YLEn Netari-tv: tee-se-itse -nuorisotyötä verkossa

Nuorisotyö? Sana tuo ensimmäisenä ehkä mieleen nuorisotalot, erilaiset julkisten tahojen tai järjestöjen tarjoamat harrastusmahdollisuudet. Nuorisotyö voi olla myös vaikkapa julkisiin palveluihin, byrokratiaan ja viranomaisiin liittyvää tukea ja apua. Tarvitseville on tarjolla erilaisia itsenäistymiseen, ammatinvalintaan, terveyspalveluihin, ihmissuhteisiin ja arjen pulmiin liittyvää ohjauspalveluja - kirjo on valtava. Nuorisotyö on jalkautunut pysyvästi myös nettiin - esimerkiksi IRC-Galleriassa päivystävät poliisit ovat jo monelle tuttuja. Netari on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koordinoima verkkohanke, joka kokoaa saman sivuston alle verkossa toimivaa nuorisotyötä. Hankkeessa on mukana mukana 24 kuntaa eri puolilta Suomea. Netarin kautta löytyy tie esimerkiksi Habbo Hotelissa tai IRC-Galleriassa toimiviin nuorisotyötahoihin.

YLEn Netari-tv osa kokeilua

Ohjelma on ollut Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Netari-hankkeen ja YLE:n yhteisprojekti, mutta se lopetettiin nyt vuodenvaihteessa.

YLEn Netari-tv, joka päättyi vuoden 2010 lopussa, oli yksi osa Netari-hanketta. Se oli nuorten itse tekemää, nuorten näköistä suoraa lähetystä verkossa. Summeri -tv-ohjelman kanssa yhteistyössä toteutettu Netari-tv lähetettiin Helsingistä nuorten toimintakeskus Hapesta.

Mikä Netari-tv?