Kulturkonditionstestet

Frågor 1/11

Med detta test kan ni mäta er kulturkondition och få värdefull information om er själv. Kulturkondition är en del av ett gott liv. Enligt en statistisk undersökning från Sverige ger hög kulturkonsumtion också ett längre liv och bättre livskvalitet. Frågorna nedan syftar till att mäta er kulturkondition. Svara omsorgsfullt på varje fråga så får ni en klar uppfattning om er nuvarande kulturkondition.

Era svar behandlas konfidentiellt och det kommer inte att vara möjligt att identifiera enskilda personers svar.

Är ni över huvud taget intresserad av kultur?

Besöker ni kulturevenemang på fritiden eller ägnar ni er åt kultur på egen hand (t.ex. läsning?)

Rundradion Ab, Radiogatan 5, 00024 Rundradion, tel. (09) 14801
Info om Svenska YLE Respons Om TV-avgiften