Sukella yrittäjyyteen

Etelä-Tapiolan lukion Nuori Yrittäjyys-kurssilaisiaYritteliäällä ihmisellä on vahva itsetunto ja luottamus siihen, että hän selviytyy tehtävissään. Yrittäjyyskasvatuksessa pääpaino on sisäisessä yrittäjyydessä. Siihen liittyy omatoimisuus, aktiivisuus, itseohjautuvuus, vastuu, rohkeus ja uskallus.

Sukella yrittäjyyteen -ohjelmasarjassa avataan yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä niin sisäisen kuin ulkoisenkin yrittäjyyden kautta ja tutustutaan kouluihin, joiden arjessa yrittäjyys näkyy opettajien ja oppilaiden toimissa. Sarjassa nähdään eri puolilta Suomea innostavia esimerkkejä yrittäjyysprojekteista, ja pohditaan yrittäjyyskasvatuksen nykytilaa ja tulevaisuutta.

Sarjan osat