YLE
www.yle.fi/mundo
mundonuoliMUNDOmundonuoliMundo-projektimundonuoliMundo-ohjelmamundonuoliOpiskelijatmundonuoliLinkitmundonuoliYhteystiedotmundonuoliPalaute


TASAVERTAINEN TYÖLLISTYMINEN -TEEMATYÖHANKE


Euroopan Sosiaalirahaston Equal-yhteisöaloiteohjelmaan kuuluva Tasavertainen työllistyminen -teemahanke on viidestä osaprojektista muodostuva verkosto, jonka pyrkimyksenä on helpottaa vähemmistöryhmien pääsyä työelämään ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan menestyä siellä. Osaprojektit ovat ratkoneet eri näkökulmista vähemmistöryhmien työllistymiseen liittyviä kysymyksiä.

Tasavertainen työllistyminen -teemahankkeen osaprojektit ovat Mundo-projektin lisäksi Inclusive Diversity, Manu, Petmo ja TARU II.

Verkostossa osaprojektit viimeistelevät projekteissaan hyviksi havaittuja menetelmiä, konsepteja ja ideoita, joita Equal-hankkeissa kutsutaan hyviksi käytännöiksi.

Syksyllä 2007 Tasavertainen työllistyminen -teemahanke keskittyy hyvien käytäntöjen levittämiseen ja valtavirtaistamiseen. Hyvistä käytännöistä laaditaan toimenpide-ehdotus, jota esitellään poliittisille päättäjille, työmarkkinajärjestöille, työnantajille ja viranomaisille.


TEEMATYÖHANKKEEN OSAPROJEKTIT ESITTELYSSÄ:
---------------------------------------------------------------

INCLUSIVE DIVERSITY
Toiminta-aika: 1.11.2004-31.7.2007
Hallinnoiva organisaatio: Finlands Svenska Handikappförbund r.f.

Inclusive Diversity -projektin tavoitteena on madaltaa toimintarajoitteisten henkilöiden kynnystä työllistyä. Lähtökohtana on erilaisuuden näkeminen resurssina työyhteisössä. Monimuotoisuus vaikuttaa myönteisesti työhyvinvointiin ja parantaa kilpailukykyä. Projekti pyrkii vaikuttamaan asenteisiin levittämällä tietoa.

---------------------------------------------------------------

MANU - MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN
Toiminta-aika: 2004-2007
Hallinnoiva organisaatio: AIKE International OY

Manu-projektin tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä kehittämällä heidän ammatillista koulutustaan ja tuottamalla näyttötutkintojen suorittamisen tukimalleja. Tukimallien ideana on vähentää kielivaikeuksien ja kulttuurisen erilaisuuden vaikutuksia näyttötilanteessa. Hankkeessa kehitetään tukimallit laitoshuoltajan ja linja-autonkuljettajan ammattitutkintoon ja sihteerin tietohallintatyöhön.

---------------------------------------------------------------

MUNDO-PROJEKTI
Toiminta-aika: 1.11.2004-31.10.2007
Hallinnoiva organisaatio: Yleisradio

Mundo-projekti on mediakoulutus- ja työssäoppimisprojekti maahanmuuttajille ja etnisille vähemistöille. Mundon tavoitteena on synnyttää media-alalle uutta kulttuurista osaamista ja edesauttaa maahanmuuttaja-ammattilaisten työllistymistä media-alalla. Projektiin osallistuu 24 opiskelijaa 18 eri maasta. Mundo-tv-ohjelma nähdään ruudussa YLE TV1:n Basaari-ohjelman yhteydessä maanantaisin klo 17.10.

---------------------------------------------------------------

PETMO - PEREHDYTTÄMÄLLÄ MONIMUOTOISEEN TYÖYHTEISÖÖN
Toiminta-aika: 1.11.2004-30.4.2007
Hallinnoiva organisaatio: SAK

Petmo-projektissa suunnitellaan monimuotoisuusperehdyttäjän koulutusohjelma yhteistyössä 17 yrityksen ja työyhteisön kanssa. projektin lähtökohtana on ajatus, että työpaikoilla voidaan vähentää ennakkoluuloja ja syrjintää perehdyttämällä kantasuomalainen työyhteisö ja maahanmuuttaja toistensa työkulttuuriin.

---------------------------------------------------------------

TARU II
Toiminta-aika: 1.11.2004-31.12.2007
Hallinnoiva organisaatio: Lasipalatsin Mediakeskus Oy

TARU II:n pyrkimyksenä on antaa vähemmistötaiteilijoille eväitä itsensä työllistämiseen ja markkinoimiseen. Projekti neuvoo ja kouluttaa taiteilijoita sekä esittelee heitä taiteilijarekisterissään ja viikoittaisessa TARU-TV-ohjelmassa. Kohderyhmiä ovat ammattimaisesti työhönsä suhtautuvat maahanmuuttajataiteilijat, vammaistaiteilijat ja uraansa aloittelevat taiteilijat. TARU II on jatkoa TARU-projektille.mundonuoli Ajankohtaista
mundonuoli Mundo Inside
mundonuoli Projektikuulumisia
mundonuoli Tiedotteet
mundonuoli Tasavertainen Työllistyminen -teematyöhanke
mundonuoli M2HZ-kaupunkitelevisiohanke
mundonuoli Lähetykset verkossa
mundonuoli Vuoden tv-katsaus
mundonuoli Case Closed? -päätöstapahtuma
mundonuoli TYÖ-valokuvanäyttely
mundonuoli Cook with Mundo
mundonuoli A la Mundo -visailu 2007
mundonuoli A la Mundo -visailu 2006
mundonuoli Mundo-artikkeli Yhteishyvässä
mundonuoli KuvagalleriaYLE Asiaohjelmat | MUNDO | PL 50 | 00024 Yleisradio | www.yle.fi/mundo | mundo@yle.fi