Säästäminen kunniaan

Säästöpossu. Säästämisestä on tullut monille tämän ajan ihmisille vierasta. Jakautuuko yhteiskunta yhä selvemmin niihin, jotka osaavat säästää, ja niihin, jotka tuhlaavat? Kuinka opettaa säästämistä koulussa?

Mistä rahat leirikouluun, kun kunta säästää eikä koulu voi osallistua matkakustannuksiin? Leirikoulun valmistelu ja säästäminen voi olla palkitseva prosessi koko luokalle. Koti ja koulu -sarjassa Jokiniemen koulun montessori-luokka kerää rahaa Italian leirikouluun. Oppilaille leirikoulu on elämys.

Kalliit kulissit -sarjassa yhdeksäsluokkalaiset testasivat, miten opintotuella elää viikon. Säästäminen sujuu, kun pitää kirjaa tuloistaan ja menoistaan. Kummat säästivät enemmän - pojat vai tytöt?

Kuinka opettaa säästämistä?

Opetusmenetelmiä-sarjassa pohdittiin matematiikan opetusta. Seija Hassinen toivoisi koulualgebran olevan enemmän luonnon tutkimista ja normaalia ajattelua eikä niinkään portaiden kapuamista. Kuinka algebra voi olla idealähtöistä ja mielekästä?

Tiedeuutinen kertoo, että tyttöjen ja poikien välillä ei ole matematiikassa biologiaan perustuvaa eroa. Keskimääräiset kyvyt ovat yhtä hyviä, päättelevät amerikkalaistutkijat Janet Mertz ja Janet Hyde analysoituaan suuren määrän erilaisia mittaustuloksia. Tutkijoiden mukaan kyse on pikemminkin kulttuurisista eroista.

Opettaja.tv:n materiaaleja matematiikan ja talousasioiden opetukseen: