Kurssin teemat ja aikataulu

1. Optimistinen oppimiskäsitys ja oppimisen prosessi

(12.-25.9.2012) VERKKOTAPAAMINEN ke 12.9.2012 KLO 17-18

Teemassa perehdytään oppimisen prosessin keskeisiin toimintoihin ja pulmiin sekä tutkaillaan oppimiskäsityksiä.

2. Ohjaava vuorovaikutus vahvistaa oppimisen taitoja

(26.9.-9.10.2012) VERKKOTAPAAMINEN to 27.9.2012 klo 17-18

Teemassa tutustutaan ohjaavan vuorovaikutuksen ja opettamisen periaatteisiin sekä kokeillaan menetelmiä omassa ryhmässä.

3. Metakognitiiviset taidot ja niiden harjaannuttaminen

(10.-23.10.2012)

Teemassa selvitetään, mitä metakognitiiviset taidot ovat ja kehitellään menetelmiä niiden tukemiseen omassa opetusryhmässä.

4. Miten tuemme oppimisen taitoja eri tuen portailla?

(24.10.-6.11.2012)

Teemassa tarkastellaan sitä, mitä opetussuunnitelma sanoo oppimisen taitojen vahvistamisesta ja suunnitellaan, miten niitä voisi järjestelmällisesti ohjata omassa koulussa ja tuen eri vaiheissa.

5. Yhteenveto ja arviointi

(7.-14.11.2012)
Yhteenvedossa arvioidaan omaa oppimisprosessia sekä verkkokurssia kokonaisuutena.

< Paluu