Kurssikuvaus: Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä

Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä -kurssi alkaa 1.4.2012. Kurssi on varattu Suomen Verkko-opisto –hankkeen jäsenille.

1 Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuus (5 op) koostuu kuudesta pakollisesta osiosta ja harjoitustyöstä. Jokainen osio on itsenäinen kokonaisuus. Osiot muodostuvat perusaineistoista, lisäaineistoista ja oppimistehtävistä.

Suoritettuasi yhteensä 5 op, saat pyynnöstä todistuksen koulutuskokonaisuudesta "Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä, perusopinnot".

Osiot:
Osio 1: Tietoverkon välineet
Osio 2: Sosiaalinen media ja vapaa verkko tiedonlähteinä
Osio 3: Yksityisyys, tietosuoja ja tietoturva verkossa
Osio 4: Laatu osana verkko-opetusta
Osio 5: Arkioppiminen
Osio 6: Autenttinen verkko-oppiminen

Harjoitustyö:
Harjoitustyön aihepiirinä on oppimisprosessin suunnittelu ja toimintamallit sosiaalisen median välineitä käyttäen.

2 Kurssilla eteneminen – osioiden suoritusjärjestys ja aikataulu

Kurssilla kannattaa edetä oheisen aikataulun mukaisesti, tällöin kurssista saa parhaimman hyödyn ja pääsee verkottumaan muiden kurssilaisten kanssa. Verkko-ohjaaja vierailee kurssin kotipesällä myös.

0. Kurssille hyväksytyille kutsu ja ohjeet facebookin ryhmään liittymiseksi. (viikko 13)
1. Tietoverkon välineet (viikot 14-17)
2. Sosiaalinen media ja vapaa verkko tiedonlähteenä (viikot 18–20)
3. Yksityisyys, tietosuoja ja tietoturva verkossa (viikot 21–23)
4. Laatu osana verkko-opetusta (viikot 24–26)
Heinäkuu: loma
5. Arkioppiminen (viikot 31–33)
6. Autenttinen verkko-oppiminen (viikot 34–36)
7. Oppimisprosessin suunnittelu ja toimintamallit (viikot 37-39)
Koko kurssin harjoitustyö syventää osaamista sosiaalisen median välineiden käytöstä oppimisprosessissa.
8. Pyydetyt todistukset lähetetään lokakuussa

3 Suorittaminen

Suorituskriteerit on määritelty osioittain. Jokaisessa osioissa on oppimistehtäviä ja kokoava oppimistehtävä sekä edellytys aktiiviselle vuorovaikutukselle kurssin omassa facebook-ryhmässä.

Hyväksytty suorituksen edellytyksinä ovat aktiivinen osallistuminen facebook-ryhmässä, kokoavien oppimistehtävien suorittaminen ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä kurssin harjoitustyö. Harjoitustyö kurssin lopussa lähetetään s-postilla osoitteeseen koulutus[at]amk.fi. Kurssin viikkoaikataulua kannattaa noudattaa.

Kurssilla käytetään sosiaalisen median välineitä. Kurssilla on käytössä yhteinen työskentelyalue, jossa kokoonnutaan virtuaalisesti (facebook-ryhmä). Kurssi toteutuu pääosin kurssilaisten omaehtoisena opiskeluna, työskentelynä ja vuorovaikutuksessa muiden kurssilaisten kanssa facebook-ryhmässä.

Kaikkien osion suorittamisesta saat halutessasi todistuksen Suomen VirtuaaliAMK:sta (pyydä todistusta kurssin suoritettuasi osoitteesta koulutus(at)amk.fi)

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaa käytetään erityisesti ajattelun ja oppimisen jäsentäjänä ja sen teho perustuu ajatusten säännölliseen jäsentämiseen kirjaamalla ne päiväkirjaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi päivittäin tai viikottain. Tärkeää on tietty säännöllisyys. Päiväkirjan ensisijainen tarkoitus on kannustaa pohdiskeluun ja oman edistymisen arviointiin. Tämä tarkoittaa erityisesti yhteyksien hahmottamista opittujen tosiasioiden, käsitteiden ja periaatteiden sekä omien kokemusten ja tietojen välillä. Oppimipäiväkirjan hyödyllisyys ajatusten jäsentäjänä on siinä, että esimerkiksi tavallisessa keskustelussa oman ajattelun ristiriidat ja puutteet eivät välttämättä tule tiedostetuksi. Aukkokohdat omissa käsityksissä huomataan usein vasta kirjoittaessa, kun mietitään asialle perusteltua esittämistapaa. (http://www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/luku1c.html).

Lonka ym. (1996) mukaan päiväkirjan kirjoittaminen on havaittu erityisen hyödylliseksi tilanteissa, joissa on tarpeen jäsentää kirjoittajan omia kokemuksia suhteessa teoreettiseen tietoon. Koska päiväkirja on kokemuksellinen oppimis- ja arviointimenetelmä, se voi auttaa sinua muodostamaan henkilökohtaisen näkökulman oppimiisi asioihin. Oppimispäiväkirja toimii siis ensisijaisesti itsearvioinnin välineenä. Sen avulla seurataan oppimisprosessin kehittymistä kohti asetettuja tavoitteita. Usein jälkikäteen luettuna oppimispäiväkirja tuo hyvin konkreettisesti esille oman kehittymisen ja siihen liittyvät vaiheet. Huomataan, että jotkut aiemmin vaikeilta tuntuneet asiat voivat sittemmin osoittautua itsestäänselviksi. (http://www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/luku1c.html).

Tee oppimispäiväkirjasi omaan blogiisi:

1. Kirjoita omaan blogiisi (esim. Blogger.com) oppimispäiväkirjaa. Luo blogi otsikolla: Oppimispäiväkirja Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä -kurssi. Täydennä blogiasi osiokohtaisesti
2. Kirjoita kaksi lyhyttä tekstiä (ainakin ½ sivua kumpikin) tai yksi koko sivun teksti joka viikko. Kiinnostavasta asiasta voi toki kirjoittaa pidempäänkin. Sisällytä päiväkirjaan raportit kursseilla tehdyistä harjoituksista tai ryhmätöistä (tai linkit)
3. Tekstien ei välttämättä tarvitse keskittyä juuri kyseiseen aiheeseen, voit pohdiskella yhtä hyvin asioita, jotka ovat tulleet esille aikaisemmin.
4. Painota kurssilla oppimiasi käsitteitä ja tarkastele kokemuksiasi suhteessa niihin. On liian helppoa täyttää päiväkirjan sivuja yksityiskohtaisilla kertomuksilla omista kokemuksistaan - niiden käsitteellinen analyysi on paljon vaikeampaa.
5. Määrittele käyttöoikeudet-välilehdellä (bloggerissa) blogin lukijaksi kurssin verkko-ohjaaja (ohjaajan sähköpostiosoite löytyy facebook-ryhmästä)
6. Kirjoita selkeästi. Vältä pintapuolisia kommentteja. Yritä käsitellä monia kurssilla esiin tulleita käsitteitä samassa tekstissä, jos se luonnistuu.

Yritä kirjoittaa tekstiä kuudella ajattelun tasolla (kts. http://www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/luku1c.html#Ajattelun_tasot. Kun oppiminen etenee, koeta siirtyä tasoille 2-6. Yritä suhteuttaa asioita omiin kokemuksiisi ja ajatuksiisi.

4 Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat käsityksen sosiaalisen median käytön mahdollisuuksista ja osaat soveltaa sitä omaan käyttöösi, pystyt itsenäisesti etsimään tietoa ja laajentamaan osaamistasi sosiaalisen median käytöstä opetuksessa, testaat ja kokeilet käytännössä sosiaalista mediaa verkossa ja sen käyttömahdollisuuksia opetustilanteissa, saat yleisnäkemyksen siitä, millaisia välineitä on verkossa tarjolla ja voit omaehtoisesti syventyä niihin tarkemmin kurssin jälkeen ja laajennat omia asiantuntijaverkostojasi.

5 Lähtötasovaatimukset

Koulutukseen osallistuminen edellyttää seuraavia perusvalmiuksia:

Tietokoneen peruskäyttö
Sähköpostiosoite ja sähköpostin käyttö
Verkkoyhteys, selainohjelma käytössä ja netin käyttötaito
Sitoutumista kehittää omaa osaamistaan vuorovaikutuksessa rikastavassa yhteisössä muiden kurssilaisten kanssa
Englannin kielen perustaidot tai ainakin perussanaston tuntemus

Ota yhteyttä

Jos sinulla on jotain kysyttävää koulutuksesta, ota yhteyttä! Mikäli huomaat aineistossa virheitä tai epäjohdonmukaisuuksia, ilmoitathan siitä VirtuaaliAMK:uun (s-posti: koulutus[at]amk.fi)