yle.fi


  • Tekstikoko + | -

opettaja.tv

Sisältö


Yleistä keskusteluaKeskustelun otsikot

Kulttuurien kohtaaminen/ Kulttuuritaustan tuntemisen merkitys?

Kulttuurien kohtaaminen/ Kulttuuritaustan tuntemisen merkitys?

Onko oppilaiden kulttuuritaustan tuntemisella merkitystä opetustyössä? Miksi? Millaiset monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset askarruttavat sinua opetustyössäsi?

Kommentit

Oppilaiden taustan tuntemus

Mielestäni monikulttuurisuus on rikkaus. Maahanmuuttajille on tarjottava suomen kielen opetusta, mutta samalla heidän opettajilleen on tarjottava niiden kultuurien tuntemusta, jonka maalaisia oppilaita hänellä Maahanmuuttajien tulee sopeutua suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisiin tapoihin, siksi heidän opettajan olisi hyvä tietää myös heidän lähtökohdistaan jotain. Tällöin he voisvat saada toisiltaan jotain, joka helpottaisi yhteisymmärrystä.

ei tieto tieltä vie

Minusta oppilaiden eri kultturitaustojen tietämys on hyvinkin hyödyllistä. Ei siitä liene kenellekään haittaa ole. Vaikkakin monikulttuurinen oppilas olisi syntynyt Suomessa, hänen vanhempiensa kotimaan kulttuuritausta vaikuttaa suuresti hänenkin elämäänsä. Itselläni esim. erään turkkilaisen pojan toinen vanhempi puhuu kurdia ja toinen turkkia ja on hyvä tietää, mikä vastakkain asettelu näillä kansallisuuksilla Turkissa on. Minusta on myös hyödyllistä ja aika rikastuttavaakin pohtia luokassa oppilaiden eri äidinkieliä. Esim. kielialueet, suomen kielen taitajia on aika lailla vähemmän kuin esim. arabiaa puhuvia maailmassa, lukusuuntaa, onko kaikille sanoille suomen kielessä vastinetta jne. Ehkä sekin, että opettaja innostuu opettelemaan muutaman sanan oppilaan äidinkielellä osoittaa kiinnostusta ja kunnioitusta. Itselläni tämä projekti on kyllä vielä kesken monikulttuuristen oppilaiden melko suuren määrän vuoksi...

linkkejä moku-opetukseen

Tässä muutama toivottavasti jollekulle opelle hyödyllinen linkki:
- mopedkoulu.fi : yleisiä koulun arkeen sopivia juttuja (mm. luokan sääntöjä käännettynä eri kielille) ja reaaliaineisiin selkokielistä sanastoa (voi olla hyödyllinen kaikille oppilaille)
- virtuaaliyliopisto.jyu.fi/soppi : yleistä tietoa kielen kehityksestä ja monikulttuuristen oppilaiden kohtaamista yleisimmistä hankaluuksista
- ALTE, Jyväskylän yliopisto : esitellään kielikoulutuspoliittinen projekti, tietoa myös maahanmuuttajien kielikoulutuksesta

Hyvä perusta luo edellytykset kasvulle

Kasvatuskumppanuus on vahvasti esillä varhaiskasvatuksen puolella. Kun monikulttuurinen lapsi aloittaa ph:don, alustavassa tutustumiskeskustelussa luomme pohjan hyvälle yhteistyölle. Tutustumiskeskustelussa käymme läpi vanhempien kanssa melko tarkkaa perheen tavat ja tottumukset,. Keskusteluissa käydään kulttuuriin ja uskontoon liittyvät asiat myös, unohtamatta myös informaatiota mitä annamme vanhemmille suomalaisista kulttuuriin liittyvistä tavoista.. Jos vanhemmat eivät vielä puhu suomea tarpeeksi hyvin, pyrimme saamaan tulkin avuksi keskusteluun.
Kulttuuriin liittyvästä tiedosta on paljonkin hyötyä. esim. suhtautuminen lapseen saattaa muuttua paljonkin kun ymmärtää mistä asiat voivat johtua. Tieto antaa taitoa toteuttaa opetusta lapsen kulttuuria unohtamatta ja osata arvostaa myös sitä.Keskusteluyhteys vanhempien kanssa on paljon helpompaa ja avointa. Myös lapset oppivat suvaitsevaisuutta kun saavat tieto toistensa kulttuureista.

Oppilaan kulttuuritaustan tunteminen

Oppilaan kulttuuritaustan tuntemisella on suuri merkitys opetustyössä. Opettalla on hyvä olla yleistä tietoa eri kultuureista ja uskonnoista. Se ei kuitenkaan yleensä riitä, sillä perheiden taustat ja tavat voivat pajonkin erota toisistaan.
Edellisessä kommentissa kerrotusta ph:n tutustumiskeskustelusta aion ottaa oppia omaan työhöni ja jatkossa aloittaa tarkemmalla tutustumisella lapsen perheen kulttuuriin ja tapoihin. Täytyy ruveta varaamaan enemmän aikaa ensimmäiseen kohtaamiseen. Uskon, että siitä on sitten hyötyä jatkossa.
Vanhemmille kerron koulun säännöistä, tavoista, juhlista jne. Näin toivottavasti vältymme väärinkäsityksiltä ja minun on helpompi ymmärtää lasta ja sitä, miten hän toimii eri tilanteissa.

kulttuuritaustan tunteminen

On todella tärkeää, että opettaja tietää oppilaansa kulttuuritaustan ja näin pystyy soveltamaan opetusta ja luomaan pohjan myös hyvälle yhteistyölle huoltajien kanssa. Mielestäni meidän on myös syytä muistaa, että maahanmuuttajien on saatava tietoa ja tukea valtakulttuurista. Sopeutuminen ja yhteistyö eivät toimi, elleivät molemmat osapuolet tunne toistensa tapoja. Tietämyksen lisäämisessä on maahanmuuttajien asuttamisessa ensiarvoisen tärkeää, että maahanmuuttajiia ei sijoiteta keskitetysti vain esim. tiettyyn kaupunginosaan.

Oman ja toisen kulttuuritaustan tunteminen

Olen edellä olevien kommenttien kanssa samaa mieltä, että on tärkeää, että opettaja tietää oppilaansa kulttuuritaustan koska se tukee sopeutumista ja yhteistyötä. Näkisin, että kulttuurisen taustan tunteminen on tärkeää myös siitä syystä, että tällöin opettaja voi tukea oppilaan kulttuurisen identiteetin rakentumista.

Koulussa voi olla hyvinkin paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joten ei voi olettaa, että opettajalla on laaja tietämys kaikista eri kulttuureista. Se, että opettaja on aidosti kiinnostunut oppilaansa kulttuuritaustasta on jo askel eteenpäin. Opettaja voi aina kysyä oppilaalta ja vanhemmilta, onko esim. jotain kieltoja tai rajoitteita pukeutumisessa, joista on syytä tietää. Kahden kulttuurin välissä -ohjelmassa tuli mielestäni hyvin esille se, että opettajan ei tarvitse etukäteen ratkaista ongelmia, sillä samankin kulttuurin edustajien keskuudessa voi olla erilaisia tapoja ja näkemyksiä.

Toisen kulttuurin tuntemisen lisäksi on opettajan mielestäni tärkeää tiedostaa oma kulttuuri. On tärkeää ymmärtää, että katsoo asioita tietystä näkökulmasta, koska on syntynyt tiettyyn kontekstiin.

kulttuuritaustoista

Mielestäni oppilaan kulttuuritaustan tunteminen on tärkeää. Se, miksi oppilas käyttäytyy kuten käyttäytyy, johtuu monesti tavoista, joilla eri tilanteisiin reagoidaan hänen kulttuurissaan. Kuten tkkrogerkin totesi, on kuitenkin mahdotonta oletaa, että opettaja voi paneutua jokaisen oppilaan kulttuuritaustaan etenkin, jos lapsia on monesta monesta eri maasta. Myös minä peräänkuulutan aitoa innostuneisuutta ja rohkeutta kysyä ja jutella oppilaan kanssa. Ainakin itselläni on kokemusta siitä, että lapsi kertoo mielellään kulttuuritaustastaan. Kollegallani on tosin vastakkainen kokemus. Hänen oppilaansa ei halunnut kertoa menneestä elämästään mitään. JA lasta ei tietenkään voi pakottaa. Joskushan menneisyys voi olla hyvinkin kipeä.

Kultturitausta, romaninäkökulma

Itsekin hakeuduin tähän kulttuurikoulutuksen romaniosioon juuri sen takia, että tarvitsin lisää tietoa romaneista. Vuosia olen opettanut heitä; yhteistyö on sujunut hyvin, mutta aina on ollut ihmetyksen aihettakin. Valitettavasti vielä suurin osa lapsista on joko lopettanut koulunkäynnin kesken tai syrjäytynyt...todella lahjakkaita lapsia, harmi. Juuri noin itsekin (katrisuomala- puheenvuoro) olen toiminut; rohkeasti kysynyt lapselta itseltään asioista ja kysynyt vanhemmilta, kuitenkin olen tuntenut tuen riittämättömäksi. Lisäksi olen tuntenut rittämättömyyttäni, kun en ole saanut muualta tukea; muut yhteistyötahot eivät ole tarttuneet asioihin, ei ole ollut ketään joka olisi ollut kulttuurin tunteva ja osannut oikealla tavalla auttaa. Onko tietoa, onko romanitukihenkilöitä olemassa Suomessamme? Onko jostain saatavissa henkilöä, joka osaisi oikeasta näkökulmasta esim romanitaustaisena ohjaavana opettajana auttaa koulunarjessa esim. pienin toimintaohjevinkein? Romanetahan pitää tietenkin kohdella kuten muitakin, mutta valtaväestökin tarvitsee tukea ja ihan samanlailla saattaa romanikin tarvita.

Monikulttuurisuus, kuka avaa käsitettä?

Studio Kotrossa rehtori Annika Hongisto hoki seuraavia "monikulttuurisia?" lauseita:

-koulussa on 40 kieltä,
-kulttuureja on valtavasti,
-monikulttuurisuus on rikkautta,
-vieraasta kulttuurista.
-Lapsi/nuori on monikulttuurinen,
-monikulttuurisuuden soppa
-oppivat sukkuloimaan eri kulttuureissa

Näitä lauseita toistetaan medissa solkenaan. Näiden toistojen jälkeen kaipaa ainakin tapakulttuurin suhteen sitä, että käytöstavat palaisivat kouluhin ja arjen elämään; " huomenta, päivää, hei, moikka... ole hyvä, olkaa hyvä, kiitos,
ainakin pojilta perinteistä paljaspäistä ruokailua, sopivat annokset, oman ja maailman historian tuntemusta......
loppumaton lista häviävästä suomalaisesta kulttuurista, joka on häviämässä jatkuvan aivan omituisen ja loputtoman monikulttuurisuuden hokeman alle

Käytöstavat ja maahanmuuttajaoppilaat...

Itse olen miettinyt sitä, että "omat" lapsemme voisivat ottaa mallia maahanmuuttajalapsista siinä, kuinka he suhtautuvat meihin koulun aikuisiin. Ainakin minun kohdallani on paljon kokemuksia siitä, että maahanmuuttajaoppilaat ovat kohteliaampia ja parempikäytöksisiä kuin nämä omat kotoperäisemme.

Yksikään maahanmuuttajalapsi ei ole minulle haistatellut, ei kiroillut tai käynyt käsiksi. Ehkä on ajatellut, mutta jostain syystä (kasvatus??) vain on jättänyt tekemättä. Kotoperäisiltä saa kuulla useastikin rumaa kieltä ja paljon oppositiokäytöstä.

Kaikissa tilanteissa olen selvinnyt (ainakin tähän mennessä, ehkä se poikkeuskin tulee vastaan) keskustelemalla ja vetoamalla lapsen/nuoren kunniantuntoon ja selittämällä miksi jotain pitää tehdä niinkuin pitää. Mitä tahansa en tietenkään vaadi, mutta koulussa kun on paljon sellaisia asioita, joista ei voi tinkiä.

Viimeksi mieleen jäi se, kun seisoessani ulkovalvonnassa pojat räkivät vieressäni sylkiklimppejä maahan. Pyysin, että he lopettaisivat, koska mielestäni räkiminen ja syljeskely ei kuulu kouluun. He katsoivat minua arvioiden ja kun jatkoin "ja se, että lopetatte nyt tarkoittaa sitä, että kunnioitatte koulun sääntöjä ja minua opena".
Slurp. Imaisivat syljet takaisin suuhunsa.

Kulttuuritaustan tunteminen ja koulun juhlat

Otan kantaa keskusteluun hieman näkökulmasta mutta samaan aihepiiriin liittyen. Taas on joulunaika käsillä ja varmasti monessa koulussa mietitään, että minkä verran kristillisyyttä esim. joulujuhlaan tai joulunajan opetukseen voi ottaa huomioidakseen myös eri kulttuureista tulevat oppilaat (vanhempineen) ja myös kunnioittaakseen jokaista oppilasta yksilönä. Perusopetuslain puitteissa koulujen juhlissa laulettavia uskonnollissävytteisiä virsiä ei tulkittane uskonnonopetukseksi vaan suomalaisen kulttuuriperinnön siirtämiseksi. Mutta haluaisinkin tietää, että mikä on käytäntö Suomen kouluissa.

Ranskassa uskonto ja valtio ovat erotettu toisistaan ja valtion julkisten koulujen opetus on tunnustuksetonta (esim. ei ristejä, ei huiveja arabinaisilla, ei kipoja juutalaisilla... koulussa). Mutta me Suomi-kouluna olemme tässä vähän puun ja kuoren välissä sekä jalat molemmissa kulttuureissamme. Taaskin pähkäillään, että lauletaanko joulujuhlassa esim. Enkeli taivaan ja montako säkeistöä. Meilläkin koulussa on kahdenlaista näkemystä: osa meistä on samaa mieltä, emme loukkaa oppilaitamme tai heidän vanhempiaan laulamalla myös uskonnollisviritteiset säkeistöt. Osa on taas sitä mieltä, että niitä ei sovi laulaa. Mietinkin, että onko tämä meidän suomalaisten perisynti, että ajattelemme liikaa mitä muut meistä ajattelevat. Ajattelisivatko muissa maissa samoin, että jos on suomalaisia lapsia, niin joulujuhlaan kuuluu myös uskonnollinen aspekti jo pelkän tottumuksen ja kulttuuriperinnön osalta? En usko, että näin olisi. Eli vaikka oppilaiden kulttuuritaustan tietäisi ja tuntisi, missä mittakaavassa se saa ja voi vaikuttaa koulun toimintaan? Ollaanko, ”maassa maan tavalla” vai korostetusti huomioiden jokaista? Kuinka löytää sopiva kompromissi ja eritoiten eri näkemyksiä kunnioittava malli näiden kahden väliltä? Kysymyksiä, joihin mietin taas vastausta… ottakaa kantaa!

Kulttuuritaustan tunteminen on tärkeää

Osallistun tähän keskusteluun katsomieni opettaja.tv:n videoiden kautta ja mietin sieltä heränneitä ajatuksia kulttuuritaustan tuntemisesta. Eli katsoin siis videon maahanmuuttajien opiskelu ja siinä nousi esille se, että on tärkeää, että opettaja on aidosti kiinnostunut oppilaansa kulttuuritaustasta. Videosta nousi esiin myös se, että on tärkeää, että oppilaskin oppii suomen kielen ja oppii ymmärtämään suomalaista kulttuuria. (Tässä videossa oppilas oli aikuisopiskelija ja koki, että Suomessa on hyvä opiskella, koska Suomessa on edessä hyvä tulevaisuus.)

Mielestäni on kyseessä maahanmuuttajaoppilas tai suomalainen oppilas, on aina tärkeää oppia tuntemaan oppilas omine yksilöllisine piirteineen ja tapoineen. Maahanmuuttajaoppilaalla on vielä omien erityispiirteidensä lisäksi myös oma kulttuuritaustansa, jossa voi olla hyvinkin erilaiset tai samanlaiset piirteet kuin suomalaisessa kulttuurissa.

Kuten videossakin nousi esiin, molemmin puolinen tuntemus on yhtä tärkeää. Maahanmuuttajaoppilaan on myös hyvä oppia ymmärtämään suomalaista kulttuuria, jotta hän oppii olemaan Suomessa. Samoin oppilaiden olisi hyvä oppia tuntemaan myös toistensa kulttuuritaustat, tosin monesti oppilaat eivät välitä mistä päin maailmaa kaveri on. Kaveri on kaveri ja se riittää.

Outis puhuu asiaa

Näinhän se on. Aito kiinnostus toisen taustasta vie pitkälle niin suomalaisen kuin ulkomaalaisenkin kanssa.

Jokaisen on myös tunnettava oma kulttuurinsa esim. tiedettävä juhlapyhien taustat, ruokailu-/tervehtimistavat, uskonto ja historia. Oman taustan tunteminen antaa voimia avata silmiä myös toisen kulttuurilliselle taustalle. Jos taas toisaalta ryhdymme piilottelemaan omaamme, syytämmekö toista sitten joskus tulevaisuudessa tästä?

Voimme vain tietoisesti pyrkiä avaamaan sydäntämme toiseudelle. Olisi varmaan hyvä tunnustaa, että pohjimmiltaan olemme kaikki rasisteja - niin suomalaiset kuin somalilaiset, niin luterilaiset kuin helluntalaiset, niin ... Asian kieltäminen ei vie meitä todelliseen monikulttuurisuudelle avoimeen kouluun.

Generisk Viagra Nettbutikk

Generisk Viagra Nettbutikk har blitt en av de beste generiske medisiner som hjelper flertallet av menn med problemet sitt. Det er nesten like samme som Viagra, som er merket versjon av denne medisinen. Denne medisinen hjelper de som hater å bli seksuelt inaktive i løpet av en elskov session. Dette problem oppstår på grunn av mangel på blodstrøm til penis området. Dette muntlig stoff inneholder en kraftig ingrediens kalt Sildenafil Citrate som helbreder problemet med sex i løpet av kort tid.

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
Alla olevien sanojen tarkoituksena on estää koneellinen roskapostitus. Pahoittelemme lisävaivaa.

YLE TeemaOpetushallitus

Opettaja.tv:n uutiskirje