Astevaihtelu
Sanan sisällä tapahtuvia muutoksia sanotaan astevaihteluksi. Sama ilmiö on myös suomen kielessä. Astevaihtelua voi olla eri sanaluokissa. Se ilmenee mm. verbin taivutuksessa.

Taivutusmuodoissa astevaihtelusanoilla on eri vartalot:
vahva-asteinen (kapp ja saapa)
heikkoasteinen vartalo (kapi ja saabas)

Astevaihtelu käy ilmi varrattaessa yksikön nominatiivia, genetiivia ja partitiivia sekä verbien perusmuotoa (da-infinitiivia) ja preesensin 1. persoonaa. Sen takia on hyvä opetella jokaisesta sanasta kyseiset muodot.

yksikkö monikko .
kapp kapid kaappi kaapit nominatiivi
kapi kappide kaapin kaappien genetiivi
kappi kappisid = kappe kaappia kaappeja partitiivi
kapisse = kappi kaappiin kaappeihin illatiivi
kapis kappides kaapissa kaapeissa inessiivi
kapist kappidest kaapista kaapeista elatiivi
kapile kappidele kaapille kaapeille allatiivi
kapil kappidel kaapilla kaapeilla adessiivi
kapilt kappidelt kaapilta kaapeilta ablatiivi
kapiks kappideks kaapiksi kaapeiksi transatiivi
kapini kappideni (kaapille asti kaapeille asti) tervminatiivi
kapina kappidena kaappina kaappeina essiivi
kapita kappideta kaapitta kaapeitta abessiivi
kapiga kappidega kaapin kanssa kaappien kanss komitatiivi

Nominien yksikön nominatiivi ja genetiivi ovat yleensä päinvastaisessa asteessa. Genetiivi ja partitiivi ovat aina eriasteisia. Nominatiivi ja partitiivi ovat yleensä samassa asteessa. Koska kaikki yksikön sijamuodot käyttävät illatiivista alkaen genetiivin vartaloa, ne ovat kaikki samassa asteessa kuin genetiivi. Samoin monikon nominatiivi. Muut monikon muodot (paitsi monikon partitiivi) muodostetaan yksikön partitiivin vartalosta. Astevaihtelusanoissa ovat siis yksikön ja monikon muodot eriasteisia eli käyttävät eri vartaloja, toisin kuin suomessa.
Saapas-sanan taivutus