yle.fi


 

 

 
 

 

 
 

Uutinen

Uutinen on yleensä jokin uusi, yllättävä tapahtuma, suuri asia. Uutisia välittävät yleensä mediat ja mediatalot, mutta laajasti ajateltuna uutinen voi olla lähtöisin vaikkapa naapurilta tai vastaantulijalta.

Uutiskriteereinä pidetään yleensä mm. yllätyksellisyyttä, vaikuttavuutta, epätavallisuutta ja odottamattomuutta. Käytännön tiedonvälityksessä kuitenkin myös monet muut seikat vaikuttavat siihen, mitä tarjotaan uutisina. Hiljaisena uutispäivänä esimerkiksi tv-uutisiin voi päätyä kesätapahtuma, joka tapahtumarikkaampana päivänä olisi jäänyt huomiotta.

Myös kilpailutilanne vaikuttaa uutisten sisältöön. Kilpailu näkyy mm. uutisten viihteellistymisenä. Esimerkiksi pääministerin kihlaus tai pop-laulajan vankilatuomio eivät ehkä täytä perinteisiä uutiskriteerejä, mutta ne tyydyttävät katsojien uteliaisuutta ja human interest -aiheiden kaipuuta.

Uutisiin on usein liitetty myös totuudellisuuden vaatimus tai oletus. Uutisetkin ovat kuitenkin subjektiivisia, tekijänsä ja tarjoajansa näköisiä – vaikka sitä ei jokapäiväisessä uutisvirrassa heti huomaisikaan. Niiden takana on paljon isoja ja pieniä subjektiivisia valintoja, keitä haastatellaan, mitä otetaan mukaan, mitä jätetään pois, minne sijoitetaan kirjeenvaihtajia jne.

 
 

Poimintoja  

ylpallo

Julkisuuden tähden

Mediajulkisuus on nykyajan valuuttaa. Julkisuuden myötävaikutuksella tullaan valituksi eduskuntaan, hankitaan mandaatti päätöksille, myyd... Lue lisää