
Kohtuullinen alkoholinkäyttö vähentää sydänkohtauksia - terveitä elämäntapoja noudattavilla miehillä
Tupakkakiellot ehkäisevät sydäninfarkteja
Kannabiksen käyttö altistaa kovemmille huumeille
Kahvi saattaa vähentää alkoholin haittoja maksalle
Alkoholin kohtuukäyttö ja sepelvaltimotauti
Nikotiini estää keuhkosyöpälääkkeiden toiminnan
Tupakointi tärvelee keuhkot sitä varmemmin mitä nuorempana aloittaa
Huumeidenkäyttäjiä hoitavien työntekijöiden tiedoissa ja asenteissa parantamista
Alkoholin suurkulutuksen ehkäiseminen tehokasta syöväntorjuntaa
Nuorten tupakointi vähentynyt
Nikotiinin vaikutus aivoissa on pitkäaikainen
Joka neljäs tehohoitojakso johtuu alkoholista
Alkoholin kulutuksen kasvu saattaa lisätä myös huumeiden käyttöä
Tupakointi ja ylipaino nopeuttavat solujen vanhenemista
Lihominen haittaa keuhkojen toipumista tupakoinnin lopettaneilla
Moni lapsi kasvaa päihdeperheessä
Nuorten tupakointi näyttää vähentyneen
Lääkepistos kerran kuussa alkoholiriippuvuuteen
Aivojen histamiinitason ja alkoholismin väliltä löydetty mahdollinen yhteys
Nuorena aloitettu alkoholinkäyttö lisää sydäntautien riskitekijöitä
Kiinasta maailman vanhimmat alkoholijuomat
Humalajuominen johtaa aikaiseen sydänkuolemaan
Tupakointi lisää alle 40-vuotiaiden sydänkohtausriskiä viisinkertaisesti
Huumenuori tietoinen poikkeavasta tilanteestaan
Passiivisen tupakoinnin haitat aliarvioitu?
Tupakka tappaa joka toisen tupakoijan
Alkoholin terveyshaitat vaihtelevat miehillä ja naisilla
Naiset ja miehet sairastuvat tupakoinnin vuoksi yhtä usein keuhkosyöpään
Kohtuullinen alkoholinkäyttö muuttaa veren hormonimääriä
Passiivinen tupakointi lyhentää ikää
Kokaiini aiheuttaa kerralla voimakkaan riippuvuuden
Mitkä ovatkaan yleisimmät kuolinsyyt?
Nuorten kannabisasenteet ovat lieventyneet
Tupakointi lisää silmänpohjan rappeumaa
Tupakka haittaa lisääntymistä
Vanhempien asenteet vaikuttavat nuoren raittiuteen
Ekstaasi-huume heikentää muistia
Tupakoinnin lopettaminen pienentää sydänkuoleman riskiä kolmanneksella
Sylkitesti sopii huumeiden testaukseen
Kevytsavukkeet eivät vähennä keuhkosyöpäriskiä
Aktiivinen tupakointi lisää rintasyöpäriskiä
Kannabis lisää mielenterveysongelmia
Kevytsavuke ei tavallista savuketta parempi
Heroiinin käyttö lisääntyy Suomessa, vähenee EU:ssa
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi