yle.fi

Perusta oma kulttuurikuntopiiri
 

1. Kulttuurikuntopiirin tarkoitus  

Kulttuurikuntopiirissä kohotetaan ja ylläpidetään kulttuurikuntoa. Yhdessä on helpompi lähteä liikkeelle taiteen eri kentille tai järjestää omia tapahtumia.

2. Ryhmän kokoaminen

Jatkuvuuden kannalta kannattaa miettiä seuraavia seikkoja:

Samanhenkisten ryhmä kestää pisimpään
Erikuntoisten ja erimielisten ryhmä tarjoaa haastetta
Eri-ikäisyys tuo ryhmään virkistäviä näkökulmia ja kokemusten kerrostumia

3. Alkuvalmistelut

Ennen kuntopiirin käynnistämistä on hyvä kiinnittää huomiota muutamiin perusasioihin:

• Alkukeskustelu: Käykää avoin keskustelu toiminnan painopisteistä: keskittyykö kuntopiiri tiettyyn kulttuurin osa-alueeseen? Miten kulttuuri voisi parhaalla mahdollisella tavalla vahvistaa ja virkistää kaikkia osallistujia?
• Kalenterit esiin: Laatikaa realistinen aikataulu, johon ryhmäläisten on helppo sitoutua.
• Vetovuoro: Piirin vetäjä voi vaihtua kokoontumiskerroittain tai pysyä samana. 
• Kokoontumispaikka: Piiri voi kokoontua omassa pesässä tai pubissa, kahvilassa, kirjastossa tai omilla verkkosivuilla. 
• Kokoontumistiheys: Piiri voi kokoontua päivittäin, viikoittain, kerran kuussa tai silloin kun huvittaa. 

4. Kuntopiirin tavoitteet

Keskustelkaa myös ryhmän pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteista ja jäsenten tämänhetkisestä kunnosta. Perustetaanko ryhmä kohottamaan peruskuntoa vai kasvattamaan kestävyyttä? 

• Kestävyyskuntoilu kuormittaa kaikkia aisteja: teatteri- ja tanssiesitykset, elokuvat, paksut romaanit, konsertit jne.
• Kulttuurikuntoa kohottavaa toimintaa: galleria- ja arkkitehtuurikierrokset, yksittäiset runot ja novellit, sarjakuvat, stand up -komiikka, laulaminen, tanssiminen, kirjoittaminen, pohdiskeleminen, kielipelit jne.

Kuntopiiri voi keskittyä esimerkiksi vetreyttämään naurulihaksia, vahvistamaan kauneuden tajua tai alentamaan häpeän kynnystä. 

5. Verryttely ennen ja jälkeen 

Suorituksen vaikutusten maksimoimiseksi ei pidä unohtaa verryttelyä. Kokemukseen voi valmistautua ja sitä voi jälkikäteen käsitellä monin eri tavoin, yksin tai yhdessä. 

Hanki oheismateriaalia, joihin perehdyt ennen kokoontumista. Esimerkiksi käsiteltävään aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita, dokumentteja tai elokuvia.
Ennen suoritusta voi verrytellä alustuksella, suorituksen jälkeen keskustelemalla. 
Kulttuurikunnon kokemusraportin kysymyksiä voi käyttää jälkikeskustelun avauksena. 
Jälkiverryttelynä voit verrata omaa arviota teoksen saamaan kritiikkiin.

    Motivaation ylläpitämiseksi kuntoilija ansaitsee tulla palkituksi hyvin suoritetusta ryhmäliikunnasta!