Mikä on koulutuksesi ja mitä muita ohjelmia olet kuvannut ?
- Alalle olen tullut "pitkän kaavan"-kautta, eli toiminut ensin assistentin apulaisena ja sitten edennyt pikkuhiljaa. Kursseja olen myöhemmin käynyt sekä USA:ssa että Suomessa. Viime aikoina olen kuvannut mm. Paholaisen tytär-, Maria Kallio. ja Kultakuume.com-sarjan sekä 10 riivinrautaa-elokuvan.

Minkälainen oli Lauran tyypillinen kuvauspäivä?

- Päivät olivat varsin vaihtelevia...

Montako kertaa pahimmillaan kohtaus jouduttiin kuvaamaan uusiksi?
- Muistini mukaan 5-6 kertaa.

Kuka päättää kuvaustavasta ja mikä tässä tapauksessa vaikutti päätökseen?
- Ohjaaja ja kuvaaja yhdessä. Päätökseen vaikutti myös se, että käytössämme oli esim. Steadicam -laitteisto, jolla pystyimme helposti liikkumaan näyttelijöiden mukana paikasta toiseen.

 
Mihin perustuu valittu kuvaustyyli - paljon pitkiä kohtauksia?
- Mietimme ohjaajan kanssa, että pitkät kohtaukset /kuvat antavat improvisaatiolle tilaa.