Arvioinnista vuorovaikutukseen

Arvioinnista vuorovaikutukseen on 4-osainen sarja, joka pureutuu arvioinnin vaihteleviin muotoihin ja rooleihin eri kouluasteilla.

Oppilaan arviointi ja palaute on yhä enemmän vuorovaikutusta opettajan, oppilaan ja vanhempien välillä. Mikä on vanhempien osuus oppimisen arvioinnissa? Onko opettaja muuttumassa tiedonjakajasta enemmän valmentajaksi? Entä mikä on työelämästä saadun palautteen tehtävä?Ohjelmasarjaan liittyy virallinen täydennyskoulutus verkossa. Opiskele omaan tahtiin!


Sarjan jaksot

Osa 1: Oppijan vahva itsetunto
Espoolaisessa Meriusvan koulussa esikoululaisia sekä ykkös- ja kakkosluokkalaisia oppilaita ohjataan löytämään oma tapa oppia. Palautteella pyritään vahvistamaan oppijan itsetuntoa.


Osa 2: Opettaja kohtaa vanhemmat
Oululaisessa Kaakkurin koulussa palautteella pyritään vahvistamaan oppilaan työskentelytaitoja. Yläasteella pelkkä lahjakkuus ei enää riitä, työnteon merkitys korostuu.


Osa 3: Opettajasta valmentaja
Vantaalaisen Vaskivuoren lukion opettajat korostavat tuen ja kannustuksen merkitystä oppilaan arvioinnissa. Opettajan rooli on muuttunut tiedonjakasta yhä enemmän valmentajaksi.


Osa 4: Opettaja välittäjänä
Espoolaisessa Omnian ammatillisessa oppilaitoksessa oppilaan arviointiin ja palautteeseen osallistuu opettajan ohella myös työelämän edustaja. Kumpi palaute on tärkempää?
YLE Teema alk. ti 28.10. klo 15.15, uusinnat ti klo 18.15, to klo 15.10 ja la klo 8.25