Väitöstutkimus: Oppilashuolto kuormittaa opettajia

Opettajalta odotetaan nykyään monenlaisia valmiuksia: pelkkä hyvä opetustaito ei tunnu enää riittävän hyvään opettajuuteen.

Kasvatustieteen maisteri Teija Koskelan väitöstutkimuksen mukaan moni opettaja kokee vaatimukset työtaakkaa lisääväksi.

– Opettajien keskuudessa puhutaan usein työhön kuulumattomista asioista, joista pitää kantaa vastuuta. Pääosa opettajista haluaisi keskittyä pelkästään opetukseen. Osa taas on sitoutunut erittäin vahvasti myös oppilaan hyvinvoinnin tukemiseen. Työ koetaan kuitenkin kuormittavaksi, jos opettajat jäävät ilman koulukuraattorin tai koulupsykologin tukea, Koskela sanoo.

Opetussuunnitelmien mukaan oppilashuolto kuuluu myös jokaisen opettajien tehtäviin. Lasten hyvinvoinnin tukeminen edellyttää opettajaa huolestuttavien asioiden esiin nostamista oppilaan hyvinvointiin liittyvissä keskusteluissa.

Perheiden ongelmat heijastuvat myös kouluun

– Yhteiskuntamme ongelmat, kuten rahahuolet ja työttömyys, ilmenevät myös perheissä. Koulun tehtävänä on tukea oppilaita ja tarvittaessa ohjata perheitä yhteiskuntamme tarjoamien palvelujen piiriin.

Koskelan mukaan ristiriitojen käsittely edellyttää opettajalta hyvää paineensietokykyä sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

– Toisaalta opettajan hyväkään ammattitaito ei korvaa esimerkiksi koulukuraattorin tai terveydenhoitajan läsnäoloa kouluilla.

Koulut panostavat oppilaiden tukipalveluihin epätasaisesti ja oppilashuoltotyön laatu vaihtelee kouluittain. Perhekään ei aina kykene ajamaan lasten parasta.

– Taustalla voi olla leimautumisen ja häpeän pelko. Vanhemmat ajattelevat, että lapsen kouluvaikeudet asettavat vanhemmuuden kyseenalaiseksi.

Ei koulutusta oppilashuoltotyöhön

Oppilashuoltotyön osuus opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa on vähäinen.

– Nykyisellään oppilashuoltotyö on jäämässä koulutuksen reuna-alueelle tai kokonaan sen ulkopuolelle, Koskela sanoo.

Teija Koskela haastatteli tutkimustaan varten 15:tä perusopetuksessa työskentelevää opettajaa kahdeksasta Lapin kunnasta syksyllä 2006. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa, työnohjauksessa sekä oppilashuollon päätöksenteossa.

Koskelan väitöskirja tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 2.10.2009.Raili Löyttyniemi