Etusivu
Viikon muutos
Asumisen ABC
Muutosvinkit
Erilaista asumista
Arkisto
Linkit
Toimitus
Ilmottautuminen
 

   

Vesijättömaa tulee yllätyksenä

Vesijättö on ranta-alue, joka syntyy maan kohoamisen, vesistöjen kuivatuksen tai kuivumisen, vedenpinnan alentamisen ja vesistöjen ruoppaamisen seurauksena.

Vesijättö on useimmiten rantaviivan siirtymisen seurauksena syntynyt kapea nauhamainen maakaistale rantatilan ja vesirajan välissä.

Monelle tontin ostajalle vesijättömaa tulee yllätyksenä. Toisin kuin muun rantamaan, sen omistaa yleensä vesialueen haltija. Tämä on tavallisimmin jakokunta eli kylän yhteisen vesialueen osakastilat.

- Kaupanteon yhteydessä selvisikin, että tällä tontilla ei ole itse asiassa yhtään omaa rantaa, kertoo Jouko Rintala omasta tutustumisestaan vesijättömaahan tontin ostettuaan.

Vesijätön voi lunastaa itselleen

- Vesijättö on naapurin maata. Sitä voi käyttää ainoastaan jokamiehen oikeuksilla, kertoo Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston asiakaspalvelupäällikkö Aune Rummukainen.

Vesijätöt haittaavat usein ranta-alueiden tarkoituksenmukaista käyttöä. Ranta-alueen hoito ja rakentaminen saattavat vaikeutua omistusepäselvyyden takia. Jos vesijättö haittaa ranta-alueen tarkoituksenmukaista käyttöä, se voidaan liittää korvausta vastaan omistamaasi kiinteistöön.

Toimitusta voi hakea vesijättöön rajoittuvan kiinteistön omistaja tai lunastusta vaatia myös vesijätön omistaja. Lunastusta haetaan siltä maanmittaustoimistolta, jonka toimialueella lunastettava alue sijaitsee.

Toimitusta haetaan kirjallisesti joko maanmittaustoimistosta saatavilla hakemuslomakkeilla tai vapaamuotoisesti.

Lunastushinta ja kiinteistötoimitusmaksu

Vesijättöalueesta maksettava korvaus määräytyy alueen käyvän hinnan mukaisena. Lunastushintaan vaikuttavat muunmuassa alueen laajuus, laatu ja käyttömahdollisuudet. Vesijättöalueen hintaa arvioitaessa voidaan käyttää apuna maanmittauslaitoksen kauppahintarekisterin tietoja.

Loppukokouksessa määrätään myös kiinteistötoimitusmaksu maa- ja metsätalousministeriön kulloinkin voimassaolevan päätöksen mukaisesti.

Toimituksen tuloksena vesijättö on siirtynyt hakijan omistukseen ja se on liitetty hakijan omistamaan kiinteistöön.

Rintaloiden tapauksessa vesijättö saatiin ostettua.

- Tämän vuoden kevättalvella asia sai lopullisen pisteen, eli omistamme nyt myös rannan, Jouko Rintala kertoo.

Toimittaja
TIINA SUVANTO

Lisätietoja:

Maanmittaustoimisto, vesijätön lunastuksesta
http://www.maanmittauslaitos.fi/Default.asp?id=92&docid=15

Ympäristöhallinnon ohjeita ja säännöksiä vesistöön rakennettaessa
http://www.vyh.fi/hoito/vesirak/vesiohje.htm

Takaisin Asumisen ABC:hen
  

Etusivu | Viikon muutos | Asumisen ABC | Muutosvinkit | Erilaista asumista
Arkisto | Linkit | Toimitus | Ilmottautuminen