Kulturforum

Under perioden 2009–2010 har Kulturkondis ordnat fyra kulturforum, två i Helsingfors och ett i Rovaniemi samt Åbo. Syftet med forumen har bl.a. varit att granska de funktioner och samarbetsformer som Kulturkondis förverkligat. Kulturforumen har även varit ett tillfälle för att lyssna på intressanta talare, utveckla nya samarbeten och träffa aktörer inom Kulturkondisprojektet.

Forumen har varit tacksamma i sin förmåga att för samarbetspartner konkretisera hur Kulturkondis kunde utnyttjas för att främja partnernas kulturverksamhet.
 

 
Kulturen som framtidens vindskydd

Det fjärde kulturforumet ordnades den 6.10.2010 i Helsingfors. Kulturen som framtidens vindskydd -forumet var kulmen på det tre år långa Kulturkondisprojektet.

> Läs sammanfattningen över talturerna och verkstäderna.

 

> Sammanfattningar över de tidigare kulturforumen hittas här på finska.

 

Rundradion Ab, Radiogatan 5, 00024 Rundradion, tel. (09) 14801
Info om Svenska YLE Respons Om TV-avgiften