Tiedealus: 1/5 Mitä aine on?

Jaksossa pohditaan elinympäristöämme ja sitä, mitä ympärillämme havaitsemamme aine todellisuudessa on. Aine kätkee sisäänsä mikromaailmoja, joiden löytäminen ei ole itsetarkoitus, mutta joiden luo löytämisen resepti on ihmiskunnan suuria oivalluksia. Oppilaita kannustetaan tieteelliseen ajatteluun esittelemällä, mitä kaikkea tutkimuksen avulla voi tehdä sekä antamalla käsitteelliset välineet tieteellisesti pitävän tiedon hankintaan.