Opettaja.tv http://opettajatv.yle.fi/rss Opettaja.tv:n uutisfeed fi Syksyn suorat yo-vastauslähetykset http://opettajatv.yle.fi/node/17519 Valkoinen Lisää uutisfeediin Mon, 17 Sep 2012 14:01:23 +0300 h_kallio 17519 at http://opettajatv.yle.fi Riston luontokoulu: opettajan opas http://opettajatv.yle.fi/ristonluontokoulu_opettajanopas <p>Tälle sivulle on koottu vinkkejä, kuinka voit hyödyntää Riston luontokoulun materiaaleja opetuksessa. Kerro myös mielellään omat vinkkisi kommentoimalla artikkelia.</p> <h3>Retkeile sivustolla</h3> <p><a href="http://opettajatv.yle.fi/ristonluontokoulu_opettajanopas">lue lisää</a></p> http://opettajatv.yle.fi/ristonluontokoulu_opettajanopas#comments Lisää uutisfeediin Thu, 30 Dec 2010 15:21:59 +0200 hebru 12457 at http://opettajatv.yle.fi Maailma muuttuu - niin myös lukemisen tavat http://opettajatv.yle.fi/pisa2010_lukutaito <p><img src="http://www.yle.fi/drupal/opettajatv/kuvat/nostokuvat/lukutaito_pisa2010_viisikko.jpg" align="left" style="margin: 0px 10px 10px 0px;" /><b>Tuore Pisa-tulos kertoo että Suomi sijoittuu lukutaidossa sijalle kolme. Suomen edelle ovat kivunneet Shanghai ja Etelä-Korea. Äidinkielen opettajien liiton puheenjohtaja Minna Harmanen ei kuitenkaan näe syytä paniikkiin.</p> <p>- Hyvä sijoitushan tämä on. Toki on hyvä miettiä uusia tapoja, millä innostaa nuoria lukemaan.</b></p> <p><a href="http://opettajatv.yle.fi/pisa2010_lukutaito">lue lisää</a></p> Lisää uutisfeediin Tue, 07 Dec 2010 15:38:35 +0200 loyttyn 12278 at http://opettajatv.yle.fi Näin saat oppilaat liikkumaan välitunnilla http://opettajatv.yle.fi/valituntiliikunta <p>7-18 -vuotiaiden olisi <a href="http://www.nuorisuomi.fi/files/ns/julkaisut/080129Liikuntasuositus-kirja%28kevyt%29_08.pdf" target="_blank">suositusten</a> mukaan hyvä liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä. Ainakin ylemmillä luokilla määrä olisi saavutettavissa jo lähes pelkästään sillä, jos oppilaat liikkuisivat välitunneilla. Mutta kuinka heidät saadaan liikkumaan? Espoolaisessa Vanttilan koulussa on löydetty liikuntamuoto, joka jaksaa kiinnostaa niin ala- kuin yläkoulussakin.</br></p> <p><a href="http://opettajatv.yle.fi/valituntiliikunta">lue lisää</a></p> http://opettajatv.yle.fi/valituntiliikunta#comments Lisää uutisfeediin Tue, 23 Nov 2010 14:14:06 +0200 hebru 11943 at http://opettajatv.yle.fi Koulupäivä på svenska http://opettajatv.yle.fi/en_skoldag_pa_svenska <p><img src="http://www.yle.fi/drupal/opettajatv/kuvat/nostokuvat/svenska1.jpg" align="left" style="margin: 0px 10px 10px 0px;" />- Nu är vi i Helsinge kyrkoby, i korsningen av Kungsvägen och vägen till Tavastehus...</p> <p>Hetkinen, siis missä me olemmekaan... Tukholmalaisturistien Vantaa-kierroksella vai kuinka?</p> <p>Ei, tässä kiertää bussillinen (lähes) ummikkosuomalaisia lukiolaisia Vaskivuoren lukiosta tutustumassa Vantaan nähtävyyksiiin. Oppaana on <b>Ulla Bäck</b>, Helsinge Gymnasiumin entinen historianopettaja. </p> <p><a href="http://opettajatv.yle.fi/en_skoldag_pa_svenska">lue lisää</a></p> Lisää uutisfeediin Fri, 19 Nov 2010 16:49:21 +0200 loyttyn 11897 at http://opettajatv.yle.fi Opettajana Keniassa http://opettajatv.yle.fi/opettajana_keniassa <p><img src="http://www.yle.fi/drupal/opettajatv/kuvat/nostokuvat/kenia8_pirkko_opettaa.jpg" align="left" style="margin: 0px 10px 10px 0px;" />Vuosi sitten kieltenopettaja <b>Pirkko Puonti</b> kaipasi vaihtelua työhönsä ja elämäänsä. Hän oli opettanut ruotsia ja englantia neljätoista vuotta, niistä viimeiset seitsemän vuotta vantaalaisessa yläkoulussa. </p> <p>Pirkko haki paikkaa kenialaisesta maalaiskoulusta, ja keväällä hän aloitti neljän kuukauden opettajan pestin päiväntasaajan tienoilla, Mount Kenyan lähistöllä.</p> <p><a href="http://opettajatv.yle.fi/opettajana_keniassa">lue lisää</a></p> Lisää uutisfeediin Thu, 18 Nov 2010 15:25:05 +0200 loyttyn 11885 at http://opettajatv.yle.fi Päihitätkö kansanedustajat päässälaskussa? http://opettajatv.yle.fi/eduskunnan_paassalasku <p><img src="http://www.yle.fi/drupal/opettajatv/kuvat/nostokuvat/eduskunnan_paassalaskukisa.jpg" alt="Kansanedustajien päässälaskukisa Kuva: Jarkko Narvanne"align="left" style="margin: 0px 10px 10px 0px;" /></p> <p>Kansanedustajat kilpailivat 11.11. eduskunnan parhaan päässälaskijan tittelistä. Kisan voitti SDP:n Johannes Koskinen, vain yhdellä virheellä. Nyt sinulla tai luokallasi on tilaisuus testata, päihitätkö päässälaskutaidossa eduskunnan mestarin - helppoa se ei ainakaan ole!</p> <ul class="link-list"> <p><a href="http://opettajatv.yle.fi/eduskunnan_paassalasku">lue lisää</a></p> Lisää uutisfeediin Fri, 12 Nov 2010 11:18:47 +0200 loyttyn 11828 at http://opettajatv.yle.fi Erilainen oppija hyötyy apuvälineistä – jos saa tilaisuuden http://opettajatv.yle.fi/Erilainen_oppija_hyotyy_apuvalineista <p><strong> Harvalle opettajalle tulee mieleen kieltää likinäköiseltä lapselta silmälasien käyttö luokassa. Kukaan tuskin ajattelee, että tällaisten näkemisen apuvälineitten salliminen asettaisi oppilaat keskenään eriarvoiseen asemaan. Lukivaikeuksista kärsivälle kannettava tietokone tai nauhuri voisi tuoda vastaavan avun oppimiseen. Näitä laitteita kuitenkaan ei kaikissa kouluissa hyväksytä.</strong></p> <p><p><a href="http://opettajatv.yle.fi/Erilainen_oppija_hyotyy_apuvalineista">lue lisää</a></p> http://opettajatv.yle.fi/Erilainen_oppija_hyotyy_apuvalineista#comments Lisää uutisfeediin Fri, 29 Oct 2010 14:27:39 +0300 h_kallio 11629 at http://opettajatv.yle.fi Nettineuvoja auttaa lukiongelmissa anonyymisti http://opettajatv.yle.fi/nettineuvoja_auttaa_lukiongelmissa_anonyymisti <p><img src="http://www.yle.fi/drupal/opettajatv/kuvat/artikkelikuvia/nettineuvoja_kuva.jpg" alt="Kuvituskuva" align="right" style="margin: 5px 10px 10px 0px;"</p> <p> <b>Lapsellamme on todettu oppimisvaikeuksia, mutta koulussa sitä ei huomioida ollenkaan. Mitä voimme tehdä? Lähetä. &#60;KLIK&#62;</b> </p> <p><a href="http://opettajatv.yle.fi/nettineuvoja_auttaa_lukiongelmissa_anonyymisti">lue lisää</a></p> http://opettajatv.yle.fi/nettineuvoja_auttaa_lukiongelmissa_anonyymisti#comments Lisää uutisfeediin Mon, 25 Oct 2010 18:09:25 +0300 h_kallio 11576 at http://opettajatv.yle.fi Joka vitsaa säästää… http://opettajatv.yle.fi/joka_vitsaa_saastaa <strong>Kolmasosaa yhdeksäsluokkalaisista on joskus tukistettu. Joka kymmenes heistä on saanut vanhemmiltaan piiskaa. Muutamaa prosenttia on isä tai äiti potkaissut tai lyönyt nyrkillä. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta sosiaali- ja terveysministeriön raportista. Ministeriön työryhmä on valmistellut toimintaohjelman, jonka tavoitteena on lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan järjestelmällinen vähentäminen seuraavien viiden vuoden aikana. </strong> <br><br> Kuritusväkivallan kohteena on useimmiten alle kouluikäinen lapsi. Työryhmä korostaakin, että eniten kehittämistä kaipaavat palvelut, joissa kohdataan aivan pieniä lapsia ja heidän vanhempiaan. Kuitenkin myös koululla on merkittävä rooli väkivallan vähentämisessä. Toimintaehdotuksen mukaan ihmisoikeuskasvatuksen tulisi näkyä nykyistä paremmin opetussuunnitelmissa ja olla osa koulujen arkea. <br><br> Toimintaohjelman laatimiseen osallistunut opetusneuvos <strong>Pekka Iivonen</strong> painottaa, että koulun vastuulla on kertoa lapsille kuritusväkivallan laittomuudesta ja myös puuttua asiaan, jos tällaista väkivaltaa epäillään. <br><br> <h4>Miten koulu voisi ehkäistä kuritusväkivaltaa? Mitä yksittäinen opettaja voi tehdä, jos lapsi kertoo pahoinpitelystä? Katso Pekka Iivosen haastattelu: </h4> <br> <div class="swftools-wrapper wijering-mediaplayer "><div class="swftools"><object width="470" height="264" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <param name="movie" value="http://opettajatv.yle.fi/sites/opettajatv.yle.fi/modules/swftools/shared/flash_media_player/mediaplayer.swf" /> <param name="wmode" value="opaque" /> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /> <param name="scale" value="showall" /> <param name="quality" value="autohigh" /> <param name="align" value="l" /> <param name="FlashVars" value="autostart=false&shownavigation=true&image=http%3A//www.yle.fi/progressive/flash/oppiminen/opettajatv/haastattelut/kuritusraportti_Pekka_Iivonen.jpg&largecontrols=false&usecaptions=true&usefullscreen=true&autoscroll=true&showdigits=false&showeq=false&showicons=true&width=470&height=264&repeat=false&overstretch=true&file=http%3A//www.yle.fi/progressive/flash/oppiminen/opettajatv/haastattelut/kuritusraportti_Pekka_Iivonen.flv" /> <embed width="470" height="264" swliveconnect="default" src="http://opettajatv.yle.fi/sites/opettajatv.yle.fi/modules/swftools/shared/flash_media_player/mediaplayer.swf" wmode="opaque" bgcolor="#FFFFFF" scale="showall" quality="autohigh" loop="false" menu="false" play="false" name="" base="http://yle.fi/drupal/opettajatv/videot/" salign="tl" FlashVars="autostart=false&shownavigation=true&image=http%3A//www.yle.fi/progressive/flash/oppiminen/opettajatv/haastattelut/kuritusraportti_Pekka_Iivonen.jpg&largecontrols=false&usecaptions=true&usefullscreen=true&autoscroll=true&showdigits=false&showeq=false&showicons=true&width=470&height=264&repeat=false&overstretch=true&file=http%3A//www.yle.fi/progressive/flash/oppiminen/opettajatv/haastattelut/kuritusraportti_Pekka_Iivonen.flv" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object></div> </div><br> <h4>Taustaa:</h4> <br> Kaikki lapsiin kohdistuva väkivalta on ollut Suomessa laitonta vuodesta 1984 lähtien, mutta silti lasten ruumiillinen kuritus on edelleen yleisin lähisuhdeväkivallan muoto. Vaikka kuritusväkivalta on vähentynyt puoleen viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, maamme on asenteiltaan yhä muita Pohjoismaita jäljessä. Ruumiillisen kurituksen kasvatuskeinona ainakin poikkeustapauksissa hyväksyy 26 prosenttia suomalaisista, Ruotsissa samoin ajattelee vain kymmenesosa aikuisista. <br><br> Suomalaislapset suhtautuvat itsekin kuritusväkivaltaan pohjoismaalaisia ikätovereitaan myönteisemmin: kolmasosa yläkouluikäisistä hyväksyy lasten ruumiillisen kurittamisen. Kotien kuritusväkivallalla on myös yhteys koulukiusaamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä käy ilmi, että vanhempiensa ruumiillisesti kurittamilla lapsilla on kaksinkertainen riski joutua koulukiusatuiksi verrattuna lapsiin, joita ei ole kuritettu. <br><br> <p><i>Laura Honkimäki</i></p> <br> <h4>Lisätietoa:</h4> <ul class="link-list"> <li><a href="http://yle.fi/alueet/helsinki/2010/10/kolmannes_vanhemmista_tukistaa_yha_lastaan_2079294.html" target="_blank">YLE Uutiset: Kolmannes vanhemmista tukistaa yhä lastaan</a></li> <li><a href="http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1537947" target="_blank">Älä lyö lasta! Kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelma 2010–2015</a></li> <li><a href="http://www.alalyolasta.fi/" target="_blank">Älä lyö lasta -kampanjan sivut</a></li> <li><a href="http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=5&ag=113&t=&a=6636" target="_blank">Elävä arkisto: Lasten kuritus 60-luvulla </a></li> </ul> http://opettajatv.yle.fi/joka_vitsaa_saastaa#comments Lisää uutisfeediin Fri, 22 Oct 2010 11:18:45 +0300 opettajaTV 11518 at http://opettajatv.yle.fi