Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus on ohjelmasarja perus- ja toisen asteen opetuksen opinto-ohjaajille.

Sarja tarjoaa opinto-ohjaajille eväitä kehittää työmenetelmiään ja ammattitaitoaan. Liikkeelle lähdetään oppilaan näkökulmasta, mutta haasteita ratkotaan opinto-ohjaajien ja opettajien näkökulmasta.Sarja auttaa opinto-ohjaajia luovimaan laajentuneessa tehtäväkentässä ilman suuria resursseja sekä korostaa moniammatillisuutta – ajatusta, että opinto-ohjaaja on yksi nuoren ohjaajista. Nuoren ohjaus on koko kouluyhteisön sekä myös vanhempien ja muun yhteiskunnan tehtävä.

Sarjan tavoitteena on myös auttaa ymmärtämään, että opinto-ohjaajalla on merkittävä rooli kouluyhteisössä. Luokattomuus ja yhteiskunnan hajanaisuus ovat lisänneet nuorten ohjauksen tarvetta entisestään.

Ohjelmasarja perehtyy kuuteen erilaiseen tapaukseen pyrkien huomioimaan eri kouluasteet.


Sarjan jaksot

1/6: Luokanvalvoja ohjausroolissa Porolahden peruskoulussa ohjausvastuuta on jaettu opinto-ohjaajilta luokanvalvojille. Luokanohjaajan käsikirja on hyvä apu työnjaon suunnitteluun.

2/6: Jatko-opiskelupaikka kaikille Tampereella lähestytään tavoitetta, jossa sata prosenttia ikäluokasta saa jatko-opiskelupaikan. Päätöksillä ja opinto-ohjaajan tahdolla on merkitystä.

3/6: Kohti työelämää Intensiivisen ryhmämenetelmän tavoitteena on auttaa nuorta urasuunnittelussa ja nivelvaiheen pulmissa. Ohjaajan on laitettava persoonansa peliin.

4/6: Kohtaa kulttuuritaustat avoimesti Voiko romaninuoresta tulla kiinteistönvälittäjä?
Valtakulttuurin opinto-ohjaajien on hyvä tiedostaa ennakkoluulonsa eri kulttuuritaustaisia ohjatessaan.

5/6: Ohjauskeskustelu lukiossa Miten nuoren ohjaamiseen saataisiin jatkumo eikä ohjauskeskustelu jäisi irralliseksi tapahtumaksi? Hyvällä koulun sisäisellä työnjaolla voidaan raivata aikaa ohjauskeskustelulle.

6/6: Rästipaja auttaa jatkamaan Salon seudun ammattiopistossa opiskelijoita palvelee Rästipaja Majakka, josta saa tukea, kun opinnot ovat viivästyneet. Mutta miten voitaisiin toimia, jotta rästipajasta tulisi tarpeeton?