Mistä löytyy Suomen pätevimmät opettajat?

Suomen pätevimmät luokanopettajat ja esiluokanopettajat löytyvät - tai löytyivät ainakin kaksi vuotta sitten - Oulun seudulta, jossa 98,3 prosenttia opettajista on muodollisesti kelpoisia hoitamaansa virkaan.

Tämä ja paljon muuta mielenkiintoista tilastotietoa löytyy julkaisusta Opettajat Suomessa 2008, jossa analysoidaan suomalaisen opettajakunnan ikärakennetta, muodollisen kelpoisuuden tilaa, sukupuolijakaumaa ja muuta opettajien aseman ja opettajankoulutuksen kehittämisen kannalta keskeistä tilastotietoa.

Tilastokeskus tekee myös tänä keväänä kaikkia opettajia koskevan valtakunnallisen kyselyn. Kysely tehdään Opetusministeriön toimeksiannosta yhteistyössä OAJ:n, Kuntaliiton ja Opetushallituksen kanssa. Tarkoituksena on kehittää opettajankoulutusta.

Kaikkiin peruskouluihin, lukioihin, ammatillisiin oppilaitoksiin ja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin lähetetään maalis-huhtikuussa sähköiset tiedonkeruulomakkeet henkilöpohjaisten tietojen keräämiseksi opettajista. Tiedot tulevat Opetusministeriön ja Opetushallituksen käyttöön tilastolukuina, yksittäisten opettajien tietoja ei käytetä.