Kurssin jaksot ja aikataulu

1. Orientaatio opiskeluun ja kurssin teemat

(18.-24.9.2012)

Tutustutaan ajankohtaisimpaan työrauhakeskusteluun.

2. Työrauhan haasteet

(25.9.-8.10.2012) VERKKOTAPAAMINEN 25.9.2012 klo 17-18

Miten erilaiset kasvatukselliset ja pedagogiset painotukset vaikuttavat työrauhaongelmien käytännön ratkaisupyrkimyksiin? Jakson teemoina: Työrauhaongelmat erilaisten kasvatusfilosofisten näkemysten valossa ja Erilaisten työrauhaongelmien ratkaisuvaihtoehtojen erittelyä.

3. Opettaja työrauhan luojana

(9.-22.10.2012) VERKKOTAPAAMINEN 9.10.2012 klo 17-18

Tarkastellaan työrauhan näkökulmasta opettajan omaa toimintaa ja pyritään eläytymään oppilaan kokemusmaailmaan. Teemoina: Oppilaan kohtaamisen, oppilaan kokemusmaailman ymmärtämisen ja mielekkään oppimisympäristön luomisen problematiikka.

4. Työrauha ja opettajien yhteisö

(23.10.-5.11.2012) VERKKOTAPAAMINEN 23.10.2012 klo 17-18

Jakson tavoitteena on tarkastella opettajakuntien mahdollisuuksia vaikuttaa työrauhaan yhteisen linjan ja johdonmukaisen puuttumisen avulla. eemoja: Opettajakunnan yhteistuuma, systemaattisen puuttumisen filosofia ja positiivinen vahvistaminen

5. Lopputyöskentelyä

(6.-19.11.2012) VERKkOTAPAAMINEN 15.11.2012 KLO 17-18

Yhteenvedossa arvioidaan omaa oppimisprosessia sekä verkkokurssia kokonaisuutena.

< Paluu