Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Yhteiskunta

Joko Lukibussi saapui sinun kuntaasi?


1.6. Lukibussi – Erilaisten oppijoiden liitto/YLE Terveys

Lukibussi-hanke on tiedotus-kampanja oppimisvaikeuksista ja erilaisesta oppijuudesta. Projekti on valtakunnallinen, Opetusministeriön rahoittaman, kolmivuotinen yhteistyöhanke eri toimijoiden välillä. Erityisenä kohderyhmänä ovat aikuiset ja nuoret. Hanke vierailee jokaisessa Suomen kunnassa vuosien 2002-2004 aikana.


Konkreettisiksi saavutuksiksi lisääntyneen tietoisuuden ohella Lukibussin projektipäällikkö mainitsee useiden maakuntien kirjastoissa toimivat infopisteet ja useampaan maakuntaan syntyneen uuden lukiyhdistyksen. Lukibusseissa on kirjoja, esitteitä, videoita, romppuja ja tietoa oppimisvaikeuksista.


Tavoitteet- tiedottaa erilaisesta oppimisesta
- lukiverkostoituminen kunnissa
- ehkäistä syrjäytymistä, syrjäytymiskierteen katkaisu
- erilaisten oppijoiden aktivointi

Tavoitteena on myös lisätä tietoa oppimisvaikeuksista opettajien, terveydenhuollon sosiaalialan työntekijöiden, työvoima-viranomaisten, vanhempien ja oppimisvaikeuksisten itsensä keskuudessa sekä rakentaa toimiva lukiverkosto kuhunkin Suomen kuntaan.

Ensimmäinen toimintavuosi onnistunut

Lukibussi-hankeen ensimmäinen toimintavuosi tuli täyteen 15.5.2003. Projektin liikkuvat mmamerkit, lukibussit, lähtivät liikkeelle syyskuun alussa 2002.

”Läpikäytyjä” maakuntia ovat Etelä-Karjala, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Lappi ja Pirkanmaa. Työn alla ovat Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi. Kaikkiansa työn alla olevia tai "läpikäytyjä" kuntia on ensimmäisen vuoden päättyessä reilut 300 eli n. 70% kaikista Suomen kunnista.

Tulevia pysäkkejä

Syksyllä 2003 hanke on uusien isojen vaatimusten edessä, sillä silloin lukibussit ovat tulossa Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin, joissa lähestymistapa on toisenlainen kuin pienemmissä kunnissa. Projektin kuhunkin maakuntaan palkattavat määräaikaiset aluekoordinaattorit, jotka tuntevat alueen erityisvaatimukset, vastaavat alueellisen toiminnan organisoinnista. Olemassa olevien resurssien ja palvelujen tuntemus on edellytys onnistuneelle verkostoitumiselle muutaman kuukauden työrupeaman aikana.

Oppimisvaikeudet luultua yleisimpiä

Väestöstä noin 20-25% arvellaan olevan erilaisia oppijoita. Erilainen oppija saattaa jo varhain tulla leimatuksi kömpelöksi, hitaaksi, tyhmäksi ja keskittymiskyvyttömäksi, vaikka kyse ei ole älyllisestä jälkeenjääneisyydestä. Tunnistamattomana ongelma voi aloittaa syrjäytymiskierteen jo varhain ja oppimisvaikeudet jäävät havaitsematta häiriökäyttäytymisen taakse. Vaikka erilaisella oppijalla voi olla ajan ja paikan hahmottamisen vaikeuksia, lukemisen ja osaamattomuuden peittelyä, hän kykenee yleensä älyllisesti olettettua vaativimpiin tehtäviin ja kompensoi oppimistaan vahvoilla alueilla. Tätä voidaan edistää huomioimalla erilaiset oppimistyylit.

Miten oppimisvaikeudet näkyvät?

Edellä kuvatut ongelmat heikentävät heikentävät suoriutumista myös työpaikoilla. Oppimisvaikeuksien myötä koetut vastoinkäymiset murentavat yleensä itsetuntoa siinä määrin, että luottamus omiin kykyihin horjuu. Oppimisvaikeuksinen tekee usein uravalintansa sen perusteella, että vaikeudet eivät paljastuisi.

On kuitenkin yleisesti huomattu, että oppimisvaikeudet eivät ulotu ihmisen koko elämänalueelle, jos niihin kiinnitetään tarvittavaa ja oikeanlaista huomiota.


(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)» (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Lisätietoja: www.lukibussi.netLisää aiheesta
  »  Lukihäiriöinen ei ole yksin
  »  Lukivaikeuksista merkkejä jo vauvana


Lukiohjelmia:www.compaid.fi: Leksia, Oppivisa, Lukuvisa, Sanavisa, Sanakirjoitus, Kirjainleikki, Sanaleikki, Audilex, Dyslex
www.otuk.utu.fi: Aleksis1, Aleksis 2, Aleksis2 työkalut

www.videotuotanto.com: Orvokki

www.ohjelmistopankki.fi  

www.mikrolinna.fi: Alkuluku

www.otava.fi: Aakkosmeri, Romppuaapinen 1, 2 ja 3

www.edu.hel.fi: Ludvig lukee ja kirjoittaa

http://nmi.jyu.fi/: Oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen apuväline


Sivukartta

Vuorotyön terveysriskit ovat moninaiset
Apteekit auttavat lääkeviidakossa
Tatuointiväreistä ei tiedetä tarpeeksi
Vaikuttaako raha onnellisuuteen?
Suojele lastasi myös virtuaalimaailmassa
Siittiömäärät laskussa
Maksuton päivystyvä puhelin väkivaltaa kokeneille ikäihmisille
Vältä jatkuvaa altistumista kemikaaleille
Ota työpaikan vaikeat asiat puheeksi!
Suomesta perustietopaketti internetiin
Eksoottiset rohdostuotteet eivät ole aina turvallisia
Hävitätkö vanhat lääkkeet ja kuumemittarin oikein?
Elämänhallinnan tunne yhteydessä terveyteen
Tarvitseeko Suomi puoskarilain?
Parisuhdetietoa Väestöliiton sivuilla
Äidit ja isoäidit huolissaan ympäristön kemikalisoitumisesta
Stressi ja unihäiriöt - aivojen viholliset
Lääkäripula piinaa kuntia
Oulunsalolla ja Espoolla terveimmät asukkaat
Naisten menot puolta suuremmat kuin miesten
Oma ilmoitus lyhyestä sairauslomasta pitäisi riittää
Työpaikkakiusaaminen yhä yleisempää
Kuntoutushakemusten määrä kasvussa
Työsuojelua koskeva laki uudistuu
Suomalaiset usein poissa töistä sairauden vuoksi
Joka neljäs suomalainen vuorotyössä
Lasten huostaanottopäätökset hallinto-oikeuksiin
Työryhmä esittää osa-aikaista sairauslomaa
Mönkäre puolustaa Suomen terveysmenoja
Sairaaloiden hoitajapula pahenee
STM: Kuntien maksettava terveyskeskuslääkkeet
Lääkäripalveluja markkinoidaan kyseenalaisin keinoin
Aivohalvauksen hoidossa suuria alueellisia eroja
Osa-aikainen sairausloma kaavailussa
Kuntia patistetaan päihdetyöhön
EU:n laajenemisesta kansanterveydellisiä haasteita
Mitä on terveellinen työaika?
Vanhustyöhön ei kohta löydy tekijöitä
Alkava Alzheimerin tauti on ongelma liikenteessä
Vanhuus tulee usealle yksin
Syrjäytyminen syntyy suhteessa toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan
Vammaispalveluista ei tarpeeksi tietoa
Joko Lukibussi saapui sinun kuntaasi?
» Lukihäiriöinen ei ole yksin
» Lukivaikeuksista merkkejä jo vauvana
Tunnetaitavista tulevaisuuden eliitti?
Leikkausten hinnoissa merkittäviä eroja
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi