Ajattelen, siis olen

Jokainen lapsi on kiinnostunut itsestään ja suhteestaan muihin sekä ympäröivään maailmaan. Jos minä olen minä niin muut ovat sitten kai muita. Mutta mistä tiedän, että juuri minä olen olemassa?

Ajattelen, siis olen on tarkoitettu luokka-asteille 2-5. Se sopii useiden aineiden opetukseen ja liittyy opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin "Ihmisenä kasvaminen", "Viestintä ja mediataito" ja "Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys". Painopisteinä ovat ajattelu-, itseilmaisu- ja keskustelutaitojen edistäminen sekä minuuden ja identiteetin kehityksen tukeminen. Ohjelmasarjan teemat sopivat hyvin myös katsomusaineiden opetukseen.

Liity ajattelun ystäviin Facebookissa:


Katso maistiaisia ohjelmasta: 1. Ajatteleminen  2. Ajatustentekijä  3. Olemassaolo  4.Unet

Opettajan materiaalit

Asiantuntijat Tuukka Tomperi ja Hannu Juuso ovat koonneet sarjan oheismateriaaliksi Opettajan oppaan. Se sisältää käytännön opastusta ohjelman soveltamiseen opetuksessa sekä syventävää taustatietoa aiheesta.

Sarjan jaksot

Tv-sarjan esittely

Ikuisia kysymyksiä

Ihminen on kysynyt itseltään kautta aikojen kysymyksiä elämästä, jotka samalla sattuvat olemaan myös olennaisia filosofisia kysymyksiä. Monet niistä käsittelevät tietämisen problematiikkaa ja todellisuuden olemusta, arvoja, kauneutta, hyvän yhteiskunnan olemassaolon edellytyksiä, ihmisenä olemisen luonnetta.

Se, ettei näihin kysymyksiin ole varmoja ja yksiselitteisiä vastauksia, ei tee niitä tarpeettomaksi, vaan pikemminkin välttämättömäksi ryhtyä niitä käsittelemään.Filosofia alkaa ihmettelystä

Filosofinen ajattelu syntyy ihmettelystä: ihmetellään ja epäillään jotakin asiaa tai käsitystä. Pieni ihminen tukeutuu usein auktoriteetteihin ja uskoo äitiä, isää, opettajaa tai television uutisia.

Iän myötä kuitenkin kasvaa terve epäily – tarve kyseenalaistaa asioita. Voi herätä mielenkiintoinen ajatus: ” Se voi olla toisinkin.” Vaikka auktoriteetit olisivatkin oikeassa, on tärkeää selvittää, miksi he ovat oikeassa. Mistä tiedän, mikä on oikein ja mikä väärin? On myös vapauttavaa huomata, että perimmäisiin kysymyksiin on monia perusteltavissa olevia vastauksia ja että ihmiset voivat olla näistä asioista eri mieltä.Kaikkiin kysymyksiin ei ole vastausta

Viisiosainen Ajattelen, siis olen -ohjelmasarja haastaa filosofoimaan lasten kanssa kotona ja koulussa. Sarjaan on haastateltu 8 – 12 v. oppilaita Lapinjärvellä, Loviisassa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Koululaiset nostivat kysymyshatusta kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Hattuun sai myös keksiä omaa mieltä askarruttaneita kysymyksiä toisille pohdittavaksi:

- Voiko joku olla kaunis, jos hän on kaunis, mutta paha?
- Millainen maailma olisi, jos kaikki olisivat samanlaisia?
- Voiko ajatella kahta asiaa samaan aikaan?
- Kuinka Jumala voi elää, kun se ei ole syntynyt?
- Minne ihminen päätyy, kun se kuolee?Piirroshahmot heräävät eloon

Haastattelun aikana kaikki oppilaat piirsivät myös kuvia ajatuksistaan ja tarinoistaan. Koululaisten tekemät piirroshahmot lähtevät ohjelmasarjassa animoituina seikkailemaan koulun arkeen ja ajattelun näyttämölle. Lasten piirrosmaailma avaa filosofisten kysymysten käsittelylle uuden, havainnollisen näkökulman.


Elämän filosofiset kysymykset saavat jatkoa vuoden vaihteen jälkeen yläkouluikäisille 2010. Silloin nähdään seitsemän eri nuoren pohdintoja ohjelmasarjassa Ajatusdemo.

Toimittaja: Tuula Rajavaara
Tuottaja: Mirja Holste
Tuotanto: YLE Oppiminen ja tiede
Kaikki sarjan tekijät