Lea Markku
Sara Paavolainen
Eero Markku
Kari Heiskanen
Ester Paasio
Sinikka Sokka
Iivo Paasio
Mikko Viherjuuri
Toini Helio
Jaana Järvinen
Aulis Helio
Raimo Grönberg
Lean äiti
Tarja-Tuulikki Tarsala
Hilja
Anna Haaranen
Sanna
Ulla-Maija Siikavire
Lean isä
Matti Vesanto
Siiri Keravainen
Pirkko Hämäläinen
Silja
Ona Kamu
Lapsuudenkodin omistaja
Pentti Järventie
Edellisen vaimo
Helinä Viitanen
Mummo
Maria Aro
Markun perheen lapset
Eino Heiskanen, Janne Väisänen,
Lotta Pynnönen, Jussi Koivisto,
Maria Oksa
Lapset
Severi Miettinen, Eino Heiskanen,
Tatu Marttila, Saila Suominen
| Tekijät | Jaksot | Miljöö | Maria Jotuni | Faktat | Etusivu |