Svenskspråkiga anvisningar för utmaningarna är på kommande!

Under tiden kan man använda den finskspråkiga utmaningstjänsten, Haasteet. Om du använder den, syns utmaningarna på Kulttuurikuntos första sida.

Här hittar du Haasteet!

Rundradion Ab, Radiogatan 5, 00024 Rundradion, tel. (09) 14801
Info om Svenska YLE Respons Om TV-avgiften