Auroran koulussa opetellaan yhteisöllisyyttä

Auroran koulu- Vanhoja poikia viiksekkäitä, mies sekä norppa kumpikin on!

Laulu kajahtaa komeasti Auroran sairaalakoulun opettajien ja oppilaiden yhteiseltä kuorolta. Siihen osallistuvat jopa murrosikäiset yläkoululaisetkin - no, totuuden nimessä eivät sentään ihan kaikki.

On helppo huomata, että tässä koulussa lauletaan paljon. Rehtori Sirpa Lautjärvi vahvistaa asian.

- Laulukin luo yhteisöllisyyttä, joka on tärkeä periaate koulumme toiminnassa. Muiden ihmisten kanssa toimeen tuleminen on kaiken a ja o, ja sitä odotetaan sekä koulumme työntekijöiltä että oppilailta.

Auroran sairaalakoulu sijaitsee Helsingin sydämessä. Alue on kuin rauhallinen keidas nurmikoineen, kallioineen ja vanhoine istutuksineen.

Koulun oppilaat ovat peruskouluikäisiä lasten- ja nuortenpsykiatrisen avohoidon ja intensiivihoidon potilaita. Oppilaat ovat saaneet psykiatrian hoidon lähetteen, jonka perusteella arvioidaan heille sopiva hoitomuoto. Sairaalan osastohoidossa olevilla potilailla on oikeus opetukseen sairaalakoulussa.

Avohoidossa olevat tulevat hoitavan lääkärin lähetteellä. Yhdessä hoitotahon kanssa arvioidaan, hyötyykö lapsi tai nuori pedagogisesta kuntoutuksesta sairaalakoulussa.

- Tyypillinen potilas on ihmisen lapsi, joka on avun tarpeessa, Sirpa Lautjärvi määrittelee.


Arvoista keskustellaan

Palikat

Auroran koulun arvoiksi on kirjattu ahkeruus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja väkivallattomuus.

- Mitä tarkoittaa väkivallattomuus, rehtori kysyy. Monta innokasta kättä nousee.
- Sitä, ettei saa töniä toisia, vastaa alakoulua käyvä poika.
- Ei saa pilkata, jos joku ei osaa, täydentää toinen.

- Arvot ovat päivittäin puheissamme ja peilaamme oppilaiden kanssa paljon toimintaamme ja niiden suhdetta arvoihimme. Koulun luokkien ovet ovat auki. Kaikki aikuiset puuttuvat pulmiin. Sairaus ja oireet ovat hidasteita, mutta eivät esteitä, kertoo Sirpa Lautjärvi.


Henkilökemiat jätetään kotiin

Sirpa Lautjärvi on ollut Auroran koulussa yli kaksikymmentä vuotta. Hänen mielestään koulu on kuin yhteiskunta pienoiskoossa.

- Avaudumme paljon ulkomaailmaan, kutsumme huoltajia koulun toimintaan, oppilaat suunnittelevat lukuvuoden ohjelmaa, laulamme paljon, nauramme paljon. Henki kulkee! Henkilökunnalla on yhteinen työnohjaus, jossa reflektoimme omaa toimintaamme, asenteitamme, yhteisömme ammatillisuutta ja aikuisuutta.

Seppo Salminen, Piia Ruutu, Sirpa Lautjärvi, Jarmo Lehtonen, Johanna Tuononen - Olemme myös aikuisten kesken päättäneet, että henkilökemia jätetään aamulla kotiin: kollegoiden ja oppilaiden kanssa tullaan toimeen, aina!

(Kuvassa opettajat Seppo Salminen (vas.), Piia Ruutu, Jarmo Lehtonen ja Johanna Tuononen, rehtori Sirpa Lautjärvi keskellä)

Oma koulu säilyy

Suomessa on 33 sairaalakoulua. Laki velvoittaa järjestämään sairaalaopetusta peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Osa sairaalakouluista on itsenäisiä erityisopetusyksiköitä ja osa opetuksesta järjestyy jonkin kunnassa olevan peruskoulun alaisuudessa.

Aikuis- ja avustajamäärä vaihtelee yksiköittäin, samoin opetustuntien määrä. Yleisesti ottaen sairaalassaoloaika on lyhentynyt sekä somaattisella että psykiatrisella puolella.

Oppilaat säilyvät aina oman varsinaisen koulunsa oppilaina. Siksi sairaalakoulujen henkilökunta konsultoi myös oppilaiden omia kouluja. Erityisesti vakavissa somaattisissa ja psyykkisissä sairauksissa oppilaan oma koulu tarvitsee runsaasti tukea pystyäkseen auttamaan lasta opinpolulla.

Raili Löyttyniemi, Opettaja.tv

Rehtori Sirpa Lautjärvi: Lasten ongelmana ovat aikuiset
Sarja sairaalakoulusta alkaa
Opettaja.tv:n syksyn ohjelmat