YLE
www.yle.fi/mundo
mundonuoliMUNDOmundonuoliMundo-projektimundonuoliMundo-ohjelmamundonuoliOpiskelijatmundonuoliLinkitmundonuoliYhteystiedotmundonuoliPalaute


LINKIT

Tälle sivulle on koottu lista ihmisoikeuksien, tasa-arvon, vähemmistöjen, vammaisten ja pakolaisten asialla toimivista liitoista, järjestöistä ja yhdistyksistä sekä monikulttuurisuus- ja media-alalla vaikuttavista muista toimijoista. Jos haluat ehdottaa listalle jotakin uutta linkkiä, voit lähettää sen Palaute-sivun kautta.
Palaute-sivulle >>

YLE ei vastaa linkkien sisällöstä.


ULKOMAALAISVIRASTO

Tietoa Suomen kansalaisuuden saamisesta
Ulkomaalaisviraston Suomen kansalaiseksi? -palvelu on käytettävissä suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Palvelun tavoitteena on auttaa henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita Suomen kansalaisuuden saamisesta. Palvelu kertoo asioista, joita kansalaisuushakemusta käsiteltäessä tarkastellaan.


IHMISOIKEUDET

Ihmisoikeusliitto
Ihmisoikeusliitto ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton vuonna 1979 perustettu yleinen ihmisoikeusjärjestö.

Rasmus-verkosto
Rasmus on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista työtä ja monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävien tahojen ja toimijoiden verkosto, jonka koordinoijana ja sihteeristönä toimii Ihmisoikeusliitto.

Suomen Unicef
Suomen Unicef-yhdistys on yksi 37 kansallisesta komiteasta, jotka edustavat Unicefia teollisuusmaissa. Suomen Unicefin tehtävänä on edistää lasten oikeuksien toteutumista keräämällä varoja Unicefin pitkäkestoisiin kehitysohjelmiin ja hätäapuun sekä tiedottamalla lasten oikeuksista ja maailman lasten tilanteesta suomalaisille.

Suomen YK-liitto
Suomen YK-liitto on yli 60 kansalaisjärjestön yhteistyöelin, jonka tehtävänä on alusta alkaen ollut YK:n periaatteista ja päämääristä sekä sen toiminnasta tiedottaminen.

Ylen Hyvä
Ylen Hyvä on avustusjärjestöjen ja YLEn yhteinen tiedotus- ja varainkeruukampanja. Toiminnassa ovat mukana YLEn lisäksi Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi Säätiö, Suomen Lähetysseura, Fida International, Kansain-välinen Solidaarisuussäätiö ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK).

Tasa-arvo -vähemmistöt - ihmisoikeudet
Hämeenlinnan kaupunginkirjasto on koonnut sivuilleen kattavan linkkilistan eri toimijoista tasa-arvon, vähemmistöjen ja ihmisoikeuksien asialla.


MEDIA JA MONIKULTTUURISUUS

BBC Diversity
The BBC is committed to reflecting the diversity of the UK and to making its services accessible to all.

SVT - Policy for ethnic and cultural diversity
Policy for ethnic and cultural diversity within SVT 2005.

Multicultural Skyscraper - More Colour in the Media
Online/More Colour in the Media is a network of broadcasters, training institutes, and multicultural organisations set up to improve the representation of ethnic minorities in broadcasting, and has initiated projects in the fields of employment, training, production and research. It created the Multicultural Skyscraper as information gateway on current projects and all things and multicultural about the media.


MONIKULTTUURISUUS

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO
Etnisten suhteiden neuvottelukunta on Valtioneuvoston asettama asiantuntija elin, joka edistää viranomaisten, kansalaisjärjestöjen sekä maahanmuuttajien että etnisten vähemmistöjen välistä vuorovaikutusta.

Syrjintälautakunta
Syrjintälautakunnan toiminta perustuu yhdenvertaisuuslakiin, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja vähentää syrjintää arkielämässä. Syrjintälautakunta on valtioneuvoston nimittämä itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin.

Kulttuurikeskus Caisa
Caisa on vuonna 1995 perustettu kansainvälinen kulttuurikeskus Helsingin kaupungin ydinkeskustassa. Caisa kuuluu kulttuuriasiainkeskuksen alaisuuteen ja sen tavoitteena on tukea monikulttuurisen kaupungin suvaitsevaisuutta ja kehittymistä edistämällä eri maista tulleiden ihmisten vuorovaikutusta, tukemalla etnisten vähemmistöjen omaehtoista kulttuurin harjoittamista ja antamalla tietoa erilaisista kulttuureista ja suomalaisesta yhteiskunnasta.

Maahanmuuttajan infopankki
Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa. Linkkien kautta löydät tiedon viranomaisten ja järjestöjen palveluista. Tällä hetkellä Infopankki toimii 12 eri kielellä.

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU) on suomalaisten tutkijoiden monitieteellinen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää aihepiiriin liittyvää tutkimusta Suomessa. Seura on perustettu kesäkuussa 2003. Seuran jäsenyys on avoinna kaikille aihepiiristä kiinnostuneille, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Kassandra
Yhdistyksen tarkoituksena on madaltaa uussuomalaisten ja eri kieliryhmiä edustavien kantasuomalaisten välisiä ennakkoluuloja ja muovata uusiutuvaa suomalaista identiteettiä taiteen ja tieteen avulla.

Rasmus-verkosto
Rasmus on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista työtä ja monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävien tahojen ja toimijoiden verkosto, jonka koordinoijana ja sihteeristönä toimii Ihmisoikeusliitto.

CEREN - Centret för forskning om etniska relationer och nationalism
Centret har till uppgift att: stöda och utföra samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inom området, presentera forskningsresultat och uppgifter om forskningen på området i Finland, anordna seminarier och postgradual undervisning på området, främja utvecklingen av nationella och internationella nätverk för forskningen och utbildningen och samarbeta med myndigheter, invandrar- och minoritetsgrupper i kampen mot rasism och främlingsfientlighet.

Moped - osa Opetushallituksen tukemaa Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulua
Moped on monikulttuurisen opetuksen sivusto, joka on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tärkeää tietoa koulun arkipäivästä.

Monita – monikulttuuriset taiteentoimijat
Kassandra ry:n hallinnoima Equal-kumppanuushanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta edistääkseen hyviä etnisiä suhteita ja torjuakseen rasismia ja muukalaisvihaa työmarkkinoilla.


NAISET

Minna - naistutkimus- ja tasa-arvoportaali
Portaalia ylläpitää toistaiseksi Helsingin yliopiston naistutkimusyksikkö Kristiina-instituutti, jonka tehtävänä on harjoittaa ja edistää naistutkimusta.
Minna-portaali, maahanmuuttajanaiset - useita linkkejä

Vammaisuus ja sukupuoli yhteiskunnassa. Sukupuolen eriarvoistavat vaikutukset vammaiselle naiselle
”Syntymästäni saakka vammaisena naisena uskon, että asetun sukupuoleni ja vammaisuuteni vuoksi erilaissa sosiaalisissa tilanteissa eri vammattomien naisten, vammattomien miesten ja myös vammaiset miesten kanssa. Tämän kokemuksen allekirjoittavat kanssani monet suomalaiset vammaiset naiset, mutta myös ulkomaiset feministisesti suuntautuneet vammaiset naiset, jotka ovat tutkineet vammaisten naisten kokemuksia ja yhteiskunnallista asemaa esim. USA:ssa ja Englannissa.” (Marjo Riitta Reinikainen

Suomen Unifem
Suomen Unifem on YK-pohjainen yhdistys, jonka tehtävänä on tukea YK:n Naistenrahastoa (UNIFEM). Naistenrahasto edistää ja tukee naisten asemaa, ihmisoikeuksia, osallistumista ja johtajuutta toteuttamalla prosesseja, joiden tavoitteena on kestävä kehitys ja laaja vaikutteisuus.

Perhetutkimuksen itsestäänselvyyksiä kyseenalaistamassa – venäläiset maahanmuuttajanaiset
Pirjo Pölläsen artikkeli perustuu väitöskirjaan (2005). Yhteystiedot löytyvät Minna-portaalin asiantuntijatietokannasta.YLE Asiaohjelmat | MUNDO | PL 50 | 00024 Yleisradio | www.yle.fi/mundo | mundo@yle.fi