"Opettajan ammattitaito selittää oppimista enemmän kuin oppilaan kotitausta"

Professori Linda Darling-Hammond. Kuva: YLE

- Suomen Pisa-tuloksiin on Yhdysvalloissa esitetty monia selityksiä, runsaasta kahvinjuonnista alkaen saunojen lukumäärään. Mutta ilmeisimpiä syitä menestykseenne ovat kuitenkin laadukas opettajankoulutus, opettajan ammatin arvostus ja hyvinvoinnin tasainen jakautuminen.

Stanfordin yliopiston kasvatustieteen professori Linda Darling-Hammond esiintyy Suomessa myötäsukaiselle yleisölle. Kaikki täällä ovat yhtä mieltä laadukkaan opettajankoulutuksen tärkeydestä, koulutuksen tasa-arvosta ja monesta muustakin hänen esiin nostamastaan asiasta.

Barack Obaman neuvonantaja

Kotimaassaan Darling-Hammond kohtaa usein vastustusta. Hän on sanonut Yhdysvaltain koulutusjärjestelmän laahaavan pahasti perässä verrattuna muihin vastaavan elintason maihin. Suurimpia ongelmia ovat koulutuksen epätasa-arvo ja opetuksen laatu. Hammond-Darling on peräänkuuluttanut opettajuuden laatukriteerejä ja käytännön harjoittelua.

Darling-Hammondia pidetään yhtenä maansa parhaista koulutuksen asiantuntijoista. Hänen sanoillaan on myös painoarvoa: Darling-Hammond toimi presidentti Barack Obaman koulutuspoliittisena neuvonantajana hallituksen siirtymäkaudella.

Erityistarpeet vaativat erityisresursseja

Meilläkin puhutaan koulutuksen eriytymisestä, hyvistä ja huonoista kouluista. Varsinkin pääkaupunkiseudulla opettajat välttävät kouluja, joissa on paljon esim. maahanmuuttajaoppilaita. Hyvätuloiset vanhemmat harrastavat koulushoppailua ja työntävät lapsiaan hyvämaineisiin kouluihin.

Koulutuksen epätasa-arvo on toki Yhdysvalloissa aivan toisen luokan ongelma kuin Suomessa, mutta meilläkin kouluja jaetaan jo jyviin ja akanoihin. Mikä voisi olla lääke eriytymiskehitykseen?

- Ensinnäkin resurssit pitää jakaa tasa-arvoisesti, erityistarpeet huomioiden. Siellä missä työ on vaativampaa, ja esim. oppilaiden kielitaito heikko, tarvitaan myös enemmän resursseja. Käytännössä se tarkoittaa pienempiä luokkakokoja, enemmän työntekijöitä, ammattimaista johtajuutta, hyviä välineitä. Hyvät työskentelyolot ja vahva taustatuki ovat tekijöitä, jotka houkuttelevat hyviä opettajia.

Maailma muuttuu, niin myös opettajuus

Maailma ja työelämän tarpeet ovat muuttuneet rajusti. Tietotyön (knowledge jobs) osuus on kasvanut viidestä prosentista 70 prosenttiin viimeisen vuosisadan aikana. Työelämä vaatii entistä enemmän vuorovaikutustaitoja, muutokseen sopeutumista, tiimityötä, ongelmanratkaisukykyä ja oman työn ohjaamista.

Myös opetuksen laatuvaatimukset ovat muuttuneet. Ei riitä, että kerätään viisaita ihmisiä jakamaan tietonsa opiskelijoille. - Tarvitaan opettajia jotka aktivoivat, löytävät oikeat keinot opettaa erilaisia lapsia, luovat mahdollisuuksia yhteistyöhön, jotka koko ajan arvioivat työnsä tuloksia ja kehittävät menetelmiään arviointien pohjalta. Opettajien yhteistyö ja mentorointi ovat avainasemassa opetusta kehitettäessä.

Kouluviihtyvyys on kulttuurinen kysymys

Suomalaislapset menestyvät akateemisia kykyjä mittaavissa tutkimuksissa. Kouluviihtyvyys on meillä kuitenkin huono. Darling-Hammondin mukaan kysymys lienee kuitenkin kulttuurieroista.

- Koulussa viihtyminen on hyvin subjektiivinen kokemus ja siihen vastaaminen riippuu viiteryhmästä. Yhdysvalloissakin kaikkein tyytymättömimpiä ovat hyvätuloisten asuinaluiden oppilaat, köyhemmillä alueilla ollaan taas tyytyväisiä. Vähän sama asia olisi McDonaldsin ja gourmet-ravintolan vertaileminen: jos syöt McDonaldsissa, massatyönä tehty hampurilainen on ihan kelpo ruokaa, mutta gourmet-paikassa se ei kelpaisi.

Linda Darling-Hammondin esitys kuultiin 5.9. CICERO Learning -verkoston järjestämässä seminaarissa, jossa pohdittiin opettajankoulutuksen tulevaisuutta. Luennon lisäksi Hammond-Darling tutustui suomalaiseen opettajankoulutukseen myös käytännössä Viikin normaalikoulussa Helsingissä.


Teksti: Raili Löyttyniemi