Opetusministeri Virkkunen: OSAAVA-ohjelma opettajien täydennyskoulutukseen käynnistyy

Opetusministeri Henna Virkkunen puhui EDUCA-messuilla otsikolla "Suomalaisen koulutuksen tulevaisuus"

Opetusministeriö käynnistää helmikuussa Osaava-ohjelman, eli valtakunnallisen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelman, kun aluehallintovirastot avaavat avustuksien haun kouluille ja oppilaitoksille, sanoi opetusministeri Henna Virkkunen perjantaina.

Virkkusen mukaan Osaavan tavoitteena on turvata koko opetustoimessa työskentelevän henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen. Ministeri puhui opetusalan valtakunnallisen Educa-koulutustapahtuman avajaisissa Helsingissä.

Opettajan työ on muuttunut tiedon jakamisesta oppimisen ohjaamiseksi. Opettajuuden vaaliminen ja opettajien työolosuhteiden parantaminen on yksi hallituksen keskeisiä tavoitteita. Hallitusohjelmaan onkin kirjattu työnantajan velvoite huolehtia henkilöstön ammatillisesta osaamisesta.

Osaava-erityisavustusta voivat hakea koulutuksen ja opetuksen järjestäjät aluehallintovirastoilta vuosille 2010 - 2011. Hakuaikaa on maaliskuun loppuun.

Virkkusen mukaan kehittämisohjelman tavoitteita ovat mm. työhyvinvointi, työelämäläheiset kouluttautumisen muodot, ajantasaiset tiedot ja taidot, työnantajan vastuu huolehtia henkilöstön osaamisesta ja tulevaisuuden osaaminen. Myös oppilaitosjohdon koulutus on yksi painopisteistä.

Osaava-ohjelman kokonaisbudjetti vuonna 2010 on 8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2011 tarkoitukseen on varattu 10 miljoonaa, joka lähes kaksinkertaistaa valtion tuen opettajien täydennyskoulutukseen.