Kulttuurikunto-säätiö etsii perustajajäseniä

Kulttuurikunnon toiminta nykyisessä muodossaan päättyi vuoden 2010 lopussa Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoituskausien päättyessä. Yleisradio on luvannut huolehtia hankkeen ylläpitämisestä siirtymäkaudella kevään 2011 ajan, mutta perustehtävänsä vuoksi se ei voi ottaa päävastuuta hankkeen tulevaisuudesta. Halua hankkeen jatkamiseksi on: Kulttuurikunto etsii parhaillaan mallia, jolla toiminta voisi jatkua.

Toiminnan jatkajaksi suunnitellaan Kulttuurikunto-säätiötä. Säätiön tehtävänä olisi kulttuurin kysynnän ja tarjonnan kasvattaminen, kulttuurin hyvinvointivaikutusten ja työssä jaksamisen edistäminen, kulttuurisen syrjäytymisen ehkäiseminen sekä kulttuurin kulutuksen kasvattaminen paikallisesti ja valtakunnallisesti, ylläpitämällä ja kehittämällä aiempaa toimintaa.

Säätiön perustaja- ja tukijäseniksi haetaan työntekijä- ja työnantajajärjestöjä sekä toimijoita niin terveys- ja sosiaalialalta kuin taide- ja kulttuurialaltakin. Tavoitteena on kuitenkin saada säätiö tai muu toiminnan jatkaja ottamaan hanke hoitaakseen muutaman kuukauden sisällä. Kulttuurikunto ottaa mielellään vastaan ideoita hankkeen jatkomahdollisuuksista.

 

Lisää kulttuurikunnon vinkkejä

Rundradion Ab, Radiogatan 5, 00024 Rundradion, tel. (09) 14801
Info om Svenska YLE Respons Om TV-avgiften