yle.fi

Kulttuurikuntotesti

Kysymykset 1/11

Tällä testillä voitte selvittää kulttuurikuntonne ja saada arvokasta tietoa itsestänne.

Alla olevat kysymykset tähtäävät kulttuurikuntonne määrittämiseen. Vastaamalla huolellisesti kysymyksiin saatte tarkan käsityksen siitä, missä kunnossa olette kulttuurisesti.

Vastauksenne ovat luottamuksellisia, eivätkä ne tule kenenkään toisen näkyviin sellaisessa muodossa, josta teidät voisi tunnistaa.

Oletteko ylipäätään ihminen, jota kulttuuri kiinnostaa?

Osallistutteko vapaa-aikananne kulttuuritilaisuuksiin tai harrastatteko kulttuuria itsenäisesti (esim. lukeminen)?