OBS! Kulturkondisprojektet har paus för tillfället och webbplatsens sidor uppdateras inte. Tjänsterna får trots pausen användas efter eget förnuft.

 

Kulturkondisstiftelsen söker grundande medlemmar
 
En stfitelse har planerats för att ta över Kulturkondis verksamhet. Som bäst söks grundande och stödande medlemmar från kulturfältet, från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt från hälso - och socialområdet.
 
 
Kulturkondis publicerade sin verksamhetsberättelse i januari 2011
 
Berättelsen täcker perioden 2008–2010 och redogör för projektets verksamet och förverkligade funktioner.
 


Foto: Pentti Palmu/YLE575 partner på 115 orter

Vem som helst som är intresserade av Kulturkondis kan ansluta sig som partner.

Vid slutet av maj månad 2011 hade Kulturkondis sammanlagt 575 finsk- och svenskspråkiga partner på 115 orter i Finland. Partnerna består av kulturaktörer, organisationer, arbetsgivare och aktörer från social- och hälsoområdet.

OBS! För tillfället är det inte möjligt att ansluta sig som partner.

> Läs mer

 

Kulturkondis kulturforum

Kulturforumen har varit en viktig del av Kulturkondis verksamhet. Forumen har varit ett ypperligt tillfälle för projektets partner att träffas, diskutera och skapa nätverk.

> Läs sammanfattningen från forumen
 

Enkla lösningar öppnar offentliga utrymmen

Kulturkondis enkät bland sina partners angående användningen av offentliga kulturutrymmen.

> Läs rapporten och testa de enkla lösningarna

 

 

Kulturtränande beslutsfattare

Riksdagen och kulturministern tog emot utmaningen att ta i bruk kulturkorten på den första Nationella kulturkondisdagen 5.12.2008.

> Läs mer och se video

 

Kuva: Mika Kanerva/YLETillsammans blir det roligare

Till exempel i Rovaniemi har de lokala kulturaktörerna slått samman sina krafter och startat egna kulturella träningscirklar.

> Läs mer om erfarenheterna i Rovaniemi

  

Har du redan bekantat dig med kultursedeln?

Med hjälp av den skattefria kultursedeln kan arbetsgivare understöda kulturhobbyn hos sina anställda.

> Läs mer 

 

 

 


Vad är Kulturkondis? 
 

 

Kulturkondis är ett riksomfattande samarbetsprojekt som startades hösten 2008 av Finska kulturfonden,
Svenska kulturfonden och Rundradion. Projektet vill avlägsna rädslor och fördomar som sammankopplas
med kultur, inspirera till experiment med nya kulturgrenar och göra kulturen till en del av vardagen

> Läs mer om Kulturkondis

> Kontaktuppgifter ____________________________

Foto: Kalle Kultala/YLEKulturkondis nyhetsbrev (pdf)

 

                      1/2011                      

                      3/2010

                      2/2010

                      1/2010

                      5/2009

                      4/2009

                      3/2009

                      2/2009

                      1/2009   

                      4/2008

                      3/2008

                      2/2008

                      1/2008
____________________________

Har du inte fått det senaste nyhetsbrevet?
 

> Beställ Kulturkondis nyhetsbrev ____________________________

Länka er webbplats till Kulturkondis sidor med en RSS-banner


 

> Instruktioner för att ta i bruk Kulturkondis banner (pdf)

____________________________ 

Kulturkondis rekommenderar -loggan har förnyats

> Ta i bruk den nya logtypen (pdf)

 

 

 

 

 

Rundradion Ab, Radiogatan 5, 00024 Rundradion, tel. (09) 14801
Info om Svenska YLE Respons Om TV-avgiften