Pelasta maailma

Janne ja Johanna GUatemalassaPelasta maailma on lyhytdokumenttisarja yläkoulun ja lukion kansainvälisyyskasvatuksen ja uskonnon opetukseen.
Suomalaiset nuoret Janne Koivisto,16, ja Johanna Maliniemi, 21, tutustuvat Guatemalan alkuperäiskansojen elämään ja kehitysyhteistyöhön. He kulkevat Kirkon Ulkomaanavun tukemissa kehitysyhteistyöhankkeissa tutustumassa erityisesti alkuperäiskansan ruokaturvan, toimeentulon ja oikeuksien puolesta tehtävään työhön. Ohjelmasarjan on tuottanut Kirkon Ulkomaanapu.

Opettajien ja ohjaajien tueksi Kirkon ulkomaan apu on kehittänyt Film café -menetelmän, jossa mm. katsellaan filmejä ja keskustellaan niistä ryhmissä pohdintakysymysten avulla. Film caféssa nuoret saavat tietoa ihmisoikeuksista, ruohonjuuritason kansainvälisestä diakoniasta sekä humanitaarisesta ja kehitysyhteistyöstä.

Sarjan jaksot

1. Toipuminen sodan kokemuksista
Lyhytohjelmassa opintomatkalaiset Janne ja Johanna tutustuvat guatemalalaisten elämään, pienyrittäjä Tomasa Chubin toipumiseen sodan  kokemuksista ja kehitysyhteistyöhön, jonka avulla tuetaan syrjinnästä ja sodasta kärsineiden ihmisten eheytymistä sekä alkuperäisväestön oikeuksien toteutumista Guatemalassa.

2. Viljelykoulutuksella parempi toimeentulo
Ohjelmassa Janne ja Johanna tutustuvat maanviljelijä Amalia Mo Lucin perheen toimeentulon kehittymiseen. Alueella monet Mayat ovat myyneet maansa  monikansalliselle yritykselle, mutta se ei ole ratkaissut heidän ongelmiaan. Amalian perhe ei ole suostunut myymään maataan ja on saanut tuen avulla viljelmänsä kukoistamaan. Kehitysyhteistyöjärjestöt tukevat alueen pienviljelijöitä toimeentulonsa parantamiseksi.

3. Kylätyöntekijän matkassa
Ohjelmassa Janne ja Johanna seuraavat kylätyöntekijä Marcela Caal Hubia alkuperäiskansojen asuttamissa kylissä Altavera Pazin alueella Guatemalassa. Marcela työskentelee alkuperäisväestön oikeuksien toteutumisen puolesta.

4. Maissipellolla Nimla Sac´halin kylässä
Opintomatkalaiset Janne ja Johanna seuraavat Nimla Sac'halin kylän maaoikeuskiistaa ja taistelua kyläläisten oikeuksiensa toteutumisen puolesta.